Autobusy Karosa C 744 na Slovensku

Prímestská doprava na Slovensku má dlhú tradíciu. Desaťročia ju zabezpečovali "krátke" autobusy, v 1970-tych rokoch prišli na scénu maďarské kĺbové autobusy Ikarus 280.10 a v nasledujúcom desaťročí aj prvé sériovo vyrábané kĺbové autobusy z Karosy. Dlhá éra kĺbových medzimestských autobusov Ikarus 280.10 sa skončila v roku 2009. Zároveň sa čoraz rýchlejšie zo slovenských ciest začali vytrácať aj kĺbové Karosy C 744, ktoré v pravidelnej premávke s cestujúcimi dojazdili v roku 2017.

Funkčná vzorka tohto kĺbového autobusu vznikla v roku 1983 a tri prototypy o 3 roky neskôr. Overovacia séria vyšla z Vysokého Mýta v roku 1987. Sériová výroba typu C 744 trvala len 4 roky – od roku 1988 do roku 1992. Spolu sa vyrobilo vyše 300 medzimestských autobusov Karosa C 744, na Slovensko bola z výroby dodaná stovka vozidiel. Vozidlá boli nakupované vtedajšími podnikmi ČSAD nielen na medzimestské linky, ale zakúpili ich aj dopravné podniky pre linky MHD, nakoľko mestská verzia kĺbovej Karosy bola ponúkaná až od roku 1991. Zaujímavosťou je, že prvý prototyp z roku 1986 bol neskôr prevádzkovaný v SAD Trnava až do roku 2006. V neskorších rokoch bolo dovezených 13 autobusov ako ojazdených z ČR, ktoré jednotliví dopravcovia zaradili do premávky väčšinou výmenou za pôvodné vozidlo, ktoré bolo vyradené. V čase prvého vydania tohto článku (máj 2011) bolo na Slovensku v bežnej premávke s cestujúcimi ešte 17 autobusov tohto typu, v septembri 2014 už iba 5 a v roku 2017 dojazdila aj posledná Karosa C 744. V prímestskej doprave boli tieto autobusy postupne nahradené zväčša „krátkymi“ autobusmi. Okrem nezáujmu dopravcov o kĺbové autobusy k tomu čiastočne prispela aj „diera“, počas ktorej nebol po ukončení výroby Karosy C 943 na trhu v ponuke adekvátny typ prímestského kĺbového autobusu.

Tento článok prináša prehľad dopravcov, ktorí na Slovensku prevádzkovali tieto československé kĺbové autobusy. Keďže v priebehu rokov prišlo k niekoľkým zmenám v členení jednotlivých podnikov Slovenskej autobusovej dopravy (rozdeľovanie, zlučovanie), uvádzame ich v členení podľa aktuálneho stavu. Väčšina vozidiel dodaných na Slovensko bola podtypu C 744.24, vozidlá ostatných podtypov (C 744.20 a 744.1902) sú v tabuľkách označené.

DP Bratislava

Dopravný podnik Bratislava bol medzi prvými dopravcami, ktorí zakúpili Karosy C 744. Prvým vozidlom bol autobus C 744.20 z 5-kusovej overovacej série z roku 1987, druhým bolo sériové vozidlo z roku 1989. Autobusy jazdili hlavne na linkách do okrajových mestských častí (pôvodne vidieckeho charakteru) Devínska Nová Ves (linky 101 121 122 21), Rusovce a Čunovo (linky 116 a 191). Oba autobusy prešli v roku 1997 generálnou opravou, pri ktorej dostali biely náter s červenými pruhmi inšpirovaný autobusmi Ikarus 435. Interiér ostal po GO pôvodný, vodič však dostal uzavretú kabínku. Vozidlo #1200 bolo krátko po oprave odstavené kvôli poruche prevodovky. Druhé vozidlo bolo po odstavení zachované vo vozovni Jurajov dvor, nakoľko sa s ním počítalo po oprave do zbierky historických vozidiel dopravného podniku. V novembri 2010 však bolo odvezené do šrotu. Historicky cennejšie vozidlo z overovacej série bolo po dlhoročnom odstavení (od roku 1998) taktiež zošrotované (2004).

