V Malackách bude MHD zabezpečovať nový dopravca (od 9.1.2023)

Mesto Malacky upustilo od bezplatnej MHD.

V Malackách bude MHD od 9. januára 2023 zabezpečovať nový dopravca, keďže koncesná zmluva s pôvodným dopravcom (Slovak Lines Express) skončila na konci roka 2022. Mesto Malacky koncom roka 2022 hľadalo nového poskytovateľa služieb MHD prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Ponuka, ktorá bola predložená do súťaže, však výrazne prevyšovala očakávania mesta, preto sa mesto rozhodlo rokovať s dopravcom priamo. Výsledkom je podpísanie koncesnej zmluvy s dopravcom Arriva Mobility Solutions na roky 2023 a 2024.

Podľa koncesnej zmluvy bude Arriva zabezpečovať MHD v Malackách na doterajších troch linkách (A, B, C) v predpokladanom objeme 96 400 km za celé zmluvné obdobie. Rozsah premávky zostane nezmenený, linky budú premávať iba v pracovných dňoch, pričom školské linky A a B nebudú premávať cez letné prázdniny. Linka C zabezpečuje dopravu obyvateľov k nemocnici. Zmluvne dohodnutá cena za 1 odjazdený kilometer je 4,390 €/km bez DPH.

Na stránkach imhd.sk sme pripravili zastávkové cestovné poriadky jednotlivých liniek:

Kým od novembra 2021 do konca decembra 2022 prepravovali autobusy MHD všetkých cestujúcich bezplatne, po novom bude cestovanie spoplatnené stanovenou tarifou. Základné cestovné bude vo výške 0,50 € a dovozné je stanovené na 0,30 €. Bezplatne sa budú môcť prepravovať deti, žiaci a študenti do 26 rokov, ŤZP/ŤZP-S a seniori nad 62 rokov po predložení príslušného dokladu.

Mesto požaduje od dopravcu vozidlový park v členení 2 minibusy, jeden štandardný autobus a jedno náhradné vozidlo. Aspoň jeden autobus musí mať bezbariérový vstup. Maximálny vek autobusu je stanovený na 15 rokov, priemerný vek vozidlového parku na 13 rokov. Na zabezpečenie vozidiel v požadovanom štandarde bola stanovená prechodná doba 3 mesiace (do konca marca 2023). Pre začatie prevádzky od januára 2023 dopravca zmobilizoval 4 čiastočne nízkopodlažné autobusy SOR BN 9.5 z roku 2012, ktoré boli do konca roka 2021 využívané v MHD Nitra a od roku 2022 neboli využité.

Dopravca Arriva Mobility Solutions zabezpečuje v Bratislavskom kraji okrem regionálnej dopravy aj MHD v Senci (od jari 2022). Pôvodný dopravca Slovak Lines zatiaľ ešte zabezpečuje MHD v Pezinku, kde bola zmluva predĺžená do konca februára 2023, keďže mesto Pezinok zatiaľ nového dopravcu neobstaralo.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.