Mesto Humenné obstaráva nového dopravcu MHD

Po predchádzajúcej neúspešnej verejnej súťaži sa poľavilo z prevádzkových nárokov.

Mesto Humenné už po druhýkrát obstaráva poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy na obdobie od 1. júla 2020 do 30. júna 2030. Po neúspešnom obstarávaní v roku 2019, kedy o zákazku neprejavil záujem žiaden uchádzač, bola zmluva so súčasným dopravcom DZS – M.K.TRANS, s.r.o predĺžená o šesť mesiacov a stále nie je jasné, či sa do tohto termínu podarí uzavrieť nová zmluva, nakoľko ešte stále neprebehlo otváranie ponúk.

Aktuálne verejné obstarávanie pripravovala spoločnosť Eranet, s.r.o. Oproti doterajšiemu rozsahu verejnej dopravy v meste sa neočakáva veľká zmena, počíta sa s ročným objemom 165 tisíc kilometrov a 400 tisíc prepravených osôb na šiestich linkách. Zmluva so súčasným dopravcom nekládla žiadne nároky na výbavu či vek vozidiel, preto je aktuálny vekový priemer vozidlového parku 17 rokov a z jedenástich autobusov sú nízkopodlažné len dva. Naopak, nové súťažné podklady jasne definujú štandardy kvality, akými sú vek vozidla, aspoň čiastočná nízkopodlažnosť, jednotný vizuál či klimatizácia salónu cestujúcich, ktoré musí nový dopravca spĺňať po dobu poskytovania plnenia predmetu zmluvy. Oproti pôvodnému zadaniu obstarávania z roku 2019 sa ale znižuje navrhovaná turnusová potreba autobusov z deväť na šesť kusov, plus sa vyžaduje zabezpečenie záložného vozidla do dvadsiatich minút od výpadku kmeňového vozidla.

Z hľadiska tarify sa ponecháva v platnosti aktuálne zabehnutý systém, teda jednorazové cestovné lístky zakúpené pri nástupe u vodiča buď v hotovosti, alebo dopravnou kartou vydávanou dopravcom alebo mestom. O zavedení nástupu všetkými dverami či platbe bezkontaktnou platobnou kartou sa zatiaľ neuvažuje. Aj napriek sprísneniu niektorých kritérií klesla odhadovaná cena zákazky z pôvodnej sumy 2 750 000 € bez DPH na 2 623 500 € bez DPH. Termín na predkladanie žiadostí bol stanovený na 27. apríla 2020, v rovnaký deň sa plánovalo aj otváranie ponúk, to však neprebehlo. Ďalší postup mesta nie je známy, zmluva so súčasným dopravcom ďalej predĺžená nebola.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Ako úspešný uchádzač bol nakoniec vyhodnotený (aké to prekvapenie) DZS-MKT. Jedinú ďalšiu ponuku predložila SAD Humenné, ktorá však bola napriek nižšej cene vylúčená pre nesplnenie požiadavky na nízkopodlažnosť vozového parku.
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/document/3097975/content/1071546/download
Nie je 20 minút na vypravenie ZV v meste ako je Humenné zbytočne veľa?