Nová stratégia štátu chce zlepšiť verejnú dopravu v Bratislave
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Stratégia má podporiť malé aj veľké zásahy do verejnej dopravy, aby bola atraktívnejšia.

Vláda Slovenskej republiky vlani schválila Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, ktorý určuje aj ďalšie smerovanie verejnej dopravy. Strategický plán vypracovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vláda tak splnila podmienku, aby mohla Slovenská republika čerpať prostriedky z fondov EÚ 2014 – 2020 pre sektor dopravy. Čerpanie eurofondov by totiž nebolo možné bez existencie komplexných plánov na  rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane plánov udržateľného rozvoja mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy.

Súčasťou dokumentu je aj Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020. Materiál predstavuje základný strategický dokument Slovenskej republiky strednodobého charakteru v oblasti rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy a slúži aj pre potreby implementácie programového obdobia EÚ 2014 – 2020. Zjednodušene povedané, z eurofondov môžu byť podporené len také projekty, ktoré sú v súlade so stratégiou.

Viac ako 200 projektov

Stratégia rozvoja podrobne popisuje východiskový stav, analyzuje stav verejnej dopravy v jednotlivých regiónoch a v mestách nad 70 tisíc obyvateľov, jasne pomenúva aj negatíva súčasnej situácie, zároveň však navrhuje konkrétne opatrenia na zlepšenie a podporu verejnej osobnej a nemotorovej dopravy. Na regionálnej úrovni by základnou kostrou mali byť železničné trate s vysokým potenciálom (minimálne 500 cestujúcich denne), doplnené o prímestskú a regionálnu autobusovú dopravu. V rámci MHD je najdôležitejšia podpora a rozvoj existujúcich dopravných systémov, teda električkovej, trolejbusovej, prípadne autobusovej dopravy. Stratégia rozvoja však za rovnocennú považuje aj nemotorovú, najmä cyklistickú, dopravu.

V prílohe stratégie sú uvedené aj potenciálne projektové zámery a projekty, ktorých je v rámci Slovenska viac ako 200. Je medzi nimi je aj budovanie a modernizácia električkových tratí, trolejbusových tratí, nákup nových električiek a trolejbusov, nákup duobusov, elektrobusov, v oblasti nemotorovej dopravy zas budovanie cyklotrás. Podmienkou je, aby príslušný oprávnený žiadateľ vypracoval úspešný projekt. Podpora bude zabezpečená z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII - nástupca Operačného programu Doprava), resp. z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP – nástupca Operačného programu Bratislavský kraj a Regionálneho operačného programu 2007 – 2013). Z OPII bude financovaná podpora a rozvoj dráhovej dopravy – železničnej dopravy, električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy, z IROP dopravy autobusovej a nemotorovej.

Nielen veľké investície, aj malé zmeny pomôžu

Okrem investícií do veľkých projektov sa predpokladajú aj malé opatrenia, ktoré však verejnej osobnej doprave (VOD) môžu značne pomôcť. Mali by sa realizovať úpravy v legislatíve, tak aby verejná doprava mala prednosť pred individuálnou dopravou, stanovené by mali byť garantované štandardy dopravy. Otvoriť by sa mohli aj otázky financovania verejnej dopravy, keďže pre súčasný nedostatok financií nie je zabezpečovaná dostatočná údržba tratí a vozidiel ani adekvátny rozsah dopravy. Dodatočné zdroje by mohli plynúť aj zo spoplatneného parkovania.

Predpokladá sa vytvorenie dopravných autorít, aby sa podarilo naštartovať integrovanú dopravu. Zlepšiť by sa mali aj informácie o doprave poskytované na zastávkach, vo vozidlách, ale aj na internete a v mobilných zariadeniach.

Vo výstavbe sa popri veľkých projektoch plánujú realizovať aj menšie. Pôjde naprílad o zabezpečovanie preferencie dopravy, úpravy zastávok či budovanie prvkov upokojovania dopravy.

Aké projekty sa chystajú v Bratislave?

Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 obsahuje aj prehľad projektových zámerov, ktoré by mali prispieť k jej napĺňaniu. Pri každom projekte je uvedený nositeľ projektu (realizátor), zdôvodnenie projektu a návrh operačného programu, ktorého by projekt mohol byť financovaný. Na prvých miestach sú projekty, ktoré boli vyhodnotené ako potrebné a pripravené na realizáciu pred rokom 2016. V Bratislave boli ako prioritné vyhodnotené nasledovné projekty:

Realizátor

Názov projektu

Popis

Návrh OP

DPB

Modernizácia údržbovej základne v Bratislave

Modernizácia električkových a trolejbusových vozovní, ľahkej a ťažkej údržby

OPII

DPB

Obnova vozidlového parku električiek v Bratislave

Dofinancovanie aktuálneho nákupu električiek (opcie) + nákup ďalších 60 električiek

OPII

DPB

Obnova vozidlového parku trolejbusov v Bratislave

 

OPII

Mesto Bratislava

NS MHD 1. etapa Hlavná stanica - Janíkov dvor, prevádzkový úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor, 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Pokračovanie výstavby petržalskej električky

OPII

Mesto Bratislava

Modernizácia električkových tratí - Karloveská, Vajnorská a Račianska radiála

Odstránenie súčasných úsekových obmedzení rýchlostí, zavedenie preferencie električiek na križovatkách, zníženie hlučnosti

OPII

ŽSR

Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Bratislave

Vybudovanie nových zastávok na železničných tratiach Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice a Bratislava hlavná stanica - Devínska Nová Ves

OPII

Nasledujú príklady projektov, ktorých príprava a začiatok realizácie sú vykonateľné do roku 2016:

Realizátor

Názov projektu

Popis

Návrh OP

Mesto Bratislava

NS MHD 1. etapa Hlavná stanica - Janíkov dvor, prevádzkový úsek Hlavná stanica - Šafárikovo námestie

Modernizácia existujúcej trate pre potreby nosného systému MHD

OPII

DPB

Modernizácia dopravného dispečingu v Bratislave

Vybavenie dispečingu, zlepšenie komunikácie s vozidlami, stavebné úpravy

IROP

Mesto Bratislava

Cyklotrasa Eurovelo 13, Devínska cesta (Karlova Ves – Devín)

Vybudovanie cyklotrasy

IROP

Uvádzame aj príklady projektov, ktoré bude potrebné ešte dopracovať:

 • modernizácia prestupných uzlov a zastávok v Bratislave vrátane združených zastávok
 • zriadenie dynamickej preferencie VOD na križovatkách a priechodoch riadených svetelnou signalizáciou v Bratislave
 • modernizácia električkovej trate - Ružinovská radiála
 • vybudovanie koľajovej trate Stará Vajnorská – Senecká cesta – železničná stanica Vajnory
 • vybudovanie koľajovej trate Dunajská ul. – Mlynské nivy (Prievoz)
 • vybudovanie koľajovej trate Saratovská – Dúbravčice – Bory – Eisnerova (Devínska Nová Ves)
 • dobudovanie koľajového prepojenia na Nosný systém MHD - Kutlíkova, Šintavská, Smolenická
 • NS MHD 2. etapa Americké námestie – Ružinov – zapojenie do železničnej trate + zapojenie na Letisko + prestupový terminál Hornbach
 • dobudovanie prepojenia električkových radiál – Račianskej, Vajnorskej a Ružinovskej radiály prostredníctvom dobudovania električkovej trate cez Zátišie – Pluhovú a Tomášikovu ul. v trase „Račianska – Pluhová (Zátišie) – Vajnorská – Trnavská"
 • trolejbusové trate Košická – Most Apollo – Petržalka, Drotárska, Patrónka – Karlova Ves, Trnavská cesta – Súhvezdná (Ostredky), Rožňavská - Tesco Zlaté piesky, Karadžičova - Dostojevského - Pribinova – Eurovea, OC Avion – Letisko, Trenčianska - Prievozská
 • zriadenie vyhradených jazdných pruhov pre VOD a cyklistov
 • cyklotrasy v meste a regióne
 • tarifno-informačné zabezpečenie IDS
 • upgrade tarifných systémov dopravcov zapojených do IDS BK
 • budovanie terminálov integrovanej dopravy v prestupných miestach IDS na území Bratislavy (v lokalitách Ružinov, Rača, Patrónka, Zlaté piesky/Jurajov dvor)

