Karloveská radiála začína dostávať nové kontúry, mesto rokuje o novom harmonograme prác

Či ale bude prvá etapa modernizácie dokončená v plánovanom termíne zatiaľ nie je známe.

V týchto dňoch začína električková trať v Karlovej Vsi dostávať viditeľné nové kontúry. Na viacerých miestach je už možné vidieť budovanie nového koľajového zvršku (medzi zastávkou Borská a obratiskom a pred zastávkou MiÚ Karlova Ves. Na ďalších miestach prebieha realizácia koľajového spodku spolu s budovaním nového odvodnenia a káblového multikanála.

Koľajový zvršok je zatiaľ dokončený iba na priecestí Kuklovská, ktoré sa spolu s novým priecestím Segnerova začalo budovať už na začiatku júla. Práce na priecestí Segnerova však boli na dlhý čas prerušené pre výstavbu iných objektov okolo neho. Do sprevádzkovania nového priecestia Segnerova nebude možné zrušiť pôvodné priecestie a začať s výstavbou novej zastávky na jeho mieste. Aktuálne v tejto oblasti prebiehajú práce na preložke verejného osvetlenia v súvislosti s potrebou rozšírenia vozovky. V súčasnosti sa realizuje aj priecestie medzi zastávkami Borská a Karlova Ves. Kedy budú nové priecestia sprevádzkované nie je známe. Magistrát na naše otázky nereagoval.

V uplynulých dňoch začali aj práce na nových prístupoch z nadjazdu Púpavová k zastávke Karlova Ves. Vybudované budú dve nové schodiská a dva výťahy pre bezbariérový prístup. Pokračuje aj rekonštrukcia podchodu Borská, kde práce postupujú pomerne pomaly. Práce na ďalších zastávkach sa zatiaľ nezačali, rovnako nezačala ani rekonštrukcia nadchodu pri zastávke Nad lúčkami.

Pre prebiehajúce práce je naďalej uzatvorená Karloveská ulica v úseku od Iuventy po Suchohradskú (s výnimkou prístupu od Kuklovskej na Levársku) a doprava je vedená v protismere. Podľa informácií na stránke magistrátu bola táto uzávera ulice povolená do 9. augusta, informácia o predĺžení uzávery nebola zatiaľ zverejnená.

Či sa podarí prvú etapu v úseku Jurigovo námestie - obratisko Karlova Ves dokončiť (stavebné práce + skúšky a revízie potrebné k preberaciemu a kolaudačnému konaniu) v plánovanom termíne k 27. septembru 2019 nie je momentálne známe. Podľa našich informácií práce na stavbe aktuálne meškajú dva týždne. Magistrát mesta sme požiadali aj o vyjadrenie k týmto otázkam, odpoveď sme ale rovnako nedostali.

Začiatkom augusta sa v predstihu rozbehli práce na druhej etape v úseku od obratiska Karlova Ves po Hanulovu ulicu. V tomto úseku bola zatiaľ odstránená pôvodná koľajová trať medzi obratiskom a Harmincovou ulicou. Začalo sa tu aj s realizáciou nového náteru stožiarov verejného osvetlenia (v úseku Jurigovo nám. - obratisko tieto práce ešte nezačali). Podľa zmluvy o dielo mala byť druhá etapa realizovaná v termíne 28.9. - 20.12.2019 (84 dní).

Doplnené 16.8.2019: Hovorca mesta Peter Bubla informoval, že magistrát momentálne rokuje s dodávateľom stavby o novom harmonograme prác, ktorý si vyžiadali vzniknuté problémy na stavbe. Bližšie informácie magistrát poskytne vo štvrtom augustovom týždni.

Stavebné práce odhalili aj pozostatky prvého karloveského obratiska

Pri stavebných prácach na koľajovom spodku medzi Jurigovým nám. a Segnerovou boli odkryté staré žliabkové električkové koľajnice. Malo by ísť o koľajnice z pôvodného slučkového obratiska električiek, ktoré sa v týchto miestach nachádzalo v rokoch 1956 až 1969. Koľajnice v tom čase ešte neboli budované na podvaloch, ale boli iba položené na upravenom spodku, rozchod koľajníc bol zabezpečený prostredníctvom oceľových rozchodníc. Podľa umiestenia odkrytých koľajníc sa dá predpokladať, že pri budovaní dnešnej Karloveskej ulice (vtedy ešte Vodárenskej) bol pôvodný terén zvýšený navezením zeminy a stará trať tak bola v týchto miestach zakonzervovaná.

Pri budovaní nového drenážneho potrubia bola časť koľajníc odstránená, ale časť koľajníc vychádzajúca spod vozovky zatiaľ zostala na svojom mieste.

Nejde o prvý prípad, kedy stavebné práce odhalili starú električkovú trať, na ktorej bola neskôr vybudovaná nová vozovka. Z nedávnej minulosti môžeme spomenúť električkovú trať na konci Viedenskej cesty pred Starým mostom, alebo električkovú trať z Jesenského cez Hviedzoslavovo námestie smerom do Karlovej Vsi.

Zvyšky koľajníc z pôvodného obratiska vyúsťujú vedľa novej drenáže.


Prvé karloveské slučkové obratisko električiek po začatí výstavby nového sídliska.
Foto: Irena Bohunská :: karlovaves.ahoj.sk

15.8.2019, aktualizované 16.8.2019
-mhd-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.