Autobusy Karosa B 731 a B 732 na západnom Slovensku

Bratislava

V Bratislave postupne jazdilo cca 565 Karos B 731/732, z toho 554 jazdilo v réžii mestského dopravcu (DPB). Tvorili významnú časť vozidlového parku MHD a zabezpečovali dopravnú obsluhu formou MHD najmä na území mesta, avšak v určitých obdobiach aj do niektorých priľahlých obcí, napríklad smer Chorvátsky Grob, Stupava (nočné spoje), Ivanka pri Dunaji (večerný spoj) a Šamorín (služobný spoj). Karosy B 731/732 taktiež zabezpečovali zmluvnú dopravu pre viaceré podniky a vnútrozávodovú dopravu v Slovnafte i Volkswagene.

Prvé „atmosférické“ Karosy B 731 začali do Bratislavy prichádzať na jeseň 1982. V priebehu rokov 1982 - 1986 bolo dodaných 248 „atmosférických“ vozidiel Karosa B 731/732. Ich životnosť aj vďaka pravidelnej obnove vozidlového parku dosahovala zvyčajne 6 rokov, pričom približne polovica z nich prešla generálnou opravou - v priemere po 4 rokoch prevádzky. Väčšina „atmosférických“ Karos B 731.00 z prvej dodávky tak dojazdila už v roku 1988 a väčšina novších (bielo-červených B 731.04/B 732.00) v roku 1992. Jednou z posledných „atmosférických“ Karos B 731/732 v premávke s cestujúcimi v bratislavskej MHD bolo vozidlo #2069 zo starej vozovne Petržalka. Potom už bolo možné stretnúť v Bratislave „atmosférické“ Karosy len ako autoškolu (ex #1045 do roku 2003), technologické vozidlo (ex #3085 do roku 2006), resp. v Slovnafte (BA-091BS a BA-094BS do roku 2002).

Modernizácie Karos B 731/732 dodaných v rokoch 1987 - 1993 prebiehali v menšej miere a neskôr ako u predchodcov. Trend generálnych opráv sa začiatkom 1990-tych rokov zastavil a spomedzi Karos B 731/732 dodaných v rokoch 1987 - 1993 ich stihli len vozidlá #1077, 1080, 3101 a 3106. V ďalších rokoch sa vykonávali iba opravy menšieho rozsahu v dopravnom podniku. Až koncom 1990-tych rokov sa opäť obnovilo generálkovanie vozidiel – najprv vo firme Asko, následne BBDS (1998), Zliner (2000), Starko (2000) a ústredné dielne DPB (2000 - 2001).

Modernizácie Karos B 731/732 spojené so zmenou pohonu na zemný plyn (CNG) sa rozbehli v roku 2001, aj keď prvé snahy začali v réžii Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) už začali v roku 1989 (#1082) a 1993 (#1127, 2134, 4067). V období rokov 2001 – 2006 sa postupne splynofikovalo 64 Karos B 731/732 (s označením #1701 - 1710, 2701 - 2713, 3601 - 3641).

Vyraďovanie Karos B 731/732 dodaných v rokoch 1987 - 1993 sa po roku 1994 spomalilo a po vyraďovacej vlne v rokoch 1997 - 1998 a začatí plynofikácie začiatkom milénia sa takmer úplne zastavilo. Ďalšie väčšie vyraďovanie súviselo až s obnovou vozidlového parku v rokoch  2007 a 2009. Posledné Karosy B 731/732 (#1702, 1704 - 1710, 2711 - 2713) dojazdili v MHD v Bratislave na jeseň 2011 a všetky boli preradené medzi technologické vozidlá (na zimnú službu), kde vydržali do roku 2015.

V Bratislave vždy niekoľko Karos B 731/732 po odstavení z bežnej prevádzky s cestujúcimi, avšak pred vyradením, slúžilo v zimnom období ako tzv. zimné služby (označované aj ako zimné pohotovosti) – teda zabezpečovali čistenie zastávok pri snežení, resp. námraze. Spomedzi všetkých Karos B 731/732 na zimnej službe najdlhšie vydržala #4061, ktorá odslúžila až 13 zimných sezón, nepretržite od zimy 1994/1995 do 2006/2007. V súčasnosti už zimné služby zabezpečujú najstaršie vozidlá typu SOR B 9.5. Prehľad vozidiel zimných služieb uprostred každej dekády:

  • zima 1994/1995: #1104, 2090, 2092, 2096, 2097, 3107, 3122/II, 4048, 4050, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057, 4061, 4065
  • zima 2004/2005: #1096, 1114, 1121, 2105, 2108, 2110, 2120, 2148, 3144, 3149, 3167, 4049/II, 4050, 1061/II, 4061, 4070
  • zima 2014/2015: #1702, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 2711, 2712, 2713

Zopár z pôvodných bratislavských Karos B 731/732 našlo ďalšie uplatnenie u iných dopravcov. Bolo ich tak možné stretnúť nielen v Bratislave (#1060/II, 1129 u Zájazdov Bratislava; #1082, 3600 u SPP), ale aj v ďalších slovenských mestách a regiónoch, napríklad v Žiline (#1061, 1074, 1102, 3111, 3124), Považskej Bystrici (#1074 u AD Čáni 2005 - 2006), Čadci (#1073, 4038), na Kysuciach (#1074 v rokoch 2006 - 2009), v Malackách (#3127/II), Nitre (#1127, 2134 zapožičané z SPP), Zvolene (#1127 od roku 2007), či dokonca v zahraničí v Bulharsku a Poľsku (#1083, 1090, 2078).

V súčasnosti už Karosy B 731/732 v Bratislave v bežnej premávke s cestujúcimi nestretneme, avšak štyri ešte plnia iné funkcie - #8002 je autoškola, 2999 cabriobus a 1710 + 4340/II sú technologické vozidlá.

Súčasná MHD v Bratislave pozostáva z 111 liniek (električky 1 - 9; trolejbusy 33, 64, 201 - 212; autobusy 20 - 196 a nočné linky N21 - N99) a DPB prevádzkuje aj tri prímestské linky 525 801 a 901. Premávku MHD zabezpečujú električky značiek ČKD Tatra (K2G, K2S, T3 a T6) a Škoda (29T a 30T), trolejbusy Škoda/SOR (30 Tr a 31 Tr), Škoda/Irisbus (25 Tr) a výnimočne aj Škoda (14 Tr a 15 Tr) a autobusy značiek SOR,  Tedom, Solaris, Mercedes-Benz, Irisbus, Iveco a Karosa B 741.


Foto: Peter Pankrác

Malacky

Na MHD v Malackách premávali 4 pôvodné Karosy B 731/732, ktoré okolo roku 1999 doplnilo piate vozidlo MA-090AE pôvodom z DPB Bratislava (ex #3120, resp. 3127/II). S postupnou redukciou výkonov MHD niektoré Karosy B 731/732 boli využívané aj na linkách prímestskej dopravy v okolí Malaciek (napríklad MA-090AE do Veľkých Levár).

K najväčšiemu vyraďovaniu Karos B 731/732 došlo pomerne skoro - v priebehu rokov 2003 – 2004, vďaka čomu sa väčšina vozidiel nedožila prechodu zo štátnych poznávacích značiek (ŠPZ) na evidenčné čísla vozidla (EČV). V období tesne pred zánikom mestskej dopravy výkony MHD dopĺňali aj prímestské Karosy C 734 (napríklad BA-221JY). Spomedzi malackých Karos B 731/732 sa najdlhšie dožila BA-282JY, ktorá bola v roku 2006 odpredaná cez Tempus do eurobusu a je možné ju dodnes stretnúť na MHD v Spišskej Novej Vsi.

MHD v Malackách zanikla v roku 2005, menšia časť jej výkonov prešla pod prímestské linky.