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.;GO;náter;typ Vyradenie
0007
BAA 66-60
 
1987
DP Bratislava
   
#1200; GO; m/b=>č/b; C 744.20
2000
0018
BAA 86-03
BA-190FX
1989
DP Bratislava
   
#1201; GO; m/b=>č/b; odst. 2005
2007; likv. 2010

Slovak Lines Bratislava (SAD Bratislava)

SAD Bratislava prevádzkovala celkovo 12 autobusov Karosa C 744.24 v závodoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky. V rámci prímestskej dopravy v regióne Bratislavy jazdili najmä na smery Malacky – Gajary; Stupava – Rohožník; Ivanka pri Dunaji - Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok; Pezinok – Modra - Štefanová; Most pri Bratislave – Nový Život; Senec. Zaujímavosťou je, že koncom 90-tych rokov počas sedla pracovných dní niektoré vozidlá vypomáhali na linkách MHD v Bratislave. Okrem jedného vozidla prešli všetky generálnou opravou vo firme Rošero, pričom vonkajší vzhľad autobusov sa pri oprave zásadnejšie nemenil. Vozidlá po oprave mali tmavší odtieň modrých pásov, v interiéri dostala väčšina vozidiel modrý náter tyčí, hliníkové lišty okolo kolies sa menili za plastové a zmenou prešli aj mriežky na karosérii. Po dodaní veľkej dodávky nových vozidiel v roku 2006 všetky Karosy C 744 v okolí Bratislavy dojazdili a z 12 vozidiel bola väčšina odpredaná firme Tempus Trans Košice, od ktorej išli k ďalším majiteľom. Jedno vozidlo (BA-786LB) zostalo v areáli SAD v Senci, kde bolo postupne zlikvidované v rokoch 2009 - 2010.

Pátranie po osudoch odpredaných vozidiel nebolo jednoduché. Po odpredaní najprv jednotlivé vozidlá v rokoch 2006-2007 parkovali v areáloch rôznych firiem v regióne Bratislavy (Žabí majer, Zlaté piesky, Hraničná, Trnavská, pri Malom Dunaji, Miloslavov). Tri vozidlá (BA-286JY, BA-649LB, BA-785LB) začali ešte ku koncu roku 2006 jazdiť na prímestských linkách v regióne Košíc (Eurobus Košice). Ďalšie dve vozidlá (BA-720LB, BA-355GJ) boli k dispozícii v DP Brezno, keď prvé z nich jazdilo v roku 2007 na linkách MHD a následne skončilo v areáli SAD Zvolen, kým druhé z nich tvorilo zálohu v Brezne a následne bolo odpredané súkromníkovi v Košickom kraji. Z ďalších vozidiel jedno (BA-337GJ) bolo opäť zgenerálkované v Rošere a od roku 2007 slúžilo v prímestskej doprave v okolí Vranova, druhé (BA-341GJ) bolo prispôsobené na pojazdný bufet a v letných mesiacoch slúžilo v Trnavskom kraji, ďalšie (BA-289JY) bolo k dispozícii súkromníkovi v Nitrianskom kraji, iné (BA-526JY) bolo do roku 2008 ponúkané na predaj v bazáre pod Prístavným mostom. Vozidlo BA-334GJ bolo do roku 2007 stretávané v uliciach Bratislavy a jeho ďalší osud, podobne ako BA-164JY nám nie je známy.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0058
BYA 10-02
BA-286JY
1989
SAD Malacky=>Bratislava
Tempus Trans Košice
Eurobus Košice
KE-303DS
GO Rošero; m/b
leto 2006
0112
BYA 42-08
BA-289JY
1990
SAD Malacky=>Bratislava
Tempus Trans Košice
Súkromník NSK
KE-504DS
GO Rošero; m/b
leto 2006
0113
BAB 01-98
BA-334GJ
1989
SAD Bratislava
Tempus Trans Košice
BA-526JY/II
KE-503DS
SO Rošero; m/b
leto 2006
0121
BYA 11-26
BA-164JY
1990
SAD Pezinok->Malacky
Tempus Trans Košice
KE-507DS
GO Rošero; m/b
leto 2006
0125
BYA 11-31
BA-649LB
1990
SAD Senec=>Bratislava
Tempus Trans Košice
Eurobus Košice
KE-301DS
GO Rošero; m/b
leto 2006
0153
BYA 16-73
BA-526JY
1990
SAD Pezinok=>Bratislava
Tempus Trans Košice
bazár Bratislava
BA-334GJ/II
KE-312DS
m/b
leto 2006
0154
BAB 19-57
BA-337GJ
1990
SAD Bratislava
Tempus Trans Košice
Rošero
SAD Humenné