19.1.2015
-Kami-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Ámos8.2.2015 22:18 #121 Re:
Reakcia na #108 od TTV01:
obnova = vymeni sa stara za novu. Pochybujem, ze EU bude platit rekonstrukciu z T3SUCS na T3P

pre nove trate = nakup novych salin pre nove trate, cize do Petrzalky. Navysi sa tym stav elektriciek.
Error 0x0078.2.2015 20:37  +1#120 Re:
Reakcia na #99 od Valec:
Normalne ma ani nenapada, aku nadavku mam napisat 😵
david12.2.2015 9:28  +2#119 Re:
Reakcia na #118 od Valec:
Električky idú po každej službe pred odstavením cez údržbový kanál kde sú kontrolované.
Valec2.2.2015 9:15  +2#118 Re:
Reakcia na #116 od Solider:
Ak nie je nutné vykonávať na električkách nejakú formu údržby (a teraz nemyslím akožeupratanie) každý deň, tak by sa dala v západnej časti mesta naprojektovať taká vozovňa, ktorá bude primárne určená pre autobusy, ale zároveň v nej bude 800 m odstavných koľají pre nejakých 20 vlakov, ktoré tam tých 5-6 hodín prenocujú. Ušetrí to nejaké výjazdové a dojazdové km, v prípade plánovaných výluk bude možné zabezpečovať dopravu aj na časti radiály vozmi odtiaľ vypravovanými... akurát pri tvorbe grafikonov bude potreba zohľadniť obehy tak, aby voz tam začínajúci končil v riadnej vozovni.
Kobenhavn2.2.2015 7:35 #117 Re:
Reakcia na #116 od Solider:
Bory a Dúbravčice je jedna a tá istá lokalita pokiaľ viem. A ak by sa vybudovali (čo sa asi nestane) všetky tu spomínané trate, tak podľa mňa tie 4 depá budú akurát.
Solider2.2.2015 2:15 -3#116 Re:
Reakcia na #104 od Kobenhavn:
Je medzi tým nejaká súvislosť? Podľa mňa štyri vozovne na sotva 50 km budúcej električkovej siete je veľký luxus. V kontexte toho, že sa má električková sieť rozširovať prioritne v Petržalke a vo východnej časti mesta, nestačí vybudovať nové kapacity napríklad len v Petržalke? Ak opomenieme fakt, že Janíkov dvor bol nakreslený veľkolepo s obrovskými priestormi, ktoré by spôsobovali vysoké prevádzkové náklady. Alebo sa deponovaním 25 električiek v západnej časti mesta vyrieši otázka efektivity električkovej dopravy v Bratislave?

A zaujímalo by ma, kedy sme sa dostali k Borom, dlhodobo sa spomínala lokalita Dúbravčice. Skôr ako električkovú vozovňu potrebuje západná časť odstavné plochy pre autobusy, páliace denne tony nafty na manipulačných jazdách skrz celé mesto, čo spôsobuje väčšiu ekologickú záťaž, než manipulačné električky. To považujem za dôležitejšiu vec.
TTV011.2.2015 20:59 #115 Re:
Reakcia na #114 od Jezo:
Pre mňa obnova je skôr oprava- rekonštrukcia resp modernizácia a nie nákup nových.
Ale vo výberovom konaní sa môže vhodnou kombináciou slov aj nákup nových ako som písal.

