Autobusy Karosa B 731 a B 732 na strednom Slovensku

Žilina

V Žiline a jej okolí existujú pomerne detailné záznamy o vozidlách, vďaka čomu sa podarilo dohľadať 123 Karos B 731/732, z toho cca 116 pôvodných. V réžii dopravcu SAD Žilina tvorili významnú časť vozidlového parku MHD a do roku 1993 zabezpečovali dopravnú obsluhu formou MHD nielen na území mesta, ale aj do priľahlých obcí Teplička nad Váhom, Rosina, Višňové, Turie, Porúbka a Lietavská Lúčka (do roku 1990 boli súčasťou Žiliny) i do samostatných obcí Hôrky a Brezany. K 1. 4. 1993 boli na základe dohody o rozdelení kompetencií odovzdané z MHD do prímestskej dopravy linky do samostatných obcí aj s vozidlami, ktoré na nich pravidelne premávali. Vďaka tomu sa Karosy B 731/732 v ešte väčšom počte udomácnili na prímestských linkách v okolí Žiliny. Na všetkých ostatných linkách MHD prevzal dopravu od SAD Žilina 1. 11. opätovne vytvorený Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ). Pomerne rýchlo sa vystavala sieť trolejbusových liniek v Žiline, trolejbusy postupne prevzali nosné linky a Karosy B 731/732 v rámci MHD zabezpečovali dopravnú obsluhu najmä do okrajových častí Žiliny.

Vyraďovanie najstarších Karos B 731/732 (ktoré vykonávali MHD v Žiline) v réžii dopravcu SAD Žilina prebehlo ešte pred rozdelením výkonov medzi DPMŽ a SAD. V prímestskej doprave v okolí Žiliny premávali  Karosy B 731/732 najmä na smery Divina, Lúky, Nesluša, Teplička nad Váhom, Stráňavy, Rosina, Višňové, Nesluša, Kamenná Poruba, Kunerad, Lietavská Závadka, Podhorie, Brezany a Ovčiarsko. Viaceré z nich postupne prešli GO, kde dostali prímestský (bielo-modrý) náter (napríklad ZA-496BB, ZA-498BB, ZA-471BE, ZA-506BJ, ZA-939BM, ZA-954BM). Na začiatku 2002 bolo prevádzke ešte cca 18 Karos B 731/732 v prímestskej doprave v okolí Žiliny. Vyraďovanie väčšiny z nich prebehlo v rokoch 2002 - 2005, pričom niektoré našli ďalšie uplatnenie v MHD v Martine (napríklad ZA-434BE, ZA-471BE, ZA-476BE, ZA-506BJ, ZA-703CC, ZA-768CC). Najdlhšie v prímestskej doprave v okolí Žiliny vydržali ZA-496BB a ZA-498BB, ktoré boli v roku 2009 presunuté na MHD do Čadce. Náhradou Karos B 731/732 v prímestskej doprave neboli iba nové prímestské vozidlá, ale aj nové mestské Karosy B 952 (6 ks z rokov 2005 - 2006) v modrom metalickom laku, ktoré od dodania až do súčasnosti jazdia na prímestských linkách.

Obnove vozidlového parku  vo vlastníctve DPMŽ ešte pred založením dopravného podniku predchádzalo zakúpenie 12 Karos B 732 a B 741 v roku 1992 mestom za účelom doplnenia chýbajúcej kapacity na linkách MHD. K obmene vozidlového parku žilinských autobusov v 1990-tych rokoch dochádzalo kombináciou nákupu jazdených vozidiel (napríklad z Prešova), generálnymi opravami výmenným spôsobom (pôvodné „atmosférické“ Karosy B 731 nahradili novšie vozidlá z Bratislavy a Prahy), ale aj obstaraním nových Karos B 731/732 v rokoch 1995 - 1996. Dodávka posledných Karos B 731/732 zároveň odstavila z premávky všetky ostávajúce „atmosférické“ vozidlá. Na prelome tisícročí sa predlžovala životnosť starších vozidiel formou GO, s prelakovaním do korporátneho náteru. Obnova vozidlového parku v rokoch 2004 - 2007 postupne odstavovala z premávky stále viac Karos B 731/732. Mnohé z nich našli ďalšie využitie u iných dopravcov, napríklad ako skibusy na Kysuciach, tescobusy na Považí (ZA-685AH #92/II, ZA-772AH #98>KM-603AN), či u menších dopravcov (na zmluvnej, objednávkovej a vnútropodnikovej doprave, resp. ako  náhradné diely a z niektorých sa využil len technický preukaz). Žilinské Karosy B 731/732  tak bolo možné stretnúť v Trenčíne, Trenčianskej Teplej, Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, Oščadnici, Poprade či Snine. Po roku 2008 ostalo v MHD v Žiline už iba 10 Karos B 731/732. V súčasnosti v Žiline premávajú ešte 3 Karosy B 731/732: ZA-785AH (#93 po GO v 2005), ZA-771AH (#97 po GO v 2006) a ZA-784AH (#89 s pôvodnými čelami Karosa radu 700, po obnove laku v 2012).

Od zimnej sezóny 2004/2005 boli viaceré žilinské Karosy B 731/732 (napríklad ZA-696AH #80, ZA-699AH #46, ZA-737AH #63, ZA-749AH #76) zapožičané do lyžiarskeho strediska Veľká Rača, kde slúžili ako skibusy. Od zimnej sezóny 2007/2008 bolo 7 žilinských Karos B 731/732 (ZA-729AH #86>BL-504BA, ZA-696AH #80>BL-520BA, ZA-733AH #62>BL-512BA, ZA-737AH #63>CA-183BH, ZA-713AH #105>BL-513BA, ZA-786AH #95>BL-517BA, ZA-790AH #94>BL-519BA) odpredaných spoločnosti Snow Paradise Veľká Rača. Využívané boli už len počas zimnej sezóny ako skibusy z Oščadnice smer Dedovka (zelená linka), resp. Laliky (červená linka), pričom posledné z nich dojazdili na konci zimy 2011/2012. V súčasnosti skibusy vo Veľkej Rači zabezpečujú autobusy značiek Karosa B 932 a Man SL 283.

