Ako by vyzerala MHD v Prešove po optimalizácii?

V októbri 2015 poslanci schválili minimalistickú variantu PDO. Ako by vyzerala doprava, keby schválili odporúčanú variantu B?


Ilustračné foto © Dávid Hanušovský


Mesto Prešov vypísalo v júni 2013 verejné obstarávanie na zhotoviteľa Plánu dopravnej obslužnosti a optimalizácie liniek MHD v Prešove. Chcelo tak prostredníctvom verejného obstarávania získať návrhy riešenia MHD a na základe víťazného návrhu upraviť sieť liniek MHD a zefektívniť jej prevádzku.

V septembri 2013 nakoniec vyhrala spomedzi KPM Consult, Žilinskej univerzity a DIC Bratislava práve menovaná tretia firma. Spoločnosť KPM Consult bola zo súťaže vylúčená.

Plán dopravnej obslužnosti sa spracovával medzi mesiacmi marec a jún 2014. Prebehla analýza súčasného stavu, dopravno-sociologický prieskum, analýza územnoplánovacej dokumentácie a mnoho ďalších krokov.
Z dopravno-sociologického prieskumu v rozsahu cca 3000 abonentov vyplynuli napríklad nasledovné skutočnosti:

 • V delení dopravnej práce je pomer MHD : IAD : ostatné = 58% : 27% : 15%
 • Najväčšia skupina ľudí cestuje dvakrát denne
 • Objem ranného a popoludňajšieho špičkového obdobia počas pracovných dní je rovnaký v hodnote cca 35% celodenných množstiev
 • 54,2% hodnotení uviedlo, že najväčšia skupina ciest je venovaná ceste domov, avšak u cestujúcich nad 62 rokov prevládajú cesty za lekárom alebo na nákupy
 • Hodnotenie dostupnosti k zastávkam dopadlo pozitívne, 70% ľudí hodnotilo dostupnosť ako primeranú, iba pre 5% respondentov ju hodnotilo ako nedostupnú
 • Viac než 70% odpovedí Prešovčanov znelo, že hodnotia frekvenciu spojov MHD za dobrú alebo výbornú, avšak až 50% ľudí z okolitých obcí obsluhovaných MHD ju ohodnotilo ako slabú
 • Väčšina respondentov považuje rýchlosť v MHD za primeranú
 • 57% opýtaných považuje cenu za MHD za primeranú, avšak vyše 30% opýtaných ju považuje za príliš vysokú alebo neprimeranú.

Postupne sa zhotoviteľ dostal k tomu, že vytvoril dve varianty Plánu dopravnej obslužnosti.

 • Variantu A –minimalistickú, tzv. nulový stav s ponechaným súčasným číslovaním liniek, zrušenými linkami s 1 – 3 spojmi za deň, nezmenenými školskými linkami a nezmenenými výkonmi MHD
  •  zrušené mali byť linky 25 (linka bola zrušená k 1. júlu 2016), 29, 33, 37, 43 a 48
  • úspora vo vozokilometroch by bola cca vo výške 4 000 vzkm/rok, čo by bolo cca 2,5% výkonov
 • Variantu B – odporúčanú, na ktorú sa pozrieme nižšie

Čo by teda priniesla varianta B?

 • Zmeny trás liniek
 • Zmeny v číslovaní liniek (trolejbusy by využívali číselnú radu 1-9, mestské autobusy 10-21 a prímestské autobusy 51-57)
 • Vymiestnenie autobusových liniek z Hlavnej ulice
 • Zrušenie nevyužívaných liniek s 1 – 3 spojmi za deň
 • Nezmenené školské linky
 • Úspory vo výkonoch MHD cca 8 – 10%

Linkové vedenie by vyzeralo nasledovne:

Linka

Trasa

Počet spojov počas pracovného dňa

Počet spojov počas voľného dňa

Počet spojov počas prac. dňa prázdnin

1

SOLIVAR – Škára – Železničná stanica – Čierny most – Na Hlavnej – Dopravný podnik – Vranovská – ŠEBASTOVÁ
a späť

57 + 57

33 + 33

55 + 55

2

BUDOVATEĽSKÁ – Čierny most – Na Hlavnej – Poliklinika – OBRANCOV MIERU
opačný smer
DÚBRAVA – Sabinovská – Na Hlavnej – Čierny most – Vysokoškolský areál – OBRANCOV MIERU

