MHD Kysucké Nové Mesto

© Dispecer

Kysucké Nové Mesto je okresné mesto nachádzajúce sa na severe Slovenska v Žilinskom kraji. Historické centrum mesta pozostáva z pešej zóny ústiacej na Námestie slobody, pričom na jednom z jeho rohov sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Jakuba, ktorý bol postavený v 13. storočí.

Linky a ich prevádzka

Mestskú hromadnú dopravu zabezpečujú 3 autobusové linky. Ich trasy sú zvolené tak, aby obslúžili celé mesto. Sieť zastávok je pomerne hustá.

Denné linky premávajú v čase cca 05:15 - 15:30. Autobusové linky premávajú iba v pracovných dňoch, prevažne len v čase školského vyučovania.

MHD vo večerných a nočných hodinách (t. j. medzi 15:30 a 05:15) nepremáva.

Všetky linky prechádzajú zastávkami v okolí centra - napríklad Dom potravín, či Vajanského ulica.

Cestovné lístky a pravidlá

Cestovný lístok je možné si zakúpiť až pri nástupe do vozidla - u vodiča, resp. v predajnom termináli pri 1. dverách. Od vydania platí po dobu prepravy vo vozidle (teda po konečnú zastávku spoja linky).

Pravidelní cestujúci si môžu zakúpiť čipovú kartu, ktorú je možné využiť na nákup jednorazových cestovných lístkov so zľavou.

Na všetkých linkách MHD je možné nastupovať iba 1. dverami.

V systéme MHD nie sú zastávky na znamenie.

Vozidlový park

Vozidlový park dopravcu na linkách MHD tvoria prímestské vozidlá dopravcu.

Dopravca

Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s.,
prevádzka Žilina

Viac informácií

Kontakt na dopravcu

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.