Súčasná MHD v Žiline pozostáva z 20 liniek (osem trolejbusových: 1, 3 - 7, 14, 16 a dvanásť autobusových: 20 - 22, 24 - 27, 29 - 31, 35 a nočná linka 50) a ich premávku zabezpečujú najmä trolejbusy Škoda (14 Tr a 15Tr) a SOR (30 Tr a 31 Tr), ako aj autobusy značiek Karosa (B 732, B 932, B 952, B 961), Irisbus (Citybus  12M, Citelis 12M a Citelis 18M) a Solaris (Urbino 12).


Foto: Tootti

Bytča

V okolí Bytče jazdilo cca 5 Karos B 731/732. Premávali na prímestských linkách do Žiliny a okolitých obcí (napríklad smer Veľké Rovné, Peklina), ktoré zároveň zabezpečovali dopravnú obsluhu mesta Bytča. Viaceré z nich mali bielo-modrý prímestský náter (napríklad ZA-795CC, ZA-446BE, ZAB 54-26).

Väčšina z bytčianskych Karos B 731/732 dojazdila v roku 2003. Najdlhšie, do roku 2008 vydržala zgenerálkovaná ZA-446BE, ktorá ku koncu svojho pôsobenia premávala aj na prímestských linkách v okolí Žiliny (napr. smer Rosina). 

Dopravnú obsluhu Bytče zabezpečujú najmä prímestské linky. Od marca do júna 2016 bola na skúšobnú dobu zavedená bezplatná autobusová doprava (1 pár spojov „MHD“) zo Sídliska 1. mája cez polikliniky na Autobusovú stanicu. Pre nízky počet cestujúcich bola jej prevádzka po 3 mesiacoch ukončená.

Kysucké Nové Mesto

V Kysuckom Novom Meste postupne jazdilo cca 9 Karos B 731/732. Zabezpečovali premávku MHD v Kysuckom Novom Meste, ale aj prímestskú dopravu do okolitých obcí, napríklad smer Rudinská, resp. Radoľa. 

Najstaršie Karosy B 731/732 sa vyradili koncom 1990-tych rokov. Vozidlový park doplnili ZA-207AS pôvodom z Košíc a ZA-503AR pôvodom z Prahy. Čoskoro však z dôvodu výraznej redukcie MHD v Kysuckom Novom Meste aj zvyšné Karosy B 731/732 stratili uplatnenie. Niektoré z nich (ZA-863AR, ZA-865AR) boli presunuté na ďalšie pôsobenie do Martina.

MHD v Kysuckom Novom Meste už približne 10 rokov tvoria 3 linky MHD číslo 1 - 3 v rozsahu iba niekoľkých účelových spojov. Niektoré z nich prechádzajú aj cez obec Radoľa, ktorá bola do roku 1993 súčasťou Kysuckého Nového Mesta. Premávku zabezpečujú prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Jan Ryšánek

Čadca

V Čadci sa z dostupných zdrojov podarilo identifikovať cca 15 Karos B 731/732, z toho cca 9 pôvodných. Zabezpečovali najmä premávku MHD v Čadci, ale bolo ich možné stretnúť aj v Svrčinovci, či už vo forme sedlovej zachádzky linky MHD, alebo na prímestskej linke.

Vyraďovanie niektorých z Karos B 731/732 prebehlo v roku 2002. Životnosť ďalších bola predlžovaná generálnymi opravami v S.A.O. Levoča. Vozidlový park bol dopĺňaný aj jazdenými vozidlami (napr. CA-624AJ pôvodom z Košíc), neskôr prímestskými vozidlami (Karosy C 734), resp. v roku 2009 nadbytočnými Karosami B 731/732 z iných prevádzok dopravcu (MT-364AZ, ZA-496BB, ZA-498BB). Práve Karosy B 731/732 pôvodom z prímestskej dopravy v okolí Žiliny boli poslednými vozidlami tohto typu v MHD v Čadci, kde dojazdili na prelome rokov 2011/2012.

Súčasnú MHD v Čadci tvoria 4 linky MHD číslo 3, 4, 7 a 8. Ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek Karosa B 952 a  Iveco Crossway (10.6M a 12M LE). Zdvojovanie najvyťaženejších (školských) spojov pravdepodobne zabezpečujú prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: W.I.

Martin, Vrútky a okolie

V Martine a jej okolí existujú pomerne veľa informácií o vozidlách, na základe ktorých sme dohľadali 65 Karos B 731/732, z toho cca 54 pôvodných. Historicky zabezpečovali dopravnú obsluhu formou MHD nielen na území Martina, ale aj do okolitých samostatných obcí (mestská aglomerácia Martina). Aj v súčasnosti pomerne hustá sieť liniek MHD vykonávaná SAD Žilina zabezpečuje dopravnú obsluhu Martina, Vrútok, Lipovca, Turčiansky Kľačian a Bystričky.