35 + 35

16 + 16

35 + 35

3

SIBÍRSKA – Pavla Horova – Škára – Železničná stanica – Vysokoškolský areál – Obrancov mieru – Clementisova – SÍDLISKO III
a späť

64 + 64

35 + 35

56 + 56

4

POD ŠALGOVÍKOM – Laca Novomeského – Škára – Železničná stanica – Čierny most – Na Hlavnej – Poliklinika – Clementisova – SÍDLISKO III
a späť

64 + 64

35 + 35

56 + 56

5

OBRANCOV MIERU – Vysokoškolský areál – Čierny most – Na Hlavnej – Sabinovská – DÚBRAVA
opačný smer
OBRANCOV MIERU – Poliklinika – Na Hlavnej – Čierny most – BUDOVATEĽSKÁ

35 + 35

16 + 16

35 + 35

7

BUDOVATEĽSKÁ – Čierny most – Na Hlavnej – Dopravný podnik – ŠIRPO
a späť

20 + 20

4 + 4

20 + 20

8

SIBÍRSKA – Pavla Horova – Škára – Železničná stanica – Čierny most – Na Hlavnej – Poliklinika – Clementisova – SÍDLISKO III
a späť

66 + 66

35 + 35

56 + 56

10

Polokružná linka
SIBÍRSKA – Pavla Horova – Švábska – Košická – Železničná stanica – Čierny most – Grešova – NEMOCNICA – Sládkovičova – Čierny most – ... – SIBÍRSKA

14

8

14

11

Polokružná linka
ŽELEZNIČNÁ STANICA – Čierny most – Na Hlavnej – Dopravný podnik – ĽUBOTICE – Korabinského – Dopravný podnik – ... – ŽELEZNIČNÁ STANICA

22

15

22

12

SIBÍRSKA – Rusínska – Nemocnica – Šafárikova – OKRUŽNÁ
a späť

28 + 28

17 + 17

28 + 28

13

Polokružná linka
SOLIVAR – Kukučínova – Laca Novomeského – Pavla Horova – Švábska – Košická – Železničná stanica – Čierny most – Grešova – NEMOCNICA – Sládkovičova – Čierny most – ... – SOLIVAR

16

9

16

14

Polokružná linka
ZA KALVÁRIOU – Horárska – Mestská hala – Čierny most – Okružná – Poliklinika – Sabinovská – Jánošíkova – ŠIDLOVEC – Stavbárska – Jánošíkova – ... – ZA KALVÁRIOU

17

8

17

15

DELŇA – Švábska – Pavla Horova – Pod nadjazdom – ŠIRPO
a späť

16 + 16

0 + 0

16 + 16

16

Polokružná linka
SÍDLISKO III – Levočská – Okružná – Grešova – NEMOCNICA – Sládkovičova – Okružná – ... – SÍDLISKO III

13

10

13

17

Polokružná linka
SÍDLISKO III – Mukačevská – Sabinovská – Okružná – Čierny most – Železničná stanica – Hypermarket TESCO – Švábska – Košická – Železničná stanica – ... – SÍDLISKO III

26

15

24

18

Polokružná linka
SIBÍRSKA – Pavla Horova – Škára – Železničná stanica – Vysokoškolský areál – Sázavského – Marka Čulena – Bajkalská – Jánošíkova – DÚBRAVSKÁ – Bajkalská – ... – SIBÍRSKA

9

9

9

19

POD ŠALGOVÍKOM – Laca Novomeského – Rusínska – OKRUŽNÁ
a späť

19 + 19

0 + 0

16 + 16

20

OKRUŽNÁ – Poliklinika – Kúty – SURDOK
a späť

10 + 10

13 + 13

10 + 10

21

BORKÚT – Pod Wilecovou hôrkou – Železničná stanica – Čierny most – Okružná – Levočská – NA RÚRKACH
a späť

10 + 10

13 + 13

10 + 10

51

TERIAKOVCE – Šalgovík – Pod Šalgovíkom – Laca Novomeského – Pavla Horova – Škára – ŽELEZNIČNÁ STANICA
a späť