Pôvodne malacká Karosa v službách MHD v Spišskej Novej Vsi (Foto: Miro)

Senec

Na MHD v Senci pôvodne slúžila 1 Karosa B 731/732 (BA-281JY). Po zrušení MHD v Senci (koncom 1990-tych rokov) vozidlo našlo až do roku 2006 využitie v prímestskej doprave. Následne bolo v súvislosti s masívnou obnovou vozidlového parku SAD Bratislava (v roku 2006) podobne ako mnohé prímestské vozidlá odpredané cez Tempus eurobusu, kde pod EČV KE-346DS našlo ďalšie uplatnenie v MHD v Spišskej Novej Vsi a neskôr aj na prímestských linkách v okolí Krompách až do vyradenia v roku 2012.

MHD v Senci bola obnovená v roku 2009 vo forme bezplatnej, pravidelnej a celoročnej prevádzky mestského vláčika, ktorý bol najskôr technicky upravený, aby mohol premávať aj v zlom počasí. Toto riešenie vydržalo až do novembra 2013, kedy vláčik nahradil autobus. MHD v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť L+L a jej celotýždňovú premávku na okružnej linke zabezpečuje najmä vozidlo Iveco First. 


Pôvodne senecká Karosa nakoniec zakotvila v Krompachoch (Foto: Peter Pálfy)

Pezinok

MHD v Pezinku, ako aj vybrané spoje prímestskej linky medzi Modrou a Šenkvicami, zabezpečovalo 6 Karos B 731/732.

S postupnou redukciou výkonov MHD sa vytvoril priestor na ich vyraďovanie bez náhrady a tak prvé 2 vozidlá (BYA 04-72, BYA 04-97) boli vyradené v priebehu roka 2004. Ďalšie 2 ich nasledovali v roku 2005, keďže od júna 2005 došlo k prvému pokusu o zrušenie MHD v Pezinku. Po sťažnostiach obyvateľov došlo k čiastočnému obnoveniu MHD, avšak toto obdobie netrvalo dlho a následne v roku 2006 dojazdili aj posledné 2 Karosy B 731/732 (BA-163JY, BA-170JY) v Pezinku.

V súčasnosti mestskú dopravu čiastočne nahrádzajú prímestské linky. 

Trnava

V Trnave sa podarilo dohľadať informácie o prevádzke 42 Karos B 731/732 (38 pôvodných). Zabezpečovali väčšinu výkonov v MHD Trnava, vrátane dopravnej obsluhy susediacich obcí Biely Kostol a Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sa v rokoch 1993 - 1994 osamostatnili od Trnavy. Karosy B 731/732 vplyvom postupného úbytku cestujúcich vo výprave nahrádzali aj kĺbové vozidlá, ktoré v MHD Trnava úplne dojazdili v roku 2011.

Vyraďovanie Karos B 731/732 v Trnave začalo „atmosférickými“ vozidlami, väčšina z nich dojazdila koncom 1990-tych rokov, pričom najdlhšie vydržala TT 94-06 (do roku 2002). Životnosť trnavských Karos B 731/732 bola v rokoch 2001 - 2007 predlžovaná generálnymi opravami v rôznych dodávateľov, pričom niekedy sa z generálnej opravy vrátilo novšie vozidlo pôvodom z Prahy (napríklad TTA 11-29 II>TT-795CB, TT-785CB). Ďalšie Karosy B 731/732 boli vyraďované postupne v rokoch 2005 – 2008 a okrem nových vozidiel ich nahrádzali aj Karosy B 731/732 z iných prevádzok dopravcu (TT-947BX z Hlohovca, TT-562DS z Piešťan), ale aj prímestské vozidlá. Od januára 2010 prevádzkovala spoločnosť SAD Trnava MHD aj v českom Přerove, kam dopravca presunul časť vozidiel MHD Trnava (najmä nízkopodlažné SORy, kĺbové Karosy B 741, ale aj Karosu B 731/732: TT-752CB). V MHD v Trnave ich dočasne nahradili prímestské vozidlá z iných prevádzok (Karosy C 934), ale aj prenajaté vozidlá od výrobcov (SOR CN 12, Irisbus Crossway LE 12M a 12,8M). K zásadnej obnove vozidlového parku v MHD Trnava došlo v roku 2011 vďaka prostriedkom z EÚ fondov, zároveň dojazdilo všetkých 17 zvyšných Karos B 731/732.

Súčasnú MHD v Trnave, ktorá pozostáva z 14 liniek s označením 1 - 23 (z toho 3 školské), zabezpečuje pomerne mladý vozidlový park s priemerným vekom 6 rokov, ktorý je tvorený okrem 1 Karosy B 952 výlučne nízkopodlažnými autobusmi Irisbus Citelis CNG (10.5 a 12M) a SOR BN/CN 12.  Dopravnú obsluhu obce Biely Kostol zabezpečuje paralelne MHD i prímestská linka.


Foto: Tootti

Hlohovec

V Hlohovci a jeho okolí bolo v prevádzke spolu 6 Karos B 731/732. V časoch najvyšších výkonov MHD (začiatkom 1990-tych rokov) v Hlohovci existovalo 5 liniek, ktorých prevádzku zabezpečovali 4 Karosy B 731/732 (TTA 21-46>TT-945BX, TTA 27-92>TT-946BX, TTA 31-24>TT-947BX a štvrtá „atmosférická“ TT 98-02, ktorú na prelome rokov 1993/1994 nahradila nová TTA 45-65>TT-984BX). V časoch začiatkov školského vyučovania a striedania pracovných zmien ich dopĺňali prejazdy prímestských vozidiel, vrátane kĺbovej Karosy C 744. Najstaršia z hlohoveckých Karos B 731/732 („atmosférická“ TT 87-xx) premávala v rokoch 1983 – cca 1995 na prímestskej linke z Hlohovca cez Šulekovo do Leopoldova.

Postupné redukcie výkonov MHD sa prejavili najprv uvoľnením TTA 45-65>TT-984BX pre výkony v prímestskej doprave, keď jazdila do Červeníka i Trnavy. Následne od roku 2005 na prevádzku MHD postačili 2 Karosy B 731/732, a tak vozidlo TT-947BX našlo ďalšie uplatnenie v MHD v Trnave a TT-946BX sa čoskoro odstavila a vyradila. Zároveň sa do MHD vrátila TT-984BX z prímestskej dopravy, ktorá spolu s generálkovanou TT-945BX zabezpečovala prevádzku hlohoveckej MHD až do začiatku obnovy vozidlového parku v roku 2010. Ako posledná Karosa B 731/732 dojazdila v MHD v Hlohovci TT-945BX v máji 2014, ktorá v rokoch 2010 - 2011 vypomáhala aj v MHD v Přerove. Chýbajúce mestské vozidlá v MHD nahrádzali prímestské vozidlá z hlohoveckej prevádzky, vďaka čomu bolo možné v MHD stretnúť ozaj takmer čokoľvek – od 24-ročnej „atmosférickej“ Karosy C 734 (v rokoch 2007 - 2008), cez novšie Karosy C 934+954, či SORy C 10,5 až po v MHD veľmi nezvyčajný Granus H 10-11 ešte aj v roku 2015.

Súčasnú MHD v Hlohovci tvoria 3 linky (č. 1, 2 a víkendová 3) a jej prevádzku zabezpečujú  vozidlá SOR BN 9.5 a 10.5. Dopĺňajú ich prejazdy prímestských liniek (SOR C 10.5, Karosa C 954, Irisbus Crossway 12M).


Foto: Tootti

Piešťany

V Piešťanoch sa postupne vystriedalo cca 20 Karos B 731/732. Prvé Karosy B 731/732 začali do Piešťan prichádzať od roku 1983, pričom z prvých sérií tzv. „atmosférických“ Karos (B 731.00/732.00, resp. B 731.04) bolo dodaných do roku 1986 minimálne 7 kusov (dohľadať sa podarilo 5 ŠPZ: TT 87-05, TT 94-28, TT 99-48, TTA 04-12, TTA 04-30). Postupne nahrádzali dožívajúce autobusy ŠM 11. K masívnej obnove vozidlového parku Karosami B 731/B 732 však došlo až v rokoch 1988 - 1989, kedy bolo dodaných 10 nových vozidiel. Tieto vozidlá v roku 1989 nahradili aj posledné jazdiace ŠM 11 (TT 78-84 a TT 79-74).