Vyraďovaniu „atmosférických“ Karos B 731/732 prechádzali generálne opravy, pri ktorých boli niektoré z nich zamenené za novšie vozidlá pôvodom z Prahy (napríklad MT 51-21>MT-341AZ, MT 62-64). Následne, najmä v rokoch 2000 - 2003, bola formou generálnych opráv predlžovaná životnosť aj novších Karos B 731/732. Vyraďovanie v rokoch 2002 - 2005 zasiahlo najmä kĺbové vozidlá (Ikarusy 280), ktoré úplne dojazdili v martinskej MHD v roku 2005. Nahrádzali ich práve Karosy B 731/732, ktorých význam z tohto dôvodu neklesal. Priebežne vyraďované pôvodné Karosy B 731/732 boli nahrádzané vozidlami rovnakého typu od iných dopravcov (napríklad MT-732AI z Prešova) a z ostatných prevádzok dopravcu. Z prímestskej dopravy v okolí Žiliny boli na MHD v Martine postupne zaradené ZA-703CC, ZA-768CC, ZA-476BE, ZA-506BJ, ZA-434BE, ZA-471BE, z Kysuckého Nového Mesta ZA-863AR a ZA-865AR. Posledné „atmosférické“ Karosy B 731/732 dojazdili v Martine pomerne neskoro, a to až po čiastočnej obnove vozidlového parku v rokoch 2005 - 2006. Väčšina ostatných Karos B 731/732 dojazdila naraz – vo februári 2009, kedy sa dokončila obnova vozidlového parku. Po roku 2009 už ostali len 3 posledné Karosy B 731/732: MT-354AZ, MT-229BE a MT-361AZ. Tvorili zálohu pre MHD, resp. boli využívané v zmluvnej doprave a z premávky boli odstavené čoskoro po rozlúčkovej jazde s Karosami B 732 (5.11.2011) na prelome rokov 2011/2012.

Súčasná MHD v Martine, Vrútkach a ich okolí pozostáva z 26 liniek MHD číslo 7 – 62 a premávku na nich zabezpečujú vozidlá typov Iveco Crossway 12M LE, Irisbus Citelis 12M, Karosa B 952 a Mercedes-Benz Vario.


Foto: W.I.

Ružomberok

V Ružomberku existujú informácie o pôsobení 22 Karos B 731/732, z toho 17 pôvodných. Zabezpečovali najmä premávku MHD, ale tri z nich pôvodne začínali v prímestskej doprave (RK-943AD, RK-233AC, RK-234AC). Dopravnú obsluhu Vlkolínca (mestská časť, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO) zabezpečovala niekoľko rokov skriňová Avia upravená na prevoz cestujúcich, ktorú následne nahradili midibusy (Mercedes Vario, resp. Iveco First).

Vyraďovanie pôvodných Karos B 731/732 bolo najskôr priebežné, následne okolo roku 2005 boli viaceré z nich nahradené novšími jazdenými vozidlami z DP Praha (napríklad RK-233AC, DK-036AG>RK-974BC, DK-051AG>RK-976BC). Na jeseň roku 2006 sa z Liptovského Mikuláša do Ružomberka dočasne presunula LM-343AJ, kde zabezpečovala i skibus do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. V roku 2007 dojazdili všetky kĺbové vozidlá v Ružomberku i Liptovskom Mikuláši, čo na krátky čas oddialilo vyraďovanie Karos B 731/732. Niektoré Karosy B 731/732 (RK-209AC, RK-136BF, RK-234AC) našli na konci svojho pôsobenia ďalšie uplatnenie v prevádzke v Liptovskom Mikuláši (skibusy).  Najdlhšie vydržali v ružomberskej MHD pôvodom pražské Karosy B 731/732, pričom poslednou jazdiacou Karosou B 731/732 v Ružomberku bola RK-134BF v roku 2012.

Súčasnú MHD v Ružomberku tvorí 6 liniek MHD číslo 1 - 5 a sezónny citybus (100), ich premávku zabezpečujú vozidlá typov Iveco Crossway 12M LE, Irisbus Citelis 12M, Karosa B 932, Karosa B 952 a Iveco First FCLLI (citybus). Obsluhu Vlkolínca zabezpečujú iba 2 páry spojov počas letných prázdnin.


Foto: Valec

Orava (Dolný Kubín, Námestovo, Trstená)

Na Orave sa podarilo dohľadať 17 Karos B 731/732, z toho 12 pôvodných. Zabezpečovali premávku MHD v Dolnom Kubíne, ale aj prímestské linky v okolí Námestova a Trstenej.

Prvé atmosférické Karosy boli v roku 1983 dodané na hornú Oravu, kde zabezpečovali prímestské linky v okolí Námestova (k Oravskej priehrade) a Trstenej, napríklad do Zábiedova. Na jar roku 1986 prišlo 6 nových bielo-červených Karos B731 (DK 61-36 až DK 61-41) do Dolného Kubín, kde od 1.6.1986 zahájili premávku MHD. V roku 1990 doplnili ďalšie Karosy B 731/732 (DK 78-29 a DK 78-30) vozidlový park v okolí Trstenej.

Vyraďovanie Karos B 731/732 na Orave bolo pozvoľné, z atmosférických vozidiel najdlhšie vydržala DK-410AG, ktorá dojazdila v Námestove začiatkom roka 2007. Pôvodné Karosy B 731/732 boli postupne nahrádzané novšími jazdenými vozidlami z DP Praha. Dovezené Karosy B 731/732 našli uplatnenie okrem MHD v Dolnom Kubíne aj v ďalších prevádzkach dopravcu – v Ružomberku na MHD (RK-974BC, RK-976BC), resp. v Liptovskom Mikuláši na skibuse do Jasnej (DK-274AH). Poslednou jazdiacou Karosou B 731/732 na Orave bola RK-958BC, ktorá jazdila na MHD v Dolnom Kubíne do roku 2012.

Súčasnú MHD v Dolnom Kubíne tvorí 8 liniek MHD číslo 1 - 3, 5, 7, 12, 51 a 100 (citybus), ich premávku zabezpečujú najmä autobusy značiek: Iveco Crossway 12M LE, Karosa B 932, Karosa B 952 a  Iveco First FCLLI (citybus) a prejazdy z prímestských liniek.