Ano je to hra zo slovíčkami súhlasím a tiež radšej by som bol za nákup nových len niekto sa môže do toho obuť a napadnúť. Veď stačí sa opýtať 3 právnikov a každý dá iný názor na dané slovo 🤣

Podobne aj nákup nových 3 systémových rušňov 6+10 opcia je od začiatku novembra napadnutý na UVO a doteraz som nenašiel rozhodnutie. Ano tender bol písaný presne na 380 /Sǩoda 109E/.
Jezo1.2.2015 19:52  +3#114 Re:
Reakcia na #108 od TTV01:
Ale ani v tomto texte nevidim nic pisane o rekonstrukcii! Je tam pouzity vyraz obnova! A z kontextu to vyzera skor na nahradu existujuceho parku novymi vozidlami.
Mi to pripomina skolkarsky telefon, kde si kazdym prepisanim niekto nieco upravi ako mu vyhovuje a na konci to dospeje k podobnej hovadine ako je uz vcelku zauzivane a rozsirene "Solaris s klimou lacnejsi ako SOR bez klimy." kde povodna info hovorila o oboch vozidlach bez klimy.
Kobenhavn1.2.2015 18:47 #113 Re:
Reakcia na #112 od Petto:
Ospravedlňejum sa, toto som veru nevedel, ale privítam ich tu vpohode. Radšej síce niečo trojčlánkové, ale asi chcem veľa.
Petto1.2.2015 18:44 #112 Re:
Reakcia na #111 od Kobenhavn:
Tusis zle. Nejde len VarioPLUS rad urobit na 1000tku, obycajne ide.
Kobenhavn1.2.2015 18:43 #111 Re:
Reakcia na #110 od TTV01:
Vario sa tuším nedá urobiť na 1000 mm. Keď tak najstaršie T3 na T3R.PLF (je aj v Liberci), najstaršie K2S na EVO2 (tiež Liberec), ale pri našom DPB to ajtak vidím T3 na T3P 🙂
TTV011.2.2015 18:39 #110 Re:
Reakcia na #109 od Kobenhavn:
Ja by som skôr privítal buď na Vario LF alebo staršie K2S na Vario LF2, ale ako som písal Brnenské sa mi viac páčia ako z Kassa a Koťasky Sorry pre mňa je to vrchol nevkusu, ale proti gustu žiaden dišput .

Ale pri šikovnosti by sa do formulácie mohlo zmestiť aj nové možno nejakou dobrou vetou.
Kobenhavn1.2.2015 18:32 #109 Re:
Reakcia na #108 od TTV01:
Ak je tak, tak to budú asi T3SUCS na T3P...
TTV011.2.2015 18:25 #108 Re:
Reakcia na #107 od Jezo:
Link v članku na Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020

v Prílohe hneď na 2 strane ID 113

"Súčasný priemerný vek električiek je 21 rokov s
0-% podielom nízkopodlažných vozidiel a 26-%
podielom vozidiel s rekuperáciou elektrickej
energie. Rozsah: využitie opcie na 15
jednosmerných a 15 obojsmerných električiek +
12 obnova + 48 pre nové trate"
Jezo1.2.2015 17:39  +2#107 Re:
Reakcia na #105 od TTV01:
Mohol by si uviest, kde je udavanych tych 12 rekonstrukcii? Lebo neviem nic take najst.
Kobenhavn1.2.2015 17:14 #106 Re:
Reakcia na #105 od TTV01:
Aj keď, tak dáš do nového depa 12 modernizovaných a 48 nových električiek.
TTV011.2.2015 17:10 #105 Re:
Reakcia na #94 od Kobenhavn:
Len pripomenie to čo som už tu písal pár príspevkov nižšie že v danom dokumente je len 48 nových električiek a 12 rekonštrukcií tak hlboko pochybujem že kúpia 60 nových.
Kobenhavn1.2.2015 15:13 #104 Re:
Reakcia na #103 od Solider:
To už je vec mesta, len keď chcú rozširovať električky, treba aj nové depo 😉
Solider1.2.2015 14:44 -2#103 Re:
Reakcia na #102 od Kobenhavn:
Odkiaľ mesto zoberie peniaze na vykúpenie súkromných pozemkov, ak tam niekedy v tomto storočí bude nutnosť predĺžiť trať?
Kobenhavn1.2.2015 14:39 #102 Re:
Reakcia na #101 od 810zssk:
Ešte nech vyškrtne niekto aj depo v Boroch a dielo skazy je dokonané 🤯