Najviac Karos B 731/732 – spolu 16 – zasahovalo do dennej výpravy v roku 1989, z toho 15 na linkách MHD 1 - 6 a 8 - 15 a jedna (TTA 21-41, neskôr PN-398AZ) na prímestskej linke z centra Piešťan cez Veľké Orvište na Ostrov (pôvodne označenej číslom 7 v trase Ostrov – Piešťany – Sokolovce). Následne do výkonov MHD bola nasadená aj kĺbová Karosa C 744 (na linku 3) a Ikarus 280.08 (na linku 15) a postupne do roku 1993 boli dodané ďalšie 3 Karosy B 731/732.

V 1990-tych rokoch dochádzalo k obmedzovaniu výkonov MHD a redukcii počtu liniek. Najprv zanikla linka 14 do Banky (1992), potom linky 11 12 a 13 do priemyselných, rekreačných a prímestských oblastí (1994), následne po odčlenení Banky od Piešťan aj linka 5 do Moravian nad Váhom (1996) a nakoniec aj sídlisková linka 6 a víkendová linka 7. Na prelome tisícročí tak z pôvodného súvislého radu 15 mestských liniek ostala iba polovica. Jedinou výnimkou bolo zavedenie linky pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s číslom 20, kde jazdila jedna z najstarších „atmosférických“ Karos po GO s plošinou pre invalidné vozíky. V polovici 1990-tych rokov dojazdili všetky „atmosférické“ Karosy B 731/732 (posledná v pravidelnej premávke zabezpečovala linky 2 a 4) a na ŤZP-linku 20 bola presunutá PN-402AZ, ktorá bola vybavená plošinou pre invalidné vozíky. Počet Karos B 731/732 potrebných vo výprave sa znížil na cca 7, pričom na stave ich bolo k dispozícií až 13.

Zmena linkového vedenia v Piešťanoch v roku 2003 priniesla prehľadnejšie linkové vedenie (5 základných trás počas pracovných dní, 4 skrátené trasy počas víkendov a 1 školská linka), intervalové cestovné poriadky, stabilizáciou výkonov MHD i výpravy Karos B 731/732  v počte 7, ale aj koniec výkonov kĺbových vozidiel v MHD (s výnimkou školského spoja z Kocuric, kde zo začiatku ešte premávala kĺbová Karosa). Niektoré Karosy B 731/732 tak vypomáhali aj v prímestskej doprave (napríklad na linke do Hlohovca či Nitry), našli dočasné uplatnenie u iných dopravcov (PN-408AZ a PN-409AZ jazdili pre SAD Zvolen v Banskej Bystrici), alebo v iných prevádzkach SAD Trnava (PN-409AZ skončila v Senici ako TT-685CE, PN-395AN ako TT-562DS v Trnave, PN-396AN a PN-397AN v Přerove). Na prelome rokov 2008/2009 prebehla výrazná obnova vozidlového parku, vďaka čomu nielen dojazdili takmer všetky piešťanské Karosy B 731/732, ale zároveň sa kúpeľné mesto Piešťany stalo prvým mestom na Slovensku s  kompletnou nízkopodlažnou MHD. Prevádzkovú zálohu pre nízkopodlažné vozidlá tvorila PN-398AZ po GO, ktorú ako poslednú jazdiacu Karosu B 732 bolo možné sporadicky stretnúť na MHD v Piešťanoch až do roku 2014.

Linkové vedenie MHD v Piešťanoch je od reformy v roku 2003 pomerne stabilné, aktuálne pozostáva z 11 liniek (1 - 4, 8, 11 - 14, 18 a školská 20), na ktorých cyklicky obiehajú nízkopodlažné vozidlá SOR BN 12, resp. najnovší SOR BN 9.5.


Foto: Tootti

Senica

V Senici a jej okolí bolo v prevádzke spolu cca 7 Karos B 731/732. Najstaršia z nich („atmosférická“ SE 52-79) premávala na prímestskej linke zo Senice do Šajdíkových Humeniec. V roku 1988 bola na svojej linke doplnená Karosou B 731/732 SE 75-34, ktorá tam nahradila pôvodnú ŠM 11. Ďalšia zo senických Karos B 731/732 (SE 72-49) premávala na prímestskej linke do Hlbokého a Rovenska. Zavedenie MHD v Senici v máji 1989 bolo spojené aj so zaradením dvoch nových Karos B 731/732 do premávky (SE 72-47>SE-665AV a SE 72-48>SE-648AV), po pár mesiacoch k nim pribudla tretia (SE 76-02>SE-694AV), ktorá nahradila staršiu ŠM 11.

Vyraďovanie senických Karos B 731/732 v prímestskej doprave sa ukončilo v roku 2004, v MHD všetky okrem SE-648AV dojazdili v rokoch 2005 - 2006. V MHD ich nahrádzali staršie prímestské vozidlá (vrátane LC 735/736), trnavský Novoplan C-12 (2005 - 2006), ale aj presunutá zgenerálkovaná Karosa B 731/732 z piešťanskej MHD (PN-409AZ>TT-685CE). Obnova vozidlového parku MHD v Senici začala v roku 2010, zároveň bola pôvodná senická Karosa B 731/732 (SE-648AV) presunutá do Přerova. Ako posledná Karosa B 731/732 dojazdila v Senici TT-685CE v roku 2013.

Súčasnú MHD v Senici tvoria 4 linky (č. 1, 2, 3 a školská č. 4). Od reformy linkového vedenia v decembri 2010 je MHD v Senici atraktívnejšia pre cestujúcich, má prestupnú tarifu, intervalové cestovné poriadky, ako aj linku nadväzujúcu na vlaky. Aktuálne jej prevádzku zabezpečujú najmä vozidlá SOR BN 9.5 a SOR BN 8.5, avšak zasahujú do nej aj prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Tootti

Skalica

V Skalici a jej okolí pravdepodobne premávala iba jedna Karosa B 731/732  (SI-112AP), ktorá jazdila najmä na prímestskej linke Skalica – Holíč – Gbely. Po jej vyradení u SKAND Skalica na prelome rokov 2005/2006 našla ďalšie uplatnenie v Púchove u dopravcu ADP, kde jazdila od mája 2008 na MHD Púchov.

MHD v Skalici vznikla v marci 2009. Na jej prvej okružnej linke (č. 100) bol zavedený pravidelný 30-minútový interval od pondelka do nedele, ktorý existuje doposiaľ. Druhá linka (č. 150) pribudla v roku 2012 a zabezpečuje spojenie mesta s priemyselnou zónou počas striedania pracovných zmien. Od roku 2013 počas letných prázdnin premáva aj sezónna linka (č. 250) do rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina, ktorá postupne nahradila prímestskú linku 206 401. Prevádzku MHD v Skalici zabezpečujú autobusy Iveco Daily a Rošero First.


Foto: Valec

Dunajská Streda

Na MHD v Dunajskej Strede pôvodne premávalo 7 Karos B 731/732. S postupnou redukciou výkonov MHD sa časť z nich následne využívala aj na prímestskej doprave (napríklad do Veľkej Paky, Šamorína, Veľkého Medera), čomu bolo prispôsobené ich vybavenie (napr. záclonky). Jedno vozidlo bolo dokonca v rámci generálnej opravy prestavané na typ C 734 (DS-227BC). 

Ako prvé bolo vyradené vozidlo DS-398BC v roku 2005, ďalšie vyraďovanie prebiehalo postupne v rokoch 2008 - 2011, pričom ako posledná Karosa B 731/732 v MHD premávala DS-211BC v roku 2011. Na prímestskej doprave bolo možné prestavanú DS-398BC stretnúť ešte aj v roku 2013. V súčasnosti aj napriek vyraďovaniam je možné v Dunajskej Strede stretnúť Karosu B 732/731 (presunutú z Galanty, DS-349BC), ktorá po prestavbe na cyklobus v letnej sezóne vozí cyklistov počas víkendov na pravidelnej sezónnej linke  z Dunajskej Stredy do Gabčíkova na dunajskú hrádzu.

Súčasnú MHD v Dunajskej Strede tvoria 2 linky MHD (číslo 1 a 2) a jej premávku zabezpečujú cez pracovné dni vozidlá Iveco Crossway LE 12M a cez víkendy pravdepodobne prejazdy prímestských liniek (len zopár spojov).