Foto: Kami

Liptovský Mikuláš a Demänovská dolina

V Liptovskom Mikuláši sa podarilo dohľadať 20 Karos B 731/732, z toho 14 pôvodných. Zabezpečovali premávku MHD a v rokoch 2008 - 2012 aj skibusy do Demänovskej doliny (do lyžiarskeho strediska Jasná).

Vyraďovanie pôvodných Karos B 731/732 bolo skôr pomalé, keďže postupne nahrádzali výkony vyraďovaných kĺbových vozidiel. V rokoch 2003 - 2004 boli niektoré z pôvodných Karos B 731/732 nahradené novšími jazdenými vozidlami z DP Praha (napríklad LM-763AI, LM-943AH). Meškajúca obnova vozidlového parku, ale aj prenajatie niektorých nízkopodlažných vozidiel dopravcovi SAD Trnava pre MHD v Přerove (2009 - 2010) vyústilo do zapájania starších prímestským vozidiel do premávky v MHD v Liptovskom Mikuláši i Ružomberku. Výraznejšie vyraďovanie Karos B 731/732 nastalo až v rokoch 2009 - 2012, pričom niektoré vozidlá (LM-343AJ, LM-344AJ, LM-345AJ) našli následne uplatnenie ako skibusy. Ako posledné Karosy B 731/732 bolo možné v MHD Liptovský Mikuláš stretnúť LM-671AU a RK-593AS v roku 2013.

Súčasnú MHD v Liptovskom Mikuláši tvorí 12 liniek MHD číslo 1 - 6, 8 - 12 a sezónna linka 13, ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek: SOR (NB 12 City, CN 10.5 a C 10.5) a Karosa (B 952). Vypomáhajú i prejazdy prímestských liniek.

Prevádzka SAD Liorbus v Liptovskom Mikuláši zabezpečovala skibusy do lyžiarskeho strediska Jasná počas zimnej sezóny minimálne v rokoch 2007 - 2012. Skibusy spájali Liptovský Mikuláš s Demänovskou dolinou a lyžiarskym strediskom Jasná-Chopok. V jednotlivých zimných sezónach bola ich prevádzka zabezpečovaná nasledovne:

  • 2007/2008 prevažne prímestské vozidlá Karosa LC 735 a LC 736
  • 2008/2009 Karosy B 731/732: LM-343AJ, LM-344AJ, RK-209AC, DK-274AH a prímestské vozidlá (Karosa C 734 a LC 736)
  • 2009/2010 Karosa B 731/732: DK-274AH a prímestské vozidlá (najmä Karosa C 734)
  • 2010/2011 a 2011/2012 Karosy B 731/732: RK-234AC, RK-136BF, LM-345AJ, DK-274AH

Od zimnej sezóny 2012/2013 až po súčasnosť skibusy a aquabusy v regióne Liptova tvoria 4 linky: základná červená z Jasnej cez Demänovskú dolinu do Demänovej/Bodíc; modrá z Jasnej cez Demänovskú dolinu a Liptovský Mikuláš do Tatralandie; zelená z Jasnej do Bešeňovej a žltá z Jasnej do Jánskej doliny. Ich premávku pre TMR zabezpečuje súkromný dopravca s vozidlami značiek Scania OmniCity, Den Oudsten B90, Iveco Citybus 12M, MAN a Iveco Daily.


Foto: Majkl

Zvolen

Vo Zvolene  sa postupne vystriedalo minimálne 63 Karos B 731/732. Počas ostatných 30 rokov sa udržiaval počet štandardných 12-metrových vozidiel blízko čísla 30. V časoch najväčšej špičkovej výpravy (začiatkom 1990-tych rokov) boli Karosy B 731/732 dopĺňané vo výprave kĺbovými vozidlami. V decembri 2004 sa z MHD vyčlenili linky mimo Zvolena (smer Lieskovec, Kováčová, Sliač), avšak aj na novovytvorených prímestských linkách naďalej premávali pôvodné Karosy B 731/732 (napríklad ZV-866BA, ZV-724AZ, ZV-815AY, ZV-247AM až do roku 2009). Na prímestských linkách v okolí Zvolena začala od roku 2007 premávať aj plynofikovaná Karosa B 731/732 (ZV-314BC) pôvodom z Bratislavy (ex DPB #1127), ktorá predtým jazdila aj v Nitre.

Modernizácie Karos B 731/732 začali už v rokoch 1993 - 1994, kedy 10 vozidiel podstúpilo plynofikáciu a dostalo zeleno-biely náter. V roku 2005 sa opäť oživil projekt plynofikácie vozidiel a zo Zlinera prišla modernizovaná Karosa B 732 CNG (1Z2 0073>ZV-931CC) a následne v rokoch 2006 - 2008 prebehla ďalšia vlna modernizácií, kedy 20 Karos B 731/732 prešlo GO, v rámci ktorej dostali čelá radu Karosa 900 a tie z nich, ktoré ešte neboli splynofikované, boli prestavané na pohon CNG. Vo viacerých prípadoch pri GO došlo k nahradeniu pôvodného vozidla iným a tak sa do zvolenskej MHD postupne zaradili aj vozidlá pôvodom z Čiech (Praha, Brno, Děčín), Prešova i ostatných závodov SAD Zvolen (Žiar nad Hronom, Žarnovica). Vyraďovanie  „neatmosférických“ Karos B 731/732 tak vo Zvolene začalo pomerne neskoro, nielen v dôsledku predlžovaniu životnosti vozidiel prostredníctvom viacnásobných generálnych opráv (v S.A.O. Levoča, resp. vo vlastnej réžii v Žiari nad Hronom), ale aj vďaka ich neustálej potrebe. Najprv nahrádzali kĺbové vozidlá v MHD (ktoré dojazdili v roku 2005), následne získali ďalšie uplatnenie v nových prevádzkach dopravcu (v Banskej Bystrici od roku 2006 a Brezne od roku 2008).

