Klimatický lístok ako jedno z riešení klimatickej a energetickej krízy

Systémy verejnej dopravy v Európe zatiaľ nie sú všade cenovo dostupné pre všetkých. Ako je na tom Slovensko?

Organizácia Greenpeace v uplynulých dňoch zverejnila analýzu cenovej dostupnosti verejnej hromadnej dopravy troch desiatok európskych štátov (27 krajín EÚ + Nórsko, Švajčiarsko a Veľká Británia) a ich hlavných miest. Výška cestovného vo verejnej doprave je podľa Greenpeace kľúčovým faktorom pri rozhodovaní ľudí, ktorí si môžu vybrať medzi cestovaním individuálnou automobilovou dopravou a verejnou dopravu. V kontexte klimatickej a energetickej krízy by preto mali byť najmenej znečisťujúce a najefektívnejšie spôsoby dopravy cenovo dostupné pre každého. Cieľom analýzy bolo zistiť, ako by mal ideálne vyzerať tzv. klimatický lístok a ako ďaleko k nemu majú v súčasnosti jednotlivé štáty a mestá. Klimatický lístok Greenpeace definuje ako cenovo dostupný dlhodobý lístok použiteľný na všetky druhy verejnej dopravy platný celoštátne, alebo aspoň na čo najväčšom území.

Vo zverejnenom rebríčku štátov a miest boli kritériami pre hodnotenie cenovej dostupnosti verejnej dopravy v Európe boli:

  • jednoduchosť tarifného systému = dostupnosť dlhodobých lístkov pre všetku/väčšinu verejnej dopravy,
  • denná výška cestovného pri najvýhodnejšom nezľavnenom dlhodobom lístku,
  • poskytovanie zliav pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov,
  • výška dane z pridanej hodnoty na cestovné lístky (iba pri celoštátnom hodnotení).

V rámci týchto kritérií sa body prideľovali na základe splnenia ďalších podkritérií. V prvom kritériu mohli štáty získať body aj za existenciu výhodného lístka na všetky vlaky alebo všetky autobusy. Maximálne mohli štáty a mestá získať v hodnotení na základe uvedených kritérií 100 bodov.

Hodnotenie však nezahŕňalo ďalšie dôležité aspekty verejnej dopravy, ako napríklad kvalita, dostupnosť, veľkosť siete, intervaly spojov a podobne.

Hodnotenie krajín

V rebríčku hodnotení krajín uvádza Greenpeace Slovensko na delenom 21. mieste so ziskom 5 bodov spoločne s Fínskom, Francúzskom a Talianskom. Päť bodov Slovensko získalo v kritériu zľavy za možnosť bezplatného cestovania vlakmi pre deti, študentov a seniorov. Hodnotitelia ale nevzali do úvahy existeniu ročného celosieťového lístka Maxi Klasik z ponuky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) za 850 € (neprenosný, pre 2. triedu), ktorý umožňuje neobmedzené cestovanie všetkými vlakmi ZSSK okrem komerčných vlakov InterCity v prepočte za 2,33 € na deň. Pri vlakoch SuperCity Pendolino je potrebné si dokúpiť miestenku. V ponuke je aj o niečo drahší prenosný lístok (nie je viazaný na konkrétnu osobu), rovnako ako aj lístok pre 1. triedu.

Českú republiku zaradili v hodnotení na 11. miesto so ziskom 40 bodov, ktoré okrem 5 bodov za nízku DPH (10 %) získala za existenciu ročného celosieťového železničného lístka Českých dráh ponúkaného za cenu 21 990 Kč (~944 €), t. j. 2,59 €/deň. Tento lístok umožňuje neobmedzené cestovanie všetkými kategóriami vlakov ČD, ale v prípade vlakov SuperCity Pendolino a povinne miestenkových vlakov je potrebné si dokúpiť miestenku.