Foto: Kami

Galanta a Sereď

Na MHD v Galante a Seredi pôvodne premávalo 6 Karos B 731/732. Podobne ako v prípade Dunajskej Stredy aj tu sa mestské Karosy B 732/731 postupne viac a viac využívali v prímestskej doprave, napríklad na smery Váhovce, Vinohrady nad Váhom a Hájske. Minimálne jedno z vozidiel bolo prestavané na typ C 734 (DS-347BC po prestavbe ako DS-183BU), pričom paradoxne práve toto vozidlo naďalej jazdilo aj v MHD v Galante. V MHD v Seredi jazdilo najmä vozidlo DS-978BE.  

K najväčšiemu vyraďovaniu Karos B 731/732 z prevádzky v Galante dochádzalo v priebehu rokov 2008 - 2009, pričom dve z nich prežili aj toto obdobie. Pôvodná mestská Karosa DS-349BC (mala pozoruhodný klasický modro-biely náter prímestských vozidiel) bola v roku 2011 prestavaná na cyklobus a je dodnes využívaná v Dunajskej Strede. Najdlhšie – do roku 2013 - v bežnej premávke vydržala prestavaná DS-183BU.

Súčasnú MHD v Galante tvoria 3 linky MHD (číslo 1, 2 a 3) a jej premávku zabezpečujú cez pracovné dni školského roku vozidlá typov Iveco Crossway LE 12M a Karosa C 954 dopĺňané pomerne veľkým počtom prejazdujúcich vozidiel prímestskej dopravy v časoch a úsekoch najsilnejších prepravných prúdov (k nemocnici a školám). Cez víkendy MHD v Galante tvoria len 2 páry spojov linky 1, ktoré zabezpečujú pravdepodobne prejazdy prímestských liniek. 

MHD v Seredi v súčasnosti tvoria 2 linky (číslo 1, 2) premávajúce len cez pracovné dni, ktorých podstatnú časť výkonov zabezpečuje vozidlo Iveco Crossway LE 12M. Zvyšné spoje tvoria prejazdy prímestských liniek. Mestské vozidlo zároveň zabezpečuje väčšinu spojov prímestskej linky na smer Šúrovce.


Foto: Kami

Nové Zámky a Šurany

V Nových Zámkoch sa podarilo dohľadať 17 Karos B 731/732, vrátane 4 najstarších z rokov 1984 - 1986. Karosy B 731/732 pravdepodobne od začiatku zabezpečovali okrem MHD v Nových Zámkoch aj prímestskú linku z Nových Zámkov do Šurian (vrátane dopravnej obsluhy mesta Šurany), na ktorej taktiež premávali aj Ikarusy mestského typu (280.08). Neskôr niektoré novozámocké Karosy B 731/732 (NZ-023BR, NZ-024BR, NZ-089BR) nachádzali uplatnenie aj na ďalších linkách prímestskej dopravy v okolí Nových Zámkov, napríklad na smery Palárikovo, Hurbanovo, či Rastislavice. Vozidlo NR-025BR bolo presunuté v rámci pôsobenia dopravcu na MHD do Komárna. 

Vyraďovanie Karos B 731/732 v Nových Zámkoch začalo najstaršími vozidlami, v roku 2002 dojazdili NZA 04-85 a NZA 01-58 (vozidlá s automatickou prevodovkou z roku 1986) a v roku 2004 dojazdili NZ 76-32 a NZ 94-42 („atmosférické“ Karosy z roku 1984). Všetky ostatné vozidlá boli vyraďované priebežne medzi rokmi 2008 a 2014, pričom najdlhšie jazdila NZ-089BR, ktorá na sklonku svojej premávky tvorila zálohu pre MHD i prímestské linky. V súčasnosti aj napriek vyradeniu všetkých  pôvodných novozámockých vozidiel je možné v Nových Zámkoch zahliadnuť aj 1 zgenerálkovanú Karosu B 732 (NZ-457BU), pôvodom zo závodu v Komárne.

Dnešnú MHD v Nových Zámkoch tvorí 6 liniek MHD (číslo 1, 4, 6, 7, 8 a 9) a jej premávku cez pracovné dni zabezpečujú vozidlá značiek: Iveco Crossway 10.8M, SOR BN 10.5, Alexander Dennis a Karosy (B 732 a B 952). 

Súčasnú MHD v Šuranoch tvoria 2 linky (číslo 1 a 2) a jej prevádzku zabezpečuje najmä autobus MAN SL 233, ale aj prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Bubak

Levice

V Leviciach sa na MHD postupne vystriedalo 16 Karos B 731/732, vrátane troch „atmosférických“ z rokov 1983 - 1985. MHD zabezpečuje dopravnú obsluhu v hraniciach mesta, vrátane termálneho kúpaliska Margita-Ilona, resp. priemyselného parku Géňa.

Do roku 2002 sa vyradili všetky „atmosférické“ Karosy B 731/732, ako aj 3 vozidlá z rokov 1987 - 1988 (LV 72-87, LV 72-88, LV 76-39). Následne sa vyraďovanie pre chýbajúcu obnovu vozidlového parku na 8 rokov takmer zastavilo a vozidlá sa odstavovali len s ohľadom na klesajúce výkony. Životnosť niektorých z levických Karos B 731/732 sa predlžovala generálnymi opravami (napríklad NZ-334BU s výmenou čiel z radu Karosa 900). Presuny vozidiel medzi prevádzkami dopravcu sa dotkli vozidla LV-553AT>NZ-268BU, ktoré našlo ďalšie uplatnenie v Šali a zgenerálkovaná KN-748BM pôvodom z Komárna zasa doplnila počet Karos B 731/732 v levickej MHD okolo roku 2013. V roku 2016 boli vyradené 3 Karosy B 731/732 bez výraznejších úprav (NZ-455BU, NZ-248BU, NZ-408BU). V súčasnosti v Leviciach premávajú už len 2 Karosy B 732 po generálnej oprave s čelami radu Karosa 900: NZ-334BU a NZ-748BM.  

Dnešnú MHD v Leviciach tvorí 9 liniek MHD (číslo 1, 4, 9, 10; 3 a 5 do priemyselného parku; 8 ako školská linka a 11 a 12 ako víkendové linky). Ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek Iveco Crossway (12M LE + Line 12M LE), SOR BN 10.5, Karosa B 952 a Karosy B 732.


Foto: Linda

Šahy

V meste Šahy spojenie železničnej stanice a centra mesta vo forme MHD pôvodne zabezpečovala pravdepodobne jedna Karosa B 731/732 LV 76-40. Po jej preradení do Levíc ju nahradili prímestské autobusy. Zároveň z vlastných záznamov vieme, že na prímestskej linke do obce Vinica v minulosti premávala aj červeno-biela „atmosférická“ Karosa B 732.00.

Súčasnú MHD v Šahách tvorí 1 linka MHD (číslo 69), jej výkony zabezpečujú prejazdy prímestských vozidiel.

Šaľa

MHD v Šali pôvodne zabezpečovali dve Karosy B 731/732 (NZ-749BM ex GA 70-68 a NZ-741AS ex GA 91-93) dopravcu SAD Galanta, ktoré boli pri reorganizácii podnikov SAD v roku 1999 aj s celou prevádzkou v Šali preradené pod SAD Nové Zámky. Následne k nim pribudli 3 ďalšie Karosy: NZ-183BR pôvodom zo Štúrova (pred rokom 2002), NZ-759BM pôvodom z Komárna (okolo roku 2004) a NZ-268BU pôvodom z Levíc (okolo roku 2006). Zároveň pôvodná šalianska NZ-749BM po generálnej oprave v roku 2004 odišla do Štúrova a odtiaľ v roku 2011 do Komárna. Linky MHD v Šali spolu so súbežnou linkou do Dusla Šaľa (405 402) boli vzájomne sprejazdované, vďaka čomu spojenie železničnej stanice v Šali s centrom mesta a sídliskom Veča zabezpečovali nielen Karosy B 731/732, ale aj Ikarusy 280, resp. od jesene 2004 MANy SL 223.