SN-579BG

VT-612BA

SO Rošero
leto 2006
0179
BYA 16-86(87)
BA-785LB
1990
SAD Senec=>Bratislava
Tempus Trans Košice
Eurobus Košice
KE-302DS
GO Rošero; m/b
leto 2006
0202
BYA 16-74
BA-720LB
1990
SAD Pezinok=>Bratislava
Tempus Trans Košice
DP Brezno
SAD Zvolen
BR-558AV
BR-603AS
ZV-409BC
GO Rošero; m/b
leto 2006
0223
BAB 19-56
BA-341GJ
1990
SAD Bratislava
Tempus Trans Košice
súkromník TSK
KE-506DS
GO Rošero; m/b
leto 2006
0276
BYA 16-86(87)
BA-786LB
1990
SAD Senec=>Bratislava
   
GO Rošero; m/b; šrot SC
leto 2006
0291
BAB 37-80
BA-355GJ
1991
SAD Bratislava
Tempus Trans Košice
DP Brezno
zberateľ KSK
KE-409DS
LC-625AX
SO Rošero; m/b
leto 2006

Arriva Nitra (SAD Nitra, Veolia Transport Nitra)

Potrebu kĺbových vozidiel v Nitre a okolí zabezpečovali najmä autobusy Ikarus 280. V roku 1989 doplnila vozový park kĺbových autobusov jedna Karosa C 744.24. Na prelome tisícročí bol do premávky zaradený aj ďalší autobus Karosa C 744.24, ktorý pôvodne slúžil v spoločnosti Slovtransgaz v Ivanke pri Nitre na prepravu zamestnancov. Karosy C 744 boli vypravované na smery Lefantovce, Dolné Obdokovce, ale najmä na smer Cabaj-Čápor – Veľká Dolina. V rokoch 2006 – 2008 dopravca zaradil do premávky na linkách MHD 6 ojazdených Karos C 744 dovezených z ČR. Po dodávke nových kĺbových autobusov boli postupne vyradené, resp. preradené na prímestskú dopravu. Posledné Karosy C 744 v nitrianskom regióne dojazdili na linke Nitra - Veľká Dolina na konci leta 2010. Nahradili ich ojazdené kĺbové autobusy Mercedes-Benz O 405 GN. Nitriansky dopravca prevádzkoval aj jednu Karosu C 943, ktorú získal od podniku Slovtransgaz Ivanka pri Nitre. Karosa C 943 jazdila na vnútrozávodovej doprave v Slovnafte, v MHD Nitra i v prímestskej doprave, kde dojazdila v roku 2015.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0128
NRA 35-80
NR-260BE
1989
SAD Nitra
   
m/b
7/2009
 
0238
NRA 43-34
 NR-308BE
1990
Slovtransgaz Ivanka pri Nitre
SAD Nitra (1999?)
NR-388BK
m/b
9/2010
0037
CR 81-80
 
1989
ČSAD Chrudim
SAD Nitra (2007)
CR 81-80
Connex náter; MHD NR
3/2009
0040
CR 82-55
 
1989
ČSAD Chrudim
SAD Nitra (2006)
CR 82-55
Connex náter; do 11/2008 MHD NR
8/2009
0132
ULA 37-96
TPA 88-52
 
1990
DP Ústí n/L
DP Teplice
SAD Nitra (2008)
TPA 88-52
NR-260BE/II
ex #509; GO; b/m; do 5/2009 MHD NR
8/2010
0169
ULA 37-98
TPA 88-44
 
1990
DP Ústí n/L
DP Teplice
SAD Nitra (2008)
TPA 88-44
ex #510; Connex náter; MHD NR
3/2009
0183
TPA 55-68
 
1990
DP Teplice
SAD Nitra (2008)
TPA 55-68
ex #506; m/b; MHD NR
3/2009
0213
HKA 51-80
 
1990
ČSAD Hradec Králové
SAD Nitra (2007)
HKA 51-80
Connex náter; MHD NR
6/2009

Arriva Trnava (SAD Trnava)