Ak by teda hodnotitelia z Greenpeace vzali do úvahy slovenský ročný lístok, Slovensko by sa zrejme umiestnilo na 11. mieste pred Českou republikou, vzhľadom na výhodnejšiu cenu lístka. Greenpeace si pri Slovensku všíma aj vysokú DPH na cestovné lístky verejnej dopravy (20 %), pričom európsky priemer je 11 %.

Maximálny zisk 100 bodov získalo iba Luxembursko, na druhom mieste skončila Malta so ziskom 88 bodov a na treťom mieste Rakúsko s 81 bodmi. Plný počet bodov získalo Luxembursko za bezplatnú verejnú dopravu v celej krajine zavedenú v roku 2020, pričom cestujúci nepotrebujú ani cestovný lístok. Podobne aj Malta zaviedla v roku 2022 bezplatnú verejnú dopravu, s výnimkou expresných autobusov a trajektov medzi dvoma hlavnými ostrovmi, cestujúci však potrebujú personalizovaný bezplatný lístok. Rakúsko od roku 2021 ponúka ročný klimatický lístok pre všetky druhy verejnej dopravy (s výnimkou niektorých turistických regionálnych dráh), ktorý umožňuje cestovať za 3 €/deň. Okrem Rakúska ponúkajú relatívne cenovo dostupný celoštátny lístok ešte Nemecko (49 €/mesiac) a Maďarsko (~50 €/30 dní, iba vlaky a regionálne autobusy).

Doplnené 1.6.2023: Od 1. júna 2023 ponúka celoštátne lístky pre regionálnu dopravu aj Slovinsko. V ponuke sú lístky na neobmedzené cestovanie vlakmi a autobusmi po krajine (zatiaľ mimo mestskej dopravy) na 1, 3, 7 dní, mesiac a rok. Napríklad týždenný stojí 35 €, mesačný 70 €.

Hodnotenie hlavných miest

Plný počet 100 bodov získali tri hlavné mestá s bezplatnou verejnou dopravou - Tallin (Estónsko), Luxemburg (Luxembursko) a Valletta (Malta). Z miest, ktoré nemajú bezplatnú verejnú dopravu, vyšla najlepšie česká Praha (98 bodov) a hneď za ňou slovenská Bratislava (91 bodov). Praha ponúka ročný cestovný lístok za 3650 Kč (~157 €), v Bratislave stojí ročný lístok 199 €. Vyšší bodový zisk získala Praha aj za poskytovanie zľavy pre nízkopríjmové skupiny cestujúcich. Na ďalších miestach sa umiestnili Rím (ročný lístok za 250 €) a Viedeň (ročný lístok za 365 €). Zaujímavosťou je, že v súčasnosti má Viedeň viac držiteľov ročných lístkov než majiteľov automobilov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedených 5 európskych hlavných miest s najlacnejšou a 5 metropol s najdrahšou verejnou dopravou (pri použití najvýhodnejšieho dlhodobého lístka) k máju 2023. Pre účely porovnania je cena je prepočítaná na 1 deň po zohľadnení parity kúpnej sily danej krajiny a menového kurzu.

Najlacnejšie mestá   Najdrahšie mestá  
Praha 0,60 € Londýn 4,11 €
Bratislava 0,67 € Dublin 3,16 €
Rím 0,68 € Paríž 2,34 €
Madrid 0,74 € Amsterdam 2,27 €
Viedeň 0,85 € Bukurešť 1,92 €

Detailnejší pohľad na Slovensko

Mestská doprava

Viaceré mestské samosprávy sa rozhodli bojovať proti narastajúcemu počtu áut v mestách ponúknutím bezplatnej MHD pre všetkých. K máju 2023 je na Slovensku MHD bezplatná v mestách Komárno, Levoča, Pezinok, Senec, Šaľa, Vranov nad Topľou a v priebehu tohto roka by ju chcelo zaviesť aj mesto Dunajská Streda. Bezplatná MHD ale automaticky neznamená, že je aj dostatočne atraktívna pre obyvateľov z hľadiska ponuky spojov, či obsluhy územia mesta, vo viacerých z uvedených miest napríklad MHD nepremáva počas voľných dní.