Všetky v Šali jazdiace Karosy B 731/732 boli odstavené z premávky v rokoch 2008 - 2009, pričom NZ-759BM (s pôvodnou automatickou prevodovkou) prešla do zbierky historických vozidiel.

Súčasnú MHD v Šali tvorí 1 linka MHD (číslo 1, nadväzuje na vlaky z Bratislavy) v celotýždňovej prevádzke. Premávku MHD zabezpečuje najmä SOR BN 12, vložené špičkové spoje sú zabezpečované prejazdmi vozidiel z paralelných prímestských liniek.


Foto: Kami

Komárno

Na MHD v Komárne pôvodne premávalo 14 Karos B 731/732. S postupnou redukciou výkonov MHD niektoré našli ďalšie využitie na MHD v iných prevádzkach SAD Nové Zámky - najstaršie vozidlo (NZ-759BM) v Šali, NZ-457BU v Nových Zámkoch a NZ-748BM ukončilo svoje pôsobenie v Leviciach.  Mnohé ďalšie boli následne využívané na prímestskej doprave v okolí Komárna (napríklad NZ-396BU, NZ-394BU, NZ397BU, NZ-387BU), napríklad na smery Nové Zámky či Dulovce, alebo aj na zmluvnej doprave pre Rieker. (NZ-363BU), čomu bolo prispôsobené ich vybavenie (napr. doplnené záclonky). 

Vyraďovanie Karos B 731/732 v Komárne začalo koncom roka 2007 a prebiehalo postupne. Niektorým z vozidiel bola predĺžená životnosť generálnou opravou významného rozsahu (výmena čiel podľa vzoru Karos radu 900, napríklad NZ-748BM a NZ-078BT v roku 2004 a NZ-387BU v roku 2007). Začiatkom roka 2016 v prímestskej doprave dojazdilo vozidlo NZ-387BU.  V súčasnosti aj napriek vyraďovaniam je možné v Komárne na MHD ešte stále stretnúť poslednú zgenerálkovanú Karosu B 731/732 (NZ-078BT).

Dnešnú MHD v Komárne tvoria 4 linky MHD (číslo 2, 3, 8 a školská linka 7) a jej premávku cez pracovné dni zabezpečujú  vozidlá značiek SOR BN 9.5, Mercedes Benz Vario, MAN SL 223 a Karosa B 731, ktoré dopĺňajú v rannej špičke prejazdy prímestských vozidiel. V rámci víkendov je možné využiť MHD v sobotu dopoludnia.


Foto: Dispecer

Štúrovo

MHD v Štúrove, vrátane dopravnej obsluhy osamostatnených obcí Obid a Nána, pôvodne zabezpečovali štyri Karosy B 731/732 (NZ-183BR, NZ-147BR, NZ-186BU, NZ-775AY), pričom najstaršia z nich (NZ-183BR) prešla po pribratí šalianskeho závodu na MHD v Šali. Následne prišla do Štúrova NZ-749BM po generálnej oprave zo Šale. Štúrovská i šalianska prevádzka dopravcu SAD Nové Zámky pravdepodobne užšie spolupracovali aj napriek 80-kilometrovej vzdialenosti. Karosy B 731/732 v Štúrove i Šali mali podobné farebné schémy (bielo-červené so šikmým červeným pásom v zadnej časti vozidla) a dochádzalo k vzájomným výmenám vozidiel.

K vyradeniu všetkých Karos B 731/732 v Štúrove došlo na prelome rokov 2010/2011. Zgenerálkovaná NZ-749BM našla následne v rokoch 2011 - 2012 ďalšie uplatnenie v Komárne.

V Štúrove dnes premávajú 3 linky MHD (číslo 1, 2 a 3), kde linky 12 zabezpečujú protismerné okružné spojenie železničnej stanice s mestom a linka 3 predstavuje mestský úsek prímestskej linky do 404 456 do Obidu. Premávku na týchto linkách vrátane školské spoja z obce Nána (linka 404 457) zabezpečujú autobusy  Alexander Dennis a Karosa C 954.


Foto: Richard Hudec

Nitra

V Nitre existujú pomerne detailné záznamy o vozidlách MHD, vďaka čomu sa podarilo dohľadať 97 Karos B 731/732, z toho 86 od novoty zaradených na MHD. Prvé „atmosférické“ Karosy B 731/732 sa zaradili do premávky v nitrianskej MHD na konci roku 1982 a ďalšie prichádzajúce vozidlá postupne nahrádzali vozidlá ŠM 11 až do ich úplného vyradenia koncom 1980-tych rokov. Karosy B 731/732 zabezpečovali väčšinu dopravných výkonov nitrianskej MHD, vrátane dopravnej obsluhy postupne odčlenených, resp. okolitých obcí (Nitrianske Hrnčiarovce, Lužianky, Štitáre, Ivanka pri Nitre a Branč).

V prímestskej doprave jazdili od dodania dve Karosy B 731/732, najmä na smery Jarok (NR-183AP) a Raslavice (NR-186AP). Od roku 1996 boli z SPP zapožičané plynofikované Karosy B 731/732 (BAB 13-37 ex DPB #1127 a BAB 13-46 ex DPB #2134) jazdili na linke z Nitry do Bratislavy, ale aj do okolitých obcí, najmä na smery Čeľadice, Horné Obdokovce, Radošina.

Vyraďovanie mestských Karos B 731/732 bolo priebežné, pokiaľ prichádzali nové autobusy tohto typu. Po roku 1995 sa obnova vozidlového parku i vyraďovanie výrazne spomalili. Životnosť Karos B 731/732 sa predlžovala generálnymi opravami (najmä v rokoch 1997 - 2005), v niektorých prípadoch výmenným spôsobom (napr. NR-152AP, NR-179AP, NR-155AP). Ďalšie tri vozidlá sa zmodernizovali a prestavali na pohon CNG (NR-170AP, NR-189AP v roku 1997 a NR-186AP v roku 2003). Zároveň bol vozidlový park MHD v Nitre dopĺňaný aj Karosami B 731/732 z iných prevádzok dopravcu. Z prímestskej dopravy v okolí Nitry boli do MHD koncom 1990-tych rokov preradené NR-183AP, NR-186AP  a vrábeľská NRA 02-79,  ktorá bola po GO u výrobcu označená ako B 832 (NR-152AP). Z vnútropodnikovej dopravy v Slovnafte prešli na konci roka 2002 do MHD aj dve staré, avšak zachovalé „atmosférické“ Karosy B 731/732 (NR-513BM, NR-515BM), ktoré premávali až do obdobia rokov 2006 - 2007. V roku 2008 sa k nim pridala novšia NR-517BM, tiež pôvodom zo slovnaftskej prevádzky dopravcu. V roku 2010 bola do MHD zaradená jazdená Karosa B 732/731 pôvodom z Moravy (NR-025DA). Ako posledná prišla NR-519BM zo Slovnaftu, ktorá sa v rámci GO prestavala na cyklobus a  ako jediná Karosa B 732 v Nitre dodnes premáva v najnovšom korporátnom laku na sezónnej cyklobusovej linke. Po dodávkach nových autobusov všetky ostatné Karosy B 732/731 v Nitre dojazdili v roku 2012. Oficiálna rozlúčková jazda s autobusmi Karosa B 732 sa konala 15. septembra 2012.

Súčasná MHD v Nitre pozostáva z 27 liniek s označením 1 - 33 a C35 (cyklobus). Jej premávku zabezpečujú najmä nízkopodlažné vozidlá typu SOR BN/NB (9.5, 12, 18), Van Hool AG 300 a Solaris Urbino 12. Dopĺňajú ich Karosy (B 952, B 961, C 934 a B 732), Mercedesy-Benz (O 345, O 530, Conecto), Scanie a Irisbus Crossway 12,8M.