Až začiatkom roka 2013 začali prvé nové nízkopodlažné autobusy (Irisbus Citelis CNG) pozvoľne nahrádzať Karosy B 731/732 vo zvolenskej MHD. Stále však polovicu výpravy MHD vo Zvolene tvoria modernizované Karosy B 731/732 (s „900-vkovými“ čelami: ZV-247AM, ZV-823AY, ZV-865BA, ZV-868BA, ZV-869BA, ZV-887BA, ZV-896BA, ZV-898BA, ZV-070BB, ZV-072BB, ZV-550BC, ZV-747BC, ZV-186BH, ZV-187BH, ZV-821BT, ZV-947CC).

Súčasnú MHD Zvolen tvorí 15 liniek. Vozidlový park tvoria plynofikované autobusy - Irisbusy Citelis CNG a modernizované Karosy B 731/732 CNG.


Foto: Kami

Žarnovica, Nová Baňa, Banská Štiavnica

Žarnovická prevádzka SAD Zvolen, ktorá zabezpečovala výkony MHD i prímestskej dopravy aj v okolí Novej Bane i Banskej Štiavnice, disponovala minimálne 7 Karosami B 731/732. Z pôvodných 5 vozidiel (z rokov 1988 - 1990) dve zabezpečovali dopravnú obsluhu Banskej Štiavnice (ZC-484AJ, ZC 490AJ), ďalšie dve vnútromestskú obsluhu v Novej Bani (ZC-437AJ, ZC-439AJ) a jej okolí (napr. do Tekovskej Breznice) a ZC-966AH pravdepodobne prímestské spoje v okolí Žarnovice. V roku 2006 dve vozidlá (ZC-484AJ, ZC-966AH) vypomáhali aj v MHD v Banskej Bystrici po zmene dopravcu. 

Ako prvá bola vyradená ZC-484AJ, ktorú v roku 2008 nahradilo jazdené vozidlo z Čiech. V roku 2008 jedno vozidlo (ZC-490AJ) prešlo GO spojenou s plynofikáciou a skončilo na MHD vo Zvolene pod číslom ZV-550BC, kde jazdí dodnes. K vyradeniu väčšiny Karos B 731/732 žarnovickej prevádzky došlo na konci roka 2010. Dlhšie vydržala už iba ZC-439AJ, ktorú na prelome rokov 2012/2013 nahradila žiarska generálkovaná ZH-902AM/II. Toto vozidlo slúžilo do začiatku roka 2016 ako záloha pre prímestské linky v okolí Žarnovice a zároveň tak bolo poslednou Karosou B 731/732 v prímestskej doprave na Slovensku.

Súčasnú dopravnú obsluhu v rámci Novej Bani zabezpečujú dve „prímestské“ linky (612407 a 612408), ktoré svojím charakterom (prvá z nich s výlučne vnútromestskou trasou) pripomínajú skôr MHD. Podobne, aj v Banskej Štiavnici obyvateľom slúži iba „prímestská“ linka 602401, ktorá jazdí v rámci mesta. Ich prevádzku zabezpečujú prímestské vozidlá.


Foto: Kami

Žiar nad Hronom

V Žiari nad Hronom sa podarilo dohľadať 25 Karos B 731/732, z toho 10 krémovo-červených „atmosférických“ z rokov 1982 - 1984, 8 novších pôvodných z rokov 1988 - 1991 a 7 jazdených z Čiech z rokov 1992 - 1995. Karosy B 731/732 zabezpečovali predovšetkým výkony MHD v Žiari nad Hronom vrátane obsluhy mestskej časti Šášovské Podhradie a spájali centrum mesta s pomerne vzdialenou železničnou stanicou a priemyselným areálom (Závody SNP, Slovalco) v Ladomerskej Vieske.

Vyraďovanie „atmosférických“ Karos B 731/732 bolo pozvoľné, pričom v roku 2002 ešte jazdilo 7 z nich. Posledné „atmosférické“ Karosy B 731/732 dojazdili v Žiari nad Hronom v roku 2005 a časť z nich (ZH-067AO, ZH-099AO, ZH 54-03>ZH-035AP) bola nahradená o 10 rokov mladšími jazdenými Karosami B 731/732 z Prahy. S postupnou redukciou výkonov niektoré z pôvodných žiarskych Karos B 731/732 našli uplatnenie v MHD v Banskej Bystrici po zmene dopravcu (ZH-069AO, ZH-902AO, ZH-070AO, ZH-100AO). Niektoré z nich v rokoch 2008 - 2009 podstúpili generálne opravy spojené s výmenou čiel podľa vzoru radu Karosa 900, pričom pravdepodobne išlo o generálne opravy výmenným spôsobom s výmenou za novšie jazdené z Čiech (napríklad ZH-902AM, ZH-070AO). Mestské Karosy B 731/732 bolo možné stretnúť aj na prímestských linkách v okolí Žiaru nad Hronom (do Lovčice-Trubína, Lutily, Kosorína a Banskej Štiavnice), Novej Bane (ZH-902AM/II), či na MHD vo Zvolene (ZH-099AO II>ZV-747BC, ZH-069AO>ZV-415BC). Aj napriek vyradeniu ZV-647BC v lete 2016 je stále možné stretnúť dve Karosy B 732 (ZH-067AO/II, ZH-070AO/II) v premávke na MHD v Žiari nad Hronom.