Možnosť zakúpenia výhodného dlhodobého cestovného lístka na viacero druhov dopravy v meste (MHD, regionálne autobusy, vlaky) je zatiaľ dostupná iba v Bratislave, Žiline, Čadci a Kysuckom Novom Meste, kde už sú vytvorené integrované dopravné systémy. V Trenčíne je možné s predplatným lístkom MHD cestovať na území mesta aj prímestskými autobusmi regionálneho dopravcu. Väčšina ostatných krajských miest ponúka aspoň dlhodobé predplatné cestovné lístky na MHD, výnimkou je len Trnava, ktorá takéto lístky dodnes neponúka.

Pozitívne je, že v poslednom období sa k predplatným cestovným lístkom na neobmedzený počet ciest v MHD postupne vracajú aj menšie mestá, kde až na výnimky bolo donedávna štandardom iba jednorazové cestovné bez možnosti prestupu, alebo iba s obmedzenými možnosťami prestupovania. V uplynulých rokoch výhodné predplatné lístky zaviedli napr. mestá Liptovský Mikuláš, Poprad, Prievidza a Ružomberok.

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad, za koľko je možné cestovať vo väčších mestách ponúkajúcich predplatné cestovné lístky (prepočet na 1 deň pri nezľavnenom lístku s najdlhšou platnosťou). Vo väčšine miest vychádza cestovanie s predplatným lístkom na 1 deň lacnejšie ako je cena najlacnejšieho (spravidla elektronického) nezľavneného jednorazového lístka.

Mesto Cena na 1 deň Najdlhšia platnosť predplatného lístka
Bratislava 0,55 € 365 dní
Banská Bystrica 0,61 € 90 dní
Čadca 0,67 € 365 dní
Košice 0,55 € 365 dní
Liptovský Mikuláš 0,82 € 30 dní
Martin 0,69 € 365 dní
Nitra 0,45 € 365 dní
Poprad 0,69 €* 365 dní
Považská Bystrica 0,46 € 365 dní
Prešov 0,55 € (I. pásmo) / 0,69 € (sieťový) 365 dní
Prievidza 0,46 € 365 dní
Ružomberok 0,55 € 365 dní
Trenčín 0,44 € 90 dní
Žilina 0,63 € 365 dní

*) Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Poprade bude od 1.9.2023 k dispozícii ročný lístok za 10 € (0,03 €/deň), od septembra 2022 do augusta 2023 majú MHD bezplatne.

Regionálna doprava

V regionálnej doprave na Slovensku sú zatiaľ vytvorené dva funkčné integrované dopravné systémy (IDS), ktoré umožňujú cestovať s jedným cestovným lístkom viacerými druhmi verejnej dopravy. V Bratislavskom kraji môžu cestujúci na jeden lístok (predplatný aj jednorazový) cestovať regionálnymi vlakmi ZSSK a regionálnymi autobusmi dopravcu Arriva Mobility Solutions. S ročným celosieťovým lístkom je možné cestovať v kraji za 1,80 €/deň. V Žilinskom kraji je spustená prvá etapa integrovaného dopravného systému, ktorý zahŕňa Žilinu, Kysuce a Rajeckú dolinu, kde môžu cestujúci na spoločný predplatný lístok cestovať regionálnymi vlakmi ZSSK a regionálnymi autobusmi SAD Žilina. S ročným lístkom pre všetky zóny tu cestovanie vychádza na 3,93 €/deň (vrátane MHD Žilina), resp. 3,53 €/deň (bez MHD Žilina). V rámci Žilinského kraja sa v nasledujúcich rokoch počíta so zapojením ďalších regiónov (Turiec, Liptov, Orava) do IDS a následne s jeho prepojením s Trenčianskym krajom.

Predplatné cestovné lístky v regionálnej autobusovej doprave sú okrem vyššie uvedených IDS dostupné v ďalších dvoch krajoch - Trenčianskom a Trnavskom. V Trenčianskom kraji sú predplatné lístky v prímestskej autobusovej doprave (na 7 a 30 dní) k dispozícii od roku 2020. Územie kraja nie je rozdelené na zóny, lístky sa predávajú podľa kilometrickej vzdialenosti a platia u dvoch dopravcov - SAD Trenčín a SAD Prievidza.

