Buspruh na Štefánikovej skrátil jazdnú dobu MHD o tretinu

Presnosť MHD sa zlepšila viac ako o polovicu.

Dopravný podnik Bratislava vyhodnotil údaje z palubných počítačov trolejbusov a autobusov, ktoré v septembri jazdili v experimentálnych buspruhoch na Štefánikovej ulici a medzi Auparkom a Hodžovým námestím. Porovnaním jazdných časov pred a po zavedení buspruhu boli získané štatistické údaje, ktoré preukázali opodstatnenosť vytvorenia buspruhu najmä na Štefánikovej ulici.

Najviditeľnejšie boli prínosy pre MHD v čase rannej špičky, počas ktorej boli vozidlá MHD rýchlejšie o 36% a ich presnosť sa zvýšila o 60%. Zlepšenie presnosti znamená, že vozidlá nejazdili s náhodnými meškaniami, ale väčšinou podľa cestovného poriadku. Presnosť zohráva významnú úlohu najmä pri prestupoch, aby cestujúci nezmeškali nadväzujúce spoje MHD alebo vlaky či regionálne autobusy. MHD sa tak stala spoľahlivejšou než predtým.

Nepotvrdili sa pôvodné obavy, že vyhradenie jazdného pruhu na Štefánikovej ulici, pre úsek Hodžovo nám. – SAV by znamenalo niekoľkokilometrovú kolónu áut, ktorá by zablokovala aj samotnú MHD.

Zistené fakty

pre úsek Hodžovo nám. – SAV poklesla priemerná jazdná doba v rannej špičke o 35,8% (71 sekúnd) a v popoludňajšej špičke o 30,5% (58 sekúnd)

variabilita jazdných časov vplývajúca negatívne na presnosť klesla o 59,9% ráno a o 56,2% popoludní, čo znamená, že vozidlá jazdili výrazne presnejšie: prejazd týmto úsekom sa znížil z cca 100 až 420 sekúnd na cca 100 až 180 sekúnd

úspora na Štefánikovej ul. bola až do 4 minút, ďalšia úspora 1 min sa získala na križovatke SAV

Zlepšenie parametrov MHD má aj pozitívny ekonomický efekt. DPB deklaroval, že v prípade zavedenia buspruhu na Štefánikovej ulici by dokázal na linke 93 ušetriť 1 vozidlo bez zníženia počtu odchodov. Podobná úspora bez negatívnych dopadov na cestujúcich by bola možná aj v iných častiach mesta.

MHD pomohla aj zmena singalizácie na križovatke pred zastávkou SAV. Vďaka predĺženiu trvania zelenej mnohé z autobusov a trolejbusov stihli signál „voľno“ aj na nasledujúcej križovatke a celý úsek tak absolvovali ešte o ďalších približne 60 sekúnd rýchlejšie.

Vyhradenie jazdného pruhu na Moste SNP neprinieslo ani zlepšenie ani zhoršenie MHD, no vzhľadom na to, že ustálený stav značenia tam trval len tri dni, sú merania len orientačné. Úpravy na Staromestskej ulici sa neosvedčili.

Dopravný podnik na základe výsledkov navrhuje realizovať buspruh na Štefánikovej ul. a pri buspruhu na Moste SNP preveriť iné možné riešenia. Okrem zrýchlenia a spravidelnenia dopravy pre cestujúcich to prinesie aj úsporu prevádzkových a investičných nákladov dopravcu.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.