Dnešnú MHD v Žiari nad Hronom tvorí 5 liniek MHD (1 - 4 + 5 premáva len v nedeľu) a jej premávku zabezpečujú vozidlá Renault Citybus 12M a Karosa B 732, B 932 a B 952.Vozidlá MHD vykonávajú aj vybrané spoje prímestských liniek (napríklad do Lutily) a zároveň vybrané spoje MHD (zvyčajne na pracovné zmeny a z nich) zabezpečujú prejazdy prímestských liniek.


Foto: Lukáš Straka

Banská Bystrica

V Banskej Bystrici a jej okolí postupne jazdilo cca 114 Karos B 731/732, z čoho bola iba polovica pôvodných. V réžii dopravcu SAD Banská Bystrica (neskôr BBDS) tvorili významnú časť vozidlového parku MHD a zabezpečovali dopravnú obsluhu formou MHD nielen na území mesta, ale aj do priľahlých obcí, ktoré sa začiatkom 1990-tych rokov osamostatnili od Banskej Bystrice (Nemce, Hronsek, Malachov). Banská Bystrica z dopravného hľadiska koncom minulého storočia napredovala – vystavala sa sieť trolejbusových liniek, zaviedlo sa oblastné číslovanie liniek MHD (1995, linky do samostatných obcí dostali označenie 5x), rozbehla sa integrácia dopravy formou predlžovania liniek MHD do ďalších samostatných obcí v regióne (Badín, Vlkanová, Harmanec, Môlča). Karosy B 731/732 tak mali naďalej aj popri trolejbusoch a kĺbových autobusoch uplatnenie.

Postupná obnova vozidlového parku umožnila vyradenie polovice všetkých Karos B 731/732 do konca 1990-tych rokov, zvyšné boli zmodernizované na prelome tisícročí (GO v rokoch 1997 - 2003 a jedna výmena za Karosu B 832 - BB-521AI ). V roku 2005 už bola v prevádzke iba štvrtina z pôvodných banskobystrických Karos B 731/732 a vo výprave ich už bolo potrebné hľadať.

Zmena dopravcu začiatkom roka 2006 (výkony MHD prebral podnik SAD Zvolen) znamenala návrat Karos radu 700 (nielen B 731/732, ale aj C 734 a C 735) do ulíc Banskej Bystrice - nie však pôvodných, ale zapožičaných najstarších vozidiel z celého Slovenska (B 731/732: PN-408AZ, PN-409AZ, PP-317AM, PP-418AZ, PP-346BD), resp. z ostatných závodov dopravcu (ZV-021AD, ZV-022AD, ZV-798AP, ZV-725AZ, ZV-815AY, ZV-817AY, ZV-828AY, ZV-065BB, ZV-072BB, ZV-874BA, ex prešovská ZV-187BH, ex pražské ZV-186BH a ZH-099AO/II; ZH-069AO, ZH-070AO, ZH-100AO, ZH-902AM, ZC-966AH, ZC-484AJ). Postupne boli nahrádzané novšími vozidlami (prenajatými od mesta Banská Bystrica), resp. novo zakúpenými. Ďalšia vlna retro-vozidiel prišla do Banskej Bystrice v decembri 2007, keď dopravca vrátil prenajaté vozidlá a nahradil ich dovezenými jazdenými Karosami B 731/732 z Čiech. Na prelome rokov 2007/2008 sa tak zaradilo do MHD v Banskej Bystrici spolu 20 Karos B 731/732 z Pardubíc, Děčína, Ostravy, Opavy, Karvinej, Prahy, Tábora, Jihlavy, Mariánských Lázní vo veku 12 - 20 rokov. Vo februári 2008 boli nasledované ďalšími 5 jazdenými Karosami B 731/732 z Hradca Králové a Děčína. Vo výprave boli dopĺňané aj nadbytočnými Karosami B 731/732 zo žiarskej, resp. zvolenskej prevádzky dopravcu (ZV-866BA, ZV-726AZ, ZV-828AY, ZH-902AM, ZH-100AO).

V prímestskej doprave v okolí Banskej Bystrice jazdili pôvodne pravdepodobne iba 2 Karosy B 731/732 (BC 12-91 a BC 90-18) do Ponickej Huty a Španej doliny, ktoré boli do roku 2001 nahradené prímestskými autobusmi. Opätovne sa v banskobystrickej prímestskej doprave objavili Karosy B 731/732 v roku 2006, keď vozidlá pôvodne z MHD Banská Bystrica (BB-232BB, BB-776AV, BB-460AI, BB-877AF) začali jazdiť na smery Hrochoť, Horné Pršany, Špania dolina, Pohronský Bukovec, Kordíky, ale aj ako zrýchlené spoje do Brezna.  Po nástupe dopravcu SAD Zvolen sa samostatné obce v okolí Banskej Bystrice (pôvodne zaintegrované do MHD) postupne vyčleňovali z MHD, ich dopravná obsluha sa stále viac redukovala, až v júni 2009 rozdelením vozidiel i zrušením všetkých prejazdov z/do MHD získala charakter prímestskej dopravy. Práve na prímestských linkách (601451 - 601456) bolo možné naposledy stretnúť v regióne Banskej Bystrice v pravidelnej premávke Karosy B 731/732 (ZV-866BA, ZV-594BC, ZV-650BC) v roku 2011. Ako historické vozidlo sa zachovala pôvodom ostravská Karosa B 731/732 ZV-595BC.

Súčasná MHD v Banskej Bystrici pozostáva z 30 liniek (8 trolejbusových: 1 – 8 a 22 autobusových: 20 - 29, 32 - 36, 41 - 43, 80, 90, 97 a 100) a jej premávku zabezpečujú najmä trolejbusy SOR (30 Tr a 31 Tr) a autobusy Irisbus Citelis CNG (10.5M, 12M, 18M) a Karosa (B 952 a B 961).