Trnavský kraj zaviedol od januára 2023 v regionálnej autobusovej doprave výhodné predplatné cestovné lístky na 7 až 365 dní, s ktorými môžu ich držitelia neobmedzene (podľa počtu zakúpených tarifných zón) cestovať prímestskými autobusmi troch dopravcov - Arriva Trnava, Skand Skalica a SAD Dunajská Streda. Cestovanie vo všetkých zónach tu pri ročnom lístku vychádza na 1,15 €/deň (pri akciovej cene lístka v roku 2023, pri štandardnej cene to bude 1,72 €/deň).

V Banskobystrickom, Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji v súčasnosti výhodné predplatné cestovné lístky zatiaľ v regionálnej autobusovej doprave dostupné nie sú. V rámci pripravovaného IDS Východ by mali byť od roku 2024 zavedené predplatné cestovné lístky na 30 až 365 dní v autobusovej doprave Košického a Prešovského kraja spolu so zavedením zónového členenia krajov. Od roku 2024 sa počíta aj so zavádzaním integrovaného dopravného systému v prvých regiónoch Banskobystrického kraja. Zámer na vytvorenie IDS schválil v tomto roku aj Nitriansky kraj, ktorý by chcel s jeho budovaním začať v budúcom roku.

Okrem vyššie spomenutého celosieťového železničného lístka Maxi Klasik môžu cestujúci v regionálnej železničnej doprave v rámci celého Slovenska používať predplatné traťové lístky (týždenné a mesačné) do vzdialenosti 210 km, ktoré je možné využiť na neobmedzený počet ciest po stanovenej trati (medzi stanicami uvedenými na lístku) v osobných vlakoch, regionálnych expresoch a rýchlikoch. Samostatné traťové lístky sú k dispozícii pre Tatranské elektrické železnice. Deti, študenti a seniori môžu po zaregistrovaní sa cestovať vlakmi bezplatne.

Prehľad výhodnosti cestovania s nezľavnenými ročnými sieťovými lístkami v regiónoch v prepočte na 1 deň:

Územie Typy dopravy Cena na 1 deň Zapojení dopravcovia
Bratislavský kraj + časť Trnavského kraja MHD BA, regionálne autobusy, regionálne vlaky 1,80 € DPB, Arriva Mobility Solutions, ZSSK
Trnavský kraj + časť susedných krajov Regionálne autobusy 1,15 € / 1,72 € (od 2024) Arriva Trnava, Skand Skalica, SAD Dun. Streda
Žilina, Čadca, Kysuce, Rajecká dolina MHD ZA, regionálne autobusy, regionálne vlaky, MHD CA+KM 3,93 € DPMŽ, SAD Žilina, ZSSK
Celé Slovensko Vlaky ZSSK (okrem IC) 2,33 € ZSSK

Záver

Greenpeace konštatuje, že v súčasnosti neexistuje v Európe ideálny klimatický lístok. Niektoré štáty však už zaviedli lístky, ktoré sa k nemu približujú a z ich skúseností sa môžu inšpirovať ďalší. Rozdiely v cenovej dostupnosti verejnej dopravy a tarifných podmienkach sú zatiaľ medzi jednotlivými štátmi veľké, čo je v rozpore s požiadavkami na jednoduchosť používania a cenovú dostupnosť verejnej dopravy pre všetkých. Z tohto pohľadu sú na tom vo všeobecnosti lepšie dopravné systémy v mestách než na celoštátnej úrovni.

Aj na Slovensku sa postupne začínajú ponúkať dlhodobé cestovné lístky ponúkajúce cenovo výhodné cestovanie spolu s vytváraním integrovaných dopravných systémov, ktoré by sa v priebehu najbližších rokov mali rozšíriť z regionálnej úrovne na celé územie Slovenska. Okrem cenovej dostupnosti bude nevyhnutné zabezpečiť aj dostatočne atraktívnu ponuku spojov verejnej dopravy, aby bola použiteľná ako alternatíva k individuálnej automobilovej doprave pre čo najväčšiu časť obyvateľov.

