Mesto Svit zmenilo dopravcu v MHD

Od Nového roka bude dopravu vo Svite zabezpečovať nový dopravca, prvé dva mesiace bude doprava bezplatná.

Maličká MHD v meste Svit sa dočká zmeny dopravcu. Mesto zrealizovalo obstarávanie nového dopravcu na obdobie 5 rokov so začiatkom poskytovania služieb od 1. januára 2022 a s možnosťou predĺženia o jeden rok. Podľa výsledku vyhodnotenia ponúk sa víťazom súťaže stala miestna spoločnosť Brynczka s.r.o., ktorá predložila ponuku vo výške 377 531 €. Odhadovaná cena zákazky bola 310-tisíc €. Zmluvu s novým dopravcom mesto podpísalo 31. decembra 2021.

Mesto v súťaži požadovalo poskytovanie služieb MHD minimálne 1 autobusom spĺňajúcim emisnú normu Euro 3 vybaveného nástupnou rampou pre invalidné vozíky, pričom dopravca má mať aj 1 záložné vozidlo. Vozidlo s požadovanými parametrami by mal dopravca zabezpečiť najneskôr do 3 mesiacov od začatia poskytovania služby, dovtedy môže MHD zabezpečovať aj iným primeraným vozidlom. Dopravca bude povinný vybaviť zastávky MHD novými označníkmi. Plánovaný ročný objem odjazdených kilometrov je vo výške 58-tisíc km.

Doprava bude naďalej zabezpečovaná jednou autobusovou linkou, ktorá bude mať mierne upravenú trasu.

"Obyvatelia mesta zmenou od 1. januára 2022 získajú aj nové trasovanie liniek v časti Pod Skalkou. Na základe požiadaviek obyvateľov bude každý spoj v oboch smeroch premávať cez ulice Horskú a Skalnú (cez kopec). Pôvodne premávali cez ulicu Terasovú. Ďalej dôjde k zahusteniu počtu spojov v dopoludňajších hodinách. V rokovaní je ešte pridanie nového spoja o 20.00 h do časti Pod Skalkou a predĺženie prepravnej trasy k lokalite kostolov.  

Ako darček pre obyvateľov  vedenie mesta pripravilo cestovné ZDARMA na prvé dva mesiace roku 2022, teda do konca februára. Týmto krokom chce mesto zatraktívniť službu hromadnej dopravy pre obyvateľov, ktorí by takýto spôsob prepravy bežne nevyužívali a motivovať ich k využívaniu služby," uviedlo mesto Svit na svojej webstránke.

Doteraz MHD vo Svite zabezpečovala spoločnosť SAD Poprad, ktorá na vykonávanie jedinej linky MHD používala vozidlo Karsan Atak. Pôvodne mala zabezpečovať MHD vo Svite do konca roku 2024, ale po vzájomnej dohode prišlo k ukončeniu zmluvy k 31. decembru 2021. Podľa mesta boli medzi dôvodmi ukončenia zmluvy ohlásený nárast cien a neochota k zapracovaniu mestom požadovaných zmien.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Dispecer #5:
Náhodou, už aj Motocentrum predalo 732jku a má nachystané Citaro rv 2001 pre prípad, že by to opäť vyhrali oni 😃
Reakcia na: irizar #4:
Rád by som pripomenul, že v Snine je porucha časopriestoru horšia. 😂
Euro 3 a s rampou? Vo Svite je ktorý rok, 2002?
Reakcia na: Dispecer #1:
mno od poľaka je to vždy riziko 😴 😴
Som zvedavý, čo to bude, až to bude. 🤔