16 + 16

16 + 16

16 + 16

52

RUSKÁ NOVÁ VES – Škára – ŽELEZNIČNÁ STANICA
a späť

13 + 13

9 + 9

13 + 13

53

ZÁBORSKÉ – Petrovanská – Košická – ŽELEZNIČNÁ STANICA
a späť

20 + 20

9 + 9

18 + 18

54

HANISKA – Gemor – Košická – ŽELEZNIČNÁ STANICA
a späť

13 + 13

9 + 9

13 + 13

55

BZENOV – Cemjata – Levočská – Poliklinika – OKRUŽNÁ
a späť

16 + 16

9 + 9

16 + 16

56

MALÝ ŠARIŠ – Telekča – Levočská – Poliklinika – Dopravný podnik – Vranovská – Išľa – FINTICE
a späť

27 + 27

12 + 12

23 + 23

57

VEĽKÝ ŠARIŠ – Pivovar – Sabinovská – Poliklinika – OKRUŽNÁ
a späť

28 + 28

16 + 16

26 + 26

Je nutné si uvedomiť, že tento variant Plánu dopravnej obslužnosti nepočíta s obsluhou lokalít Pod Táborom, Pod Kalváriou, Pavlovičovo námestie, Tarasa Ševčenka, Limbová, Slanská či Kanaš, ktoré boli obsluhované už pred tvorením PDO. Nie je známe, ako by sa obsluha týchto lokalít vyriešila, dokument nepozná ani územia obsluhované prešovskou MHD po jeho tvorbe, napríklad Vyšná Šebastová, Severná, Terchovská, Vodárenská či novootvorenú Kuzmányho ulicu. Nezaoberá sa tak zmenou MHD, akú poznáme teraz. Ide o stav z roku 2013 navrhovaný pre rok 2014.

Je podľa vás vhodné, že poslanci napokon v októbri 2015 schválili nulový variant, ktorý už taktiež nebol aktuálny a firme, ktorá Plán dopravnej obslužnosti spracovala bolo vyplatených 39 000 €?

Ako vnímate súčasné smerovanie MHD, kedy sa namiesto schváleného obmedzovania výkonov naopak výkony zvyšujú? Diskusia pod článkom vám je k dispozícii.


2.8.2017
-Dávid Hanušovský-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

draxtervčera, 10:43 #5 Re:
Reakcia na #4 od S499.1023:
stačí sa pozrieť na náš trenčiansky návrh, ktorý sme našťastie s pomocou vlastného návrhu poslali do teplých krajín, ale mesto im vyplatilo dačo tiež, hoci nikdy neurobili CP, ktorý bol predmetom zmluvy o dielo, urobili len "vzor", ktorý nebol použiteľný.
S499.10234.8.2017 9:56  +4#4 Re:
Jedná sa o úplne typický produkt firmy DIC Bratislava, zástúpenej najmä legendárnym agresívnym opilcom Duťanom Dubrawitzkym "Udiakom". Prekvapuje ma, že ani v Prešove nemali toľko chochmesu, aby ich kopli do riti a miesto toho im zaplatili 30 tisíc € za absolútne nepoužiteľný výstup. Neviem, či táto firma korumpuje, vydiera alebo čo robí ale je mi to zvláštne, že už toľko takýchto plánov dopravných obslužností už stvorili a VŽDY to bol disaster, pričom pri ich štýle práce nie je možné predpokladať, že by to mohlo byť inak a napriek tomu stále niekto ich sůužby využije.
juliana4.8.2017 8:51 #3 Re:
Reakcia na #1 od Denisa_Pirščova:
...na Deňu by chodili iba tí čo sú v Širpe a na Sekčove
juliana4.8.2017 8:49 #2 Re:
Ja to hodnotím tak, že u nás všetko trvá tak dlho, že kým sa dopracujeme k nejakému záveru, tak sa už 1500 krát zmenia podmienky a potreby a nikde sa to nedá použiť a sú to vyhodené peniaze, alebo.......dobre adresované tým "správnym" ľuďom?
Denisa_Pirščova4.8.2017 8:42 #1 Re:
Je to celkom dobré tá varianta B ale nevidel som aby chodil spoj na Delňu. A keby končilo toľko spojov na stanici tak by napr. obratisko východná bolo plné a na stanici na zastávke tam sa zmestia max 1 klbový autobus a 1 sólo