Foto: insider

Brezno a okolie

V Brezne a jeho okolí sa postupne vystriedalo cca 33 Karos B 731/732, pričom ich história je pomerne bohatá, ovplyvnená konkurenčným bojom i viacerými zmenami dopravcov. Preto najprv uvádzame stručný prehľad striedania jednotlivých dopravcov.

Pôvodný štátny podnik SAD Banská Bystrica bol v roku 1995 rozdelený na 18 menších podnikov SAD, pričom dopravná obsluha v Brezne pripadla SAD Brezno. V roku 1999 bola SAD Brezno včlenená do podniku SAD BBDS (Banskobystrická dopravná spoločnosť), ktorý sa postupne transformoval, sprivatizoval a v roku 2007 premenoval na SAD Banská Bystrica. Tento dopravca zabezpečoval dopravnú obsluhu na území Brezna formou prímestských liniek z centra mesta na sídlisko Mazorníkovo, resp. do mestskej časti Bujakovo až do roku 2008. Od roka 2003 do roku 2006 prevádzkoval na území mesta paralelne svoju linku (číslo 1) aj súkromný dopravca Diago. Zároveň sa kreoval mestský dopravca: Dopravný podnik Brezno s. r. o., kde postupne majetkovo vstúpilo Mesto Brezno (v roku 2004) i firma Diago (v roku 2006), čoho výsledkom bolo sprevádzkovanie MHD v Brezne v roku 2007. Na začiatku premávali 3 linky MHD medzi centrom a Mazorníkovom, následne od jesene 2007 pribudli ďalšie 3 linky do vzdialenejších lokalít (Bujakovo, Vrch dolinka, Podkoreňová a Rohozná). Dopravný podnik Brezno skončil prevádzku MHD na prelome rokov 2007/2008 a výkony mestského dopravcu i časť vozidlového parku od roku 2008 plynulo prebrala SAD Zvolen, ktorá na území mesta Brezno dodnes prevádzkuje 4 linky MHD. SAD Banská Bystrica skončila prevádzku svojich liniek v Brezne na konci roka 2008. V rokoch 2003 – 2008 tak na území mesta Brezno na súbežných linkách premávali viacerí dopravcovia, ktorí pomerne často obmieňali svoj vozidlový park, vrátane Karos B 731/732.

SAD Banská Bystrica prevádzkovala od začiatku 1990-tych rokov v Brezne a okolí  spolu 8 pôvodných Karos B 731/732, ktoré okrem výkonov v Brezne obsluhovali aj prímestské linky na Čierny Balog a Horehronie. Najstaršia z nich (BR-336AJ), pôvodná „atmosférická“ Karosa B 731.00 z roku 1982, sa v modro-bielom nátere dožila na prímestských linkách 24 rokov. Breznianske Karosy B 731/732 boli od roku 2003 postupne nahrádzané novšími Karosami B 932/952 pôvodom z MHD v Banskej Bystrici, resp. novými Karosami B 952E a v priebehu rokov 2006 – 2009 všetky vyradené. Posledná z pôvodných breznianskych Karosa B 731/732 zasiahla do prevádzky BR-335AJ. 

Od začiatku roka 2006 sa na prímestských linkách SAD Banská Bystrica v okolí Brezna objavovať aj uvoľnené staršie Karosy B 731/732 pôvodom z Banskej Bystrice. V priebehu roka 2006 tak bolo možné stretnúť v Brezne aj Karosy B 731/732: BB-516AI, BB-460AI, BB-521AI, BB-776BV, napríklad na spojoch smer Bujakovo, Polomka, Telgárt, Pohronská Polhora, ale aj na spojoch v náročnom kopcovitom teréne smer Lom nad Rimavicou, Tále-Srdiečko, či na zrýchlených spojoch do mesta svojho pôvodného pôsobiska. Karosa  B 731/732 BB-695AR bola prestavaná na typ C 734 a po prelakovaní do modrobieleho náteru jazdila v okolí Brezna (napr. smer Tále) ako BR-837AL. V roku 2008 bola flotila Karos B 731/732 pôvodom z MHD Banská Bystrica na Horehroní doplnená aj o vozidlá BB-542AI, BB-955BC, ktoré dojazdili až s ukončením účinkovania SAD Banská Bystrica vo verejnej doprave v novembri 2008.

Firma Diago prevádzkovala na vnútromestskej linke v Brezne najprv „atmosférickú“ Karosu B 731/732 BR-358AR pôvodom z Bratislavy a najstaršie prímestské Karosy C 734/735, ktoré po ich odpredaní do Púchova v priebehu roka 2006 nahradili 2 Karosy B 731/732 (BR-371AR a BR572AS) a 2 kĺbové Karosy C 744. Po rozšírení MHD o linky 4 - 6 od septembra 2007 vypomáhali aj požičané Karosy B 731/732 (ZV-868BA a ZV-896BA) od SAD Zvolen. Situácia v breznianskej MHD bola v priebehu roka 2007 predmetom viacerých zasadnutí mestského zastupiteľstva, pričom zo zápisníc MsZ je možné sa napríklad dozvedieť, že Karosy B 731/732 u Diaga zvykli hradiť aj výpadky svojich prímestských liniek na úkor nevykonaných spojov novovytvorených liniek MHD. Výsledkom bola zmena dopravcu, pričom obe pôvodné Karosy B 731/732 prešli z Diaga do SAD Zvolen (po číslami ZV-408BC a ZV-412BC).

