Senec zmenil dopravcu na MHD

Bezplatná doprava zostala, počet spojov bol výraznejšie redukovaný.

Mestskú hromadnú dopravu v Senci zabezpečuje jedna autobusová linka s rôznymi trasami spojov, ktorú od novembra 2017 prevádzkoval dopravca Slovak Lines. Mesto poskytuje obyvateľom bezplatnú prepravu mestskou dopravou. Zmluva medzi mestom a dopravcom Slovak Lines bola pôvodne uzatvorená do 31. októbra 2021, no aj po tomto termíne ju zabezpečovala táto spoločnosť, mesto však dodatok k zmluve, prípadne novú zmluvu nezverejnilo. Zo zverejnených faktúr mesta vyplýva, že od novembra prišlo k nárastu výdavkov na MHD. V januári 2022 mesto Senec vyhlásilo verejnú súťaž na nového poskytovateľa služieb mestskej dopravy na ďalších 5 rokov, no do súťaže sa nikto neprihlásil a následne bola súťaž zrušená.

Mesto v súťaži požadovalo od dopravcu zabezpečenie dvoch minibusov v doterajšom štandarde s vekom najviac 10 rokov, pričom minimálne jedno vozidlo malo byť ekologické v zmysle zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Východiskový rozsah výkonov bol znížený z pôvodných cca 83-tisíc km/rok na 73-tisíc km/rok s možnosťou úpravy o 10 %, pričom bola zrušená sobotná premávka a znížený počet spojov v pracovných dňoch. Dôvodom zníženia má byť dočasný pokles cestujúcich z dôvodu pandémie koronavírusu a tiež zánik potrieb dopravnej obslužnosti. Predpokladaná cena za 1 odjazdený kilometer bola stanovená na 1,51 € bez DPH (iba mierny nárast oproti pôvodnej cene 1,35 €/km), čo mohlo odradiť prípadných uchádzačov.

V ďalších dvoch mestách Bratislavského kraja, ktoré tiež poskytujú obyvateľom bezplatnú MHD, v Pezinku a Malackách, v súčasnosti mestskú dopravu vykonáva dopravca Slovak Lines Express na základe krátkodobých koncesných zmlúv za cenu 3,75 €/km bez DPH (PK), resp. 3,40 - 4,23 €/km bez DPH (MA), keďže tieto mestá tiež ešte nevysúťažili nových dopravcov.

Aj napriek neúspešnej súťaži mesto Senec ukončilo zmluvu s pôvodným dopravcom a služby mestskej dopravy od 7. marca 2022 zabezpečilo v redukovanom rozsahu prostredníctvom dopravcu Arriva Mobility Solutions, ktorý v Bratislavskom kraji prevádzkuje regionálnu dopravu. Ide o dočasné riešenie, mesto zvažuje vyhlásenie nového obstarávania na dopravcu. Keďže mesto zmluvu s dopravcom zatiaľ nezverejnilo, nie je známe, za akých podmienok je doprava zabezpečovaná. Arriva prevádzkuje seneckú MHD dvoma minibusmi Rošero First FCLLI od dopravcu Slovak Lines, ktoré predtým premávali v MHD Malacky.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.