Foto: MacT

Zlaté Moravce a Vráble

V regióne Topoľčianky - Zlaté Moravce - Vráble sa podarilo dohľadať len 8 Karos B 731/732, z toho 6 pôvodných. Pôvodne zabezpečovali najmä premávku MHD v Zlatých Moravciach, ktorá v 1990-tych rokoch prostredníctvom svojich 5 liniek obsluhovala aj Žitavany (do roku 2002 mestská časť Zlatých Moraviec) a susedné Machulince. Pri postupnej redukcii výkonov sa zlatomoravecká MHD vtesnala do hraníc mesta a najstaršia „atmosférická“ Karosa B 731/732 (NR-618BM) s automatickou prevodovkou premávala až do roku 2003 na prímestskej linke Zlaté Moravce – Topoľčianky.

Vyraďovanie pôvodných „neatmosférických“ Karos B 731/732 (NR-629BM, NR-637BM, NR-648BM) prebehlo v rokoch 2007 - 2008. Nahradili ich dve novšie Karosy B 731/732  z bratislavskej prevádzky dopravcu (zo Slovnaftu): NR-516BM premávala najmä v MHD Zlaté Moravce a do Topoľčianok a NR-514BM zabezpečovala prímestské spoje medzi Zlatými Moravcami a Vrábľami, vrátane prejazdov na MHD Vráble. Obe Karosy B 731/732  dojazdili v roku 2012.

Súčasnú MHD v Zlatých Moravciach tvoria 3 linky MHD číslo 1 - 3. Premávku MHD zabezpečuje najmä vozidlo Van Hool A330, pričom vypomáhajú prejazdy z prímestských liniek – tieto zabezpečujú aj celú víkendovú MHD.

Súčasná MHD vo Vrábľoch pozostáva zo štyroch spojov premávajúcich cez nedele a sviatky, ktoré zabezpečujú najmä spojenie na bohoslužby. Zabezpečujú ich prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Tootti

Topoľčany

V Topoľčanoch sa z dostupných zdrojov podarilo identifikovať spolu osem Karos B 731/732. Väčšina z nich premávala pôvodne na linkách MHD. Vozidlo NR-602BM bolo pridelené na prímestskej linke do mestskej časti Veľké Bedzany, ktorá bola neskôr začlenená do MHD pod číslom 3.

Najstaršia z dohľadaných Karos B 731/732, „atmosférická“ NR-487BM vydržala v premávke až do roku 2007, kedy bola spolu s NR-486BM vyradená. Na jeseň 2009 do MHD v Topoľčanoch dorazili jazdené nízkopodlažné autobusy Van Hool  z Holandska a nahradili tak dožívajúce Karosy B 731/732. Niektoré z Karos B 731/732 (NR-495BM, NR-496BM, NR-502BM a NR-503BM) našli ďalšie uplatnenie v prímestskej doprave, kde jazdili najmä na smery Súlovce, Solčany, Radošina a Tesáre. Príležitostne však bolo možné stretnúť Karosu B 731/732 (NR-495BM) aj vo výkone na 50-kilometrovej prímestskej linke do Hlohovca.  Na prímestských linkách vydržali až do roku 2012, kedy sa aj posledné 3 topoľčianske Karosy B 731/732 vyradili.

Súčasná MHD v Topoľčanoch (3 linky MHD číslo 1 - 3) zabezpečuje nielen dopravné spojenie v rámci celého mesta (vrátane mestskej časti Veľké Bedzany), ale čiastočne aj dopravnú obsluhu priľahlej obce Tovarníky. Premávku MHD zabezpečujú najmä vozidlá značiek Van Hool A330, ale aj pomerne veľký počet prejazdov z prímestskej dopravy.


Foto: Tootti

Prievidza a Bojnice

V Prievidzi a jej okolí sme dohľadali 43 Karos B 731/732, z toho cca 36 pôvodných. Zabezpečovali formou MHD dopravnú obsluhu nielen Prievidze, ale aj kúpeľného mesta Bojnice. Okrem MHD sa niektoré Karos B 731/732 využívali aj na zmluvnej doprave pre firmu Yazaki.

Karosy B 731/732 boli hlavným dopravným prostriedkom prievidzskej MHD dlhých 25 rokov. Vyraďovanie najstarších „atmosférických“ Karos B 731/732, na rozdiel od iných miest, bolo veľmi pozvoľné, keď do roku 2002 boli vyradené iba 3 vozidlá tohto typu. Postupné vyraďovanie Karos B 731/732, ktoré  boli v najhoršom technickom stave, prebiehalo v rokoch 2004 - 2007. Napriek tomu Karosy B 731/732, vrátane najstarších „atmosférických“ tvorili aj na jar 2008 ešte stále polovicu vozidlového parku MHD v Prievidzi. Zvolené tempo obnovy vozidlového parku však nepostačovalo na náhradu dožívajúcich autobusov a preto dopravca v spolupráci s objednávateľom výkonov podnikali kroky na komplexnú obnovu vozidiel s využitím eurofondov. Do dodávky nových vozidiel na prievidzskej MHD vypomáhali okrem vozidiel zmluvnej dopravy (napríklad aj PD-418BC pôvodom z obce Čabaj-Čápor pri Nitre) aj Karosy B 731/732 z iných prevádzok dopravcu. Postupne sa do konca roku 2008 presunuli do MHD v Prievidzi všetky Karosy B 731/732 z Bánoviec nad Bebravou a čoskoro aj PD-761BK pôvodom z Partizánskeho. Po dodaní nových vozidiel s pohonom CNG a ich a zaradení do premávky v januári 2010 naraz dojazdilo 19 preživších Karosy B 731/732. Medzi nimi aj „atmosférické“ PD-352BD, PD-355BD, PD-375BD, PD-376BD a PD-558BT,  ktoré vydržali v premávke rekordných 24 - 26 rokov. Vozidlový park MHD v Prievidzi tak bol v rokoch 2008 - 2009 magnetom pre mnohých fanúšikov histórie. Vyraďovanie v januári 2010 prežila iba PD-441BC, ktorá našla do roku 2011 ďalšie uplatnenie v MHD v Partizánskom.

Súčasná MHD v Prievidzi a Bojniciach pozostáva z 17 liniek MHD číslo 2 - 18, 40, 44, 50, 51, 90, pričom ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek Irisbus Citelis CNG (10.5 a 12M), SOR (BN 9.5 a 10.5), Karosa (B 952) a Iveco (Daily A50C Citybus).


Foto: Majo

Handlová

V Handlovej postupne jazdili asi štyri Karosy B 731/732, ktoré zabezpečovali premávku MHD, ale aj prímestskú dopravu do okolitých obcí a miest, napríklad smer Prievidza. 

Pôvodné handlovské Karosy B 731/732 (PD-411BD, PD-416BD, PD-419BD) dojazdili v rokoch 2006 – 2007 a na MHD ich najprv nahradili prímestské vozidlá (najmä Karosy C 734, ale aj stále častejšie prejazdy ostatných vozidiel z prímestských liniek), až neskôr aj nové, resp. z iných prevádzok dopravcu preradené mestské vozidlá. Na prelome rokov 2008/2009 napríklad vypomáhala aj staručká PD-355BD pôvodom z Prievidze, ktorá bola pravdepodobne zároveň poslednou jazdiacou Karosou B 731/732 v MHD v Handlovej. 

Súčasnú MHD v Handlovej tvoria 2 linky MHD. Linka 1 do Novej Lehoty má prímestský charakter, čomu zodpovedajú aj nasadzované vozidlá. Premávku mestskej linky 2 zabezpečujú najmä vozidlá typov SOR BN 9.5 a Karosa B 952. MHD v Handlovej je vo významnej miere sprejazdovaná s ostatnými prímestskými linkami a tak je pomerne jednoduché stretnúť na MHD napríklad aj Iveco Crossway 12M, či SOR C 9.5 a SOR 10.5.


Foto: Michal Jajcaj

Partizánske

V Partizánskom premávalo cca 6 Karos B 731/732, z toho 4 pôvodné. Spolu s mestským Ikarusom 280 zabezpečovali najmä premávku MHD, ale bolo ich možné stretnúť aj v Malých Uherciach, či už vo forme zachádzky linky MHD, alebo na prímestskej linke. Taktiež premávali na okružnej prímestskej linke cez Pažiť a Malé Kršteňany.