SAD Zvolen v priebehu roku 2008 využívala na MHD v Brezne okrem 2 Karos B 731/732 od Diaga aj s viaceré vozidlá pôvodom z MHD Zvolen (ZV-065BB, ZV-072BB, ZV-021AD, ZV-798AP, ZV-725AZ, ZV-874BA). V priebehu roka 2009 boli tieto vozidlá postupne nahradené Karosami B 731/732 z Banskej Bystrice (od augusta ZV-618BC, ZV-633BC a od novembra ZV-646BC, ZV-647BC, ZV-651BC). V septembri 2010 sa dovŕšilo sľúbené zvyšovanie kvality MHD v Brezne zaradením 3 Karos B 952 a 2 autobusov Renault Citybus pôvodom z Banskej Bystrice. Vďaka tomu sa čoskoro vytratili všetky Karosy B 731/732 z pravidelnej premávky v Brezne.

Súčasnú MHD v Brezne tvoria 4 linky. Súčasný vozidlový park MHD v Brezne tvoria Karosy B 952 a Renault Citybus. Dopravnú obsluhu okrajových častí mesta (Podkoreňová, Bujakovo) zabezpečujú najmä prímestské linky. Vozidlo prímestskej linky 603422 do Bujakova (zvyčajne Karosa B 952) v obmedzenej miere prejazduje aj do MHD.


Foto: Kami

Lučenec a okolie

V Lučenci a jeho okolí sa z dostupných zdrojov podarilo identifikovať 11 Karos B 731/732. Zabezpečovali najmä premávku MHD v Lučenci, pričom LC-421AU začínala vo Fiľakove a do MHD v Lučenci sa presunula až následne. MHD v Lučenci donedávna obsluhovala aj začiatkom 1990-tych rokov osamostatnené obce Mikušovce a Vidiná, kde tiež premávali Karosy B 731/732.

Životnosť Karos B 731/732 bola až do roku 2006 predlžovaná generálnymi opravami predovšetkým v S.A.O. Lučenec. Prvá vlna vyraďovania lučeneckých Karos B 731/732 prebehla v rokoch 2008 - 2009, ďalšia v rokoch 2014 - 2015. V súčasnosti poslednou sporadicky jazdiacou Karosou B 731/732 v MHD v Lučenci je LC-268AT, na ktorej ako poslednej prebehla generálna oprava - spojená aj s výmenou čiel radu Karosa 900.

Súčasnú MHD v Lučenci tvorí 5 liniek MHD číslo 1 – 5 a ich premávku zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá značky Tedom (Kronos 123D a C12 D). Ich prípadné výpadky nahrádza práve posledná Karosa B 732. V obmedzenej miere vypomáhajú prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Tootti

Gemer (Rimavská Sobota, Revúca, Tisovec)

Na Gemeri jazdilo cca 13 Karos B 731/732. Tri z nich zabezpečovali predovšetkým dopravnú obsluhu Revúcej a jej najbližšieho okolia (RA-530AH, RA-531AH, RA-298AF). Ďalšie dve (RS-021AS, RS-297AS) najprv premávali pravdepodobne v okolí Tisovca, neskôr na prímestských linkách v severnej časti regiónu. Zvyšné Karosy B 731/732 na Gemeri zabezpečovali MHD v Rimavskej Sobote a prímestské linky v jej okolí, napríklad na smery Drienčany, Mojín a Zacharovce.

Vzhľadom na významné využitie gemerských Karos B 731/732 v prímestskej doprave, ako aj vplyvom klesajúcich výkonov vnútromestskej obsluhy sa niektoré z takto využívaných vozidiel (RS-021AS, RS-297AS, RS-265AP, RS-735AO, RS-610AO) postupne prestavali na prímestský typ C 734 a dostali aj príznačný modro-biely náter.

Ako prvé dojazdili revúcke Karosy B 731/732 v rokoch 2007 - 2008. Vyraďovaniu ostatných vozidiel predchádzalo predlžovanie životnosti generálnymi opravami vo vlastnej réžii. Vyraďovanie väčšiny Karos B 731/732 na Gemeri prebehlo v období rokov 2008 - 2012. Do roku 2015 vydržala v premávke iba RS-915AP>RS-291CB (po generálnej oprave s čelami radu Karosa 900), ktorá zároveň bola poslednou jazdiacou Karosou B 731/732 na Gemeri a bolo ju možné stretať najmä na MHD v Rimavskej Sobote.

Súčasnú MHD v Rimavskej Sobote tvoria 4 linky MHD číslo 1 - 4, ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek Tedom (Kronos 123D a C12 D), Mercedes Vario a Novoplan PMC-12. Do výkonov MHD zasahujú aj prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Kami

Použité pramene

Údaje zachytávajú stav k 31.12.2016


16.2.2017
-Author-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Author23.2.2017 9:20 #4 Re:
Reakcia na #3 od davidmik555@gmai:
Ja zial netusim, v ktorej prevadzke SADky sa nachadza. Sa mi vsak nezda, ze by sa ho zbavili, ked uz bol upraveny do podoby HV + vystaveny.. Navyse, na viacerych miestach skladuju pomerne velke pocty C734, ktore 1-2 roky nezasahuju do premavky. Preto sa hadam prave tohto nezbavili.

Ak vsak niekto vie, ci/kde sa nachadza, nech doplni..
davidmik555@gmai18.2.2017 21:12 #3 Re:
Reakcia na #2 od LUK:
No dobre a ako máme istotu že už nie je dávno v železe? (vystavený bol už pekné 3 roky)
LUK17.2.2017 23:57 #2 Re:
Reakcia na #1 od davidmik555@gmai:
veď bol vytrepaný na námestí na novembrové výročie..
davidmik555@gmai17.2.2017 20:34 #1 Re:
S kade je tá informácia o ZV-595BC, pokiaľ aj je niekde ako HV tak určite nie v závode BB