Zavedenie jednotného cestovného lístka pre všetky druhy dopravy na Slovensku je jedným z cieľov reformy verejnej osobnej dopravy v rámci Plánu obnovy. Reforma by mala zabezpečiť aj lepšiu koordináciu a efektivitu jednotlivých druhov verejnej dopravy prostredníctvom Národnej dopravnej autority. Aktuálne prebieha schvaľovanie nového zákona o verejnej doprave, ktorý vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných a prepravných podmienok. Možnosť cestovania verejnou dopravou na jeden lístok v najmenej šiestich krajoch Slovenska by mala byť realitou do polovice roka 2026. V Pláne obnovy je na tento účel určených 26,6 mil. €. Zaintegrovanie zvyšných dvoch krajov sa predpokladá v rokoch 2026 - 2030.

Podľa Greenpeace má doprava v Európe štvrtinový podiel na celkových emisiách skleníkových plynov a spotrebúva takmer 70 % všetkej ropy v EÚ. Prechod od individuálnej automobilovej dopravy a leteckej dopravy k používaniu pozemnej verejnej dopravy preto môže zásadne znížiť produkciu skleníkových plynov a spotrebu ropy. V prípade, ak by znížil počet ciest automobilmi len o 5 % v prospech verejnej dopravy, ušetrilo by sa približne 7,9 miliónov ton ropy, čo predstavuje zníženie emisií CO2 o 25 miliónov ton.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Arrivaderci #5:
Grýnpiss nemám rád ale to o tej TV pri sviečkach bolo mnohokrát vyvrátené.
Haha, Luxembursko 100 bodov som trafil. 🙂
Rozmohol sa nám tu taký nešvár. Záujmové skupiny si všimli, že ak do svojej falošnej argumentácie vsunú slovo "kríza", tak to zvyšuje pravdepodobnosť presmerovania peňazí do správnych vačkov.

Tak prečo tú "krízu" nezduplovať rovno v nadpise. 😁
Reakcia na: Ike #4:
Tiez mi humoristi zo spolku "ja elektrinu nepotrebujem, pozriem si TV pri svieckach" opat pripomenuli tou vetou, ze su iba humoristi v zelenom 😃

Keby mi zalezalo na cene, tak nekupujem auto. Viac ma serie, ze Arriva ma uroven ako Melisko bez nadavok a ze ked potrebujem cestovat regio dopravou tak zrovna v casoch, ked to potrebujem, su medzery v CP 😃
"Výška cestovného vo verejnej doprave je podľa Greenpeace kľúčovým faktorom pri rozhodovaní ľudí, ktorí si môžu vybrať medzi cestovaním individuálnou automobilovou dopravou a verejnou dopravu."
-
tu som prestal čítať. Niekoľkokrát vyvrátené tvrdenie. Preto máme na Slovensku 4 % modal split v železničnej doprave, lebo je zadarmo.
Greenpiss nemusím, najmä kvôli ich náboženskému postoju voči atómovej energii. Čo tiež nemusím, sú úmelé "diery" medzi dvoma tarifnými systémami. Čo ma má motivovať kúpiť si celoročný lístok IDS BK, ktorý akože platí na všetko na území mesta, keď neplatí na území mesta na krátkej trati z DNV po tarifný bod Marchegg Grenze. Zaujímavé že ZSSK taký lístok predáva a pravidelne si ho kupujem. Keby tam platila IDS BK, tak si kúpim rovno celometský a budem hneď motivovaný cestovať viac MHD, lebo ju už budem mať predplatenú.
"Aktuálne prebieha schvaľovanie nového zákona o verejnej doprave, ktorý vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných a prepravných podmienok." - V návrhu zákona žiadne vytváranie podmienok nie je. Len sa konštatuje že to od 2025 bude.