Prvé vyraďovanie prebehlo v roku 2006 a išlo o „atmosférickú“ Karosu B 731/732 (PD-778BK). Do januára 2007 ju nahradila ešte staršia Karosa B 731/732 (PD-359BD) z prievidzskej prevádzky dopravcu. Všetky ostatné pôvodné Karosy B 731/732 z Partizánskeho sa vyradili v januári 2010. Na konci svojho pôsobenia vozidlo PD-761BK premávalo na MHD v Prievidzi a žlté PD-754BK a PD-765BK dojazdili v Partizánskom v MHD, resp. na prímestských spojoch v blízkom okolí. V rovnakom čase bola z Prievidze do Partizánskeho presunutá novšia Karosa B 731/732 (PD-441BC), ktorá na MHD v Partizánskom jazdila do roku 2011. Toto vozidlo bolo zároveň poslednou jazdiacou Karosou B 731/732 dopravcu SAD Prievidza.

Súčasnú MHD v Partizánskom tvoria 2 linky MHD (číslo 1 a 2) a jej premávku zabezpečujú vozidlá typov SOR BN 10.5, BMC Hawk a Karosa B 952. Vypomáhajú aj prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Majo

Bánovce nad Bebravou

V Bánovciach nad Bebravou jazdilo cca 5 Karos B 731/732. Okrem výkonov na MHD, kde dopĺňali mestský Ikarus 280, zabezpečovali aj prímestskú dopravu do okolitých obci, napríklad smer Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, či Zlatníky. 

Všetky bánovecké Karosy B 731/732 boli postupne presunuté do Prievidze, najprv PD-709BK (pred rokom 2006) a na jeseň roka 2008 aj všetky ostatné (PD-558BT, PD-364BF, PD-711BK, PD-374BF). Vozidlo PD-558BT po doslúžení MHD Prievidza vo veku 24 rokov prešlo do vlastníctva súkromnej osoby za účelom rekonštrukcie do podoby historického vozidla.

Súčasnú MHD v Bánovciach nad Bebravou tvorí jediná linka. Jej premávku počas pracovných dní zabezpečuje vozidlo Irisbus Citybus 12M a prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Majo

Trenčín

V Trenčíne sa podarilo dohľadať informácie o prevádzke 37 Karos B 731/732/832 (28 pôvodných a 9 jazdených) vyrobených najmä v rokoch 1987 - 1994. Karosy B 731/732 zabezpečovali najmä MHD v Trenčíne (do roku 1994 vrátane obce Zamarovce), ale aj prímestskú linku do Soblahova.

Vyraďovanie „neatmosférických“ Karos B 731/732 začalo koncom 1990-tych rokov, kedy dve z pôvodných vozidiel nahradili tzv. exportné vozidlá typu B 832 z roku 1998. Ďalšie dožívajúce trenčianske  Karosy B 731/732 (napríklad TN-657AM, TN-675AM, TN-681AM, TN-693AM, TN-699AM, TN-732AM) boli postupne v rokoch 2002-2004 nahradzované jazdenými Karosami B 731/732 z Čiech (z Prahy, Ostravy, Frýdku-Místku, Šumperku), ale aj vozidlom zo Slovnaft Transu (TN-320BB). K veľkej vlne vyraďovania došlo v roku 2006, kedy prebehla zásadná obnova vozidlového parku MHD v Trenčíne. Niektoré z už nepotrebných vozidiel počas leta 2006 vypomáhali v Považskej Bystrici (TN-696AM, TN-700AM, TN-586BO, TN-320BB). Tie Karosy B 731/732, ktoré v Trenčíne prežili rok 2006, dostali nové označenie evidenčnými číslami #74 - 87. Naposledy bolo možné vidieť Karosu B 731/732 v MHD v Trenčíne v roku 2009. Najdlhšie vydržala pôvodná trenčianska Karosa B 832 (TN-986AR), ktorá  dojazdila v roku 2010 v Novom Meste nad Váhom.

Súčasnú MHD v Trenčíne, ktorá pozostáva z 19 liniek s označením 1 - 28 a nočnej linky 50, zabezpečujú vozidlá značiek Irisbus (Crossway LE 12M + Citelis 12M),  Karosa (B 952 a B 961) a výnimočne aj Irisbus Citelis 18M.


Foto: Valec

Nové Mesto nad Váhom

V MHD v Novom Meste nad Váhom premávala iba jedna pôvodná Karosa B 731/732  z roku 1986 (NM-901AN), ktorá dojazdila do roku 2007. Zvyšné spoje MHD zabezpečovali staršie prímestské Karosy C 734 (vozidlo využívané do roku 2001 malo z dôvodu premávky v MHD mestský červeno-biely náter). V roku 2005 bola do MHD dovezená jazdená Karosa z Čiech (z Přerova) NM-997AX, ktorú v roku 2009 nahradila Karosa B 832 pôvodom z Trenčína (#75 TN-986AR) a táto ukončila svoje pôsobenie na MHD v Novom Meste nad Váhom v roku 2010.

Súčasnú MHD v Novom Meste nad Váhom tvorí 1 linka MHD s premávkou počas pracovných dní (iba školské spoje a spoje na pracovné zmeny). Jej prevádzku zabezpečuje Karosa B 932 (#71 pôvodom z Trenčína), ktorá zároveň vykonáva aj spoje na prímestských linkách, napríklad na smer Čachtice. 


Foto: Marek Brutenič

Myjava

Na mestských linkách v Myjave premávali dve Karosy B 731/732  (NM-433AM, NM-446AM), ktoré dojazdili v roku 2006.

Od septembra 2010 bola v Myjave zavedená MHD v snahe zvýšiť dostupnosť administratívnych, zdravotníckych či obchodných inštitúcií pre obyvateľov mesta, zvlášť z odľahlejších častí a mestskej časti Turá Lúka. Po dostavbe hypermarketu Tesco na Kamennom kopci MHD zachádzala aj tam. V priebehu rokov 2011 - 2012 boli prispôsobované počty spojov i ich trasy. Premávka MHD bola ukončená k 1.1.2013. Dopravcom bol SAMŠPORT a dopravu zabezpečovali prímestské Karosy (najmä C 935).

V súčasnosti obsluhu vybraných lokalít Myjavy zabezpečujú prímestské linky SAD Trenčín.


Foto: Jan Ryšánek

Považská Bystrica

V Považskej Bystrici sa postupne vystriedalo cca 48  Karos B 731/732, z toho len cca polovica (25) bolo pôvodných a ostatné predstavovali postupne dovážané jazdené vozidlá z Čiech (z Prahy, Kladna, Berounu, Zlína, či Táboru, spolu minimálne 14 vozidiel), resp. ostatných prevádzok dopravcu  (Trenčín, Ilava, Martin).

Vyraďovanie Karos B 731/732 v Považskej Bystrici bolo skôr priebežné (už od 1990-tych rokov), pričom od začiatku boli nahradzované jazdenými vozidlami z Čiech. Z dobových fotografií je jednoduchšie identifikovať jednotlivé dovezené vozidlá, než ich presné priradenie k ŠPZ pôvodných vozidiel. V prevádzke sa vo väčšine období udržiavalo cca 25 Karos B 731/732, pričom aj napriek postupnému nahradzovaniu pôvodných vozidiel jazdenými autobusmi z Čiech bolo ešte v roku 2005 možné stretnúť v premávke staručkú „atmosférickú“ Karosu B 732.00 (PB-223AC) z roku 1985. Takmer všetky zostávajúce Karosy B 731/732 dojazdili v roku 2006 spolu so zmenou dopravcu (do 31.8.2006 SAD Trenčín, potom MDS).

K novému dopravcovi (MDS) prešli len PB-194AM a PB-229AC/II. Na prelome rokov 2007/2008 sa pod MDS zaradili aj PB-186AY a PB-429AZ od dopravcu AD Čáni, ktorý dovtedy zabezpečoval týmito vozidlami Tesco linky v Považskej Bystrici. Poslednú Karosu B 731/732 bolo možné stretnúť v MHD v Považskej Bystrici v roku 2013 (PB-229AC/II, pôvodom z Prahy).

MHD v Považskej Bystrici v súčasnosti zabezpečuje mestský dopravca (MDS) a pozostáva z 15 liniek s označením 2 - 100 (z toho dve školské, jedna nočná a jedna nákupná linka). Zabezpečuje ju najmä autobusmi Karosa (B 952 a B 961), Irisbus Citelis 12M, Irisbus Crossway LE 10.8M a Iveco Urbanway 12M. Po prevzatí výkonov zmluvnej dopravy sa súčasťou vozidlového parku stala aj staručká Karosa C 734.00 z roku 1984 a kĺbová Karosa C 744 z roku 1987, ktoré však do MHD nezasahujú.


Foto: Kami

Ilava – Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica – Trenčianska Teplá

Ilavská prevádzka SAD vypravovala aj mestské Karosy B 731/732 napriek tomu, že v samotnej Ilave nie je MHD. Koncom 1990-tych rokov zasahovali tieto vozidlá (najmä PX 72-77) aj do výkonov MHD v Dubnici nad Váhom do jej zrušenia, avšak väčšina z nich obsluhovala pravdepodobne najsilnejšiu prímestskú linku SR v trase Ilava – Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica – Trenčianska Teplá. Táto mestská aglomerácia sa vyznačovala mnohými priemyselnými závodmi so zmennou prevádzkou, ale aj silným osídlením s nadväznosťou na železničnú dopravu v Trenčianskej Teplej. S postupným útlmom výroby sa znižovala aj hustota spojov a Karosy B 731/732 tak bolo možné stretnúť aj na ďalších prímestských linkách, napríklad aj do Trenčína. Spolu sa na tejto prímestskej linke vystriedalo cca 16 Karos B 731/732. Z toho 12 bolo pôvodných, pričom 4 z nich boli postupne nahradené jazdenými vozidlami z Čiech (z Ostravy, Prahy a Brna).

Okrem postupného nahrádzania českými vozidlami vyraďovanie Karos B 731/732 na prímestskej dopravy v regióne Ilavy prebehlo v dvoch vlnách – časť doslúžila v roku 2006 (tri z nich našli krátkodobo uplatnenie v Považskej Bystrici: IL-263AT, IL-263AS, IL-647AT) a zvyšné dojazdili v roku 2009. Nahradili ich už vozidlá prímestského charakteru.


Ilavská Karosa v Trenčíne (Foto: Michal Jajcaj)

Púchov

V Púchove sa podarilo dohľadať informácie o prevádzke 18 Karos B 731/732, z toho 7 pôvodných premávalo na MHD u SAD Trenčín. Niektoré z nich boli postupne nahradené 4 jazdenými vozidlami z Čiech (z Ostravy a Prahy). Väčšina zo zostávajúcich vozidiel dojazdila pri zmene dopravcu v máji 2008. Po tomto období sa zachovali už iba 2 (PU-967AL a PU-022AN/II), ktoré bolo možné stretnúť spolu z vozidlom z Považskej Bystrice (PB-480AS) v 2009 na prímestských linkách v okolí Púchova, napríklad do Nimnice.

Začiatky MHD v podaní nového dopravcu (Autobusová doprava Púchov) boli atraktívne pre fanúšikov histórie, keď prevádzku liniek MHD zabezpečovali aj najstaršie „atmosférické“ prímestské Karosy C 734.00  zo začiatku 1980-tych rokov. Tieto vozidlá boli do Púchova presunuté už na začiatku roka 2006 z Brezna (od dopravcu Diago) a svojho využitia sa dočkali v máji 2008. Púchov bol tak pravdepodobne mestom s najstaršími vozidlami Karosa v bežnej prevádzke, keď v roku 2008 jazdili vozidlá s rokom výroby 1981 - 1982 (PU-324AN a PU-329AN). Okrem prímestských vozidiel v MHD slúžili v tom čase aj jazdené  Karosy B 731/732:  2 pôvodom z Prešova, 1 zo Skalice a „atmosférická“ PU-325AN z Brezna. Najstaršie vozidlá boli v priebehu roku 2009 nahrádzané jazdenými Karosami B 731/732 z Čiech (2 zo Vsetína) a 4 novými vozidlami MAZ 206 vyrobenými v Bielorusku.

Súčasnú MHD v Púchove, ktorá pozostáva z 6 liniek s označením 1 - 6, zabezpečujú „Púchovské včielky“ - vozidlá značky Feniksbus, „Púchovské jašterky“ - vozidlá značky MAZ a jazdené autobusy Van Hool, ktoré v roku 2012 nahradili posledné 4 Karosy B 731/732 (prešovské PU-330AN a PU-331AN a vsetínske PU-462AN a PU-464AN).


Foto: Valec

9.2.2017
-Author-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

dingo13.3.2019 9:03 #13 Re:
Topoľčany majú ešte B 932E (468BY), ktorá viac stojí ako jazdí (rovnako ako 367FE).
Viko6.3.2017 21:16 #12 Re:
Nespomínate si niekto náhodou na ŠPZku TT-306AZ?
Malo by ísť o B732.00 v. č. 9068/84, cca do roku 2003 slúžiacej u nejakej cestovky z trnavského okresu (názov nepoznám, ale Karos mali dosť, dohľadať sa mi ich podarilo 11).
ignacPD5.3.2017 20:02 #11 Re:
Reakcia na #10 od Author:
Dik za info.
Utkvela mi v pamäti, keď som raz išiel k autobusu PD-Tatr.Lomnica s odchodom 5:55, linkou č. 5 a išlo hento (PD-55-55).
Author28.2.2017 13:10 #10 Re:
Reakcia na #9 od ignacPD:
Dojazdila v cca v 01/2005 pod ECV: PD-448BC, v bielom laku.
ignacPD27.2.2017 14:00 #9 Re:
Neviete, ako dopadla B731 s EČV PD-55-55 s reklamou ISTROBANKA (stálica liniek 5 a 15).
Bol to naoko celkom slušný šrot, dlho jazdila, na rozdiel od iných 731, s automatom.
TeBeCe14.2.2017 15:16 #8 Re:
Reakcia na #6 od Brandy:
Na tu z Plaveckeho Stvrtka si spominam zo zaciatku 90-tych rokov.
Author14.2.2017 8:20 #7 Re:
Reakcia na #6 od Brandy:
Super, zaujimava informacia. V case najvacsieho rozmachu bolo v Malackach cca 5 liniek MHD, pri naslednych redukciach zrejme nasli B731/732 dalsie uplatnenie na primestskych linkach. Niekedy z konca existencie MHD si ja tiez pamatam uz len 1-2 mestske vozy na MHD + viacero prejazdov z primestskych liniek. Jednu B732 (ex BA voz) som registroval na linkach na Levare, ale o dalsich smeroch som nevedel.

V Malackach boli BYA 04-69, BYA 08-88, BYA 14-21, najmladsia BA-282JY a exDPB MA-090AE. Nahodou, ktore jazdili na MHD a ktore na primeste netusis?
Brandy13.2.2017 22:23 #6 Re:
Pokial si dobre pamatam, MHD v Malackach obsluhovali len dve z tych Karos. Zvysne dve jazdili na primestskej linke do Gajar. "Cervena" Karosa vsak jazdila aj medzi Plaveckym Stvrtkom a Labom a zo zst. Velke Levare do M. Levar.
Author13.2.2017 18:20 #5 Re:
Reakcia na #4 od Viko:
Dakujem, preklep opraveny. V okoli ZM su Žikava a Žitavany, obe mam prejdete, ale poplietol som.

A dakujem, coskoro bude aj stred a vychod 🙂
Viko10.2.2017 20:08 #4 Re:
Je tam jedna chyba v hláskovaní - Obec pri ZM sú Žitavany, nie Žikavany.
BB-Schuhu10.2.2017 9:18 #3 Re:
Vynikajúce čítanie, vďaka za článok ?
Teším sa na pokračovanie ďalších častí (stred a východ SK)...
Author9.2.2017 22:47 #2 Re:
Reakcia na #1 od alvin:
Dakujem za spresnenie informacie. Ano to sedi, nasledovane boli dalsimi 10 na prelome rokov 1982/1983.
alvin9.2.2017 19:14 #1 Re:
V Nitre začali premávať presne 16.11.1982,prvé 3 B731, NR-91—03 až 91-05