SAD Trnava pôvodne prevádzkovala tri vozidlá Karosa C 744 v závodoch Trnava, Piešťany a Hlohovec. Neskôr (pravdepodobne v roku 1989) do závodu Trnava pribudlo aj štvrté vozidlo, konkrétne prvý prototyp Karosy C 744 z roku 1986 označený ako CK-1. Vozidlo v Piešťanoch jazdilo od dodania až do zmeny linkového vedenia v auguste 2003 na linke 3 tamojšej MHD, potom už len na školskom spoji (linka 20) a neskôr bolo preradené do Trnavy na prímestské linky. Vozidlo z Hlohovca premávalo na prímestskej linke do Trnavy, ako aj na školskom spoji linky 2 hlohovskej MHD. Trnavské autobusy jazdili na prímestskej doprave najmä na smery Smolenice, Chtelnica a zároveň ráno vykonávali aj školský spoj na MHD.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0001
TTA 20-04
TT-810CB
1986
SAD Trnava (1989)
   
m/b; prototyp CK-1
3/2006
0015
TTA 18-85
TT-933BX
1989
SAD Hlohovec=>Trnava
   
m/b
10/2006
0050
TTA 24-36
TT-431CB
1989
SAD Piešťany=>Trnava
   
m/b
10/2006
0191
TTA 33-59
TT-743CB
1990
SAD Trnava
   
m/b
3/2006

 SAD Dunajská Streda

Podnik SAD Dunajská Streda vlastnil 5 vozidiel, ktoré boli zakúpené v roku 1990 do prevádzok v Dunajskej Strede (2 vozidlá), Galante (1 vozidlo) a v Seredi (2 vozidlá). Sereďské vozidlá boli prevádzkované najmä na linkách zo Serede do Trnavy a Hlohovca. Galantské vozidlo jazdilo na smery Sereď a Šaľa. V Dunajskej Strede boli prevádzkované v poslednom období pred vyradením na linke do Trstíc. Všetky vozidlá dojazdili začiatkom roka 2010.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0143
GA 79-99
DS-364BC
1990
SAD Sereď=>Dun. Streda
   
m/b
2/2010
0162
DS 65-50
DS-206BC
DS-056BU
1990
SAD Dun. Streda
   
GO, m/b
2/2010
0182
DS 65-49
DS-207BC
1990
SAD Dun. Streda
   
GO, m/b
2/2010
0189
GA 79-97
DS-365BC
1990
SAD Sereď=>Dun. Streda
   
GO, m/b
2/2010
0272
GA 79-89
DS-366BC
1990
SAD Galanta=>Dun. Streda
   
GO, m/b
2/2010

Arriva Nové Zámky (SAD Nové Zámky)

Novozámocká SADka vlastnila celkovo 9 autobusov Karosa C 744.24, ktorých rozdelenie do jednotlivých závodov bolo nasledovné: Šaľa (2 kusy), Nové Zámky (3 kusy), Komárno (2 kusy), Levice (1 kus) a Štúrovo (1 kus). Väčšina vozidiel dojazdila v rokoch 2009 a 2010. Najdlhšie, do začiatku roka 2011 vydržalo vozidlo v Komárne, ktoré  bolo vypravované na linku z Komárna do Kolárova a zabezpečovalo i návozy na pracovné zmeny do Riekeru v Komárne. Druhé vozidlo z Komárna jazdilo na linke cez Bátorové Kosihy smer Kravany nad Dunajom. Štúrovská kĺbová Karosa zabezpečovala ku koncu svojej prevádzky školské spoje do Želiezoviec. Novozámocké Karosy jazdili na linkách smer Veľké Lovce a Vinodol. Levické vozidlo pôvodne jazdilo do Tlmáč a Kozároviec, následne ku koncu svojej prevádzky bolo preradené do Nových Zámkov. Zaujímavosťou je, že levické vozidlo spolu s levickým Ikarusom 280.08 občas vykonali aj linku do Žiaru and Hronom, kde sa taktiež objavoval žiarsky kĺbový Ikarus.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0070
LV 81-57
LV-613AF
NZ-271BU
1989
SAD Levice=>Nové Zámky
   
b
3/2009
0071
?
NZ-320AO
1989
SAD Šaľa=>Nové Zámky
   
m/b
5/2008
0072
NZA 16-38
NZ-702BM
1989
SAD Nové Zámky
   
b
12/2009
0084
KN 60-88
KN-571BH
NZ-395BU
1989
SAD Komárno=>Nové Zámky
   
GO; b
1/2011
0087
KN 61-02
KN-581BH
NZ-339BU
1989
SAD Komárno=>Nové Zámky
   
m/b
3/2010
0124
NZA 17-70
NZ-707BM
1990
SAD Nové Zámky
   
b
7/2009
0215
NZA 21-50
NZ-042BR
1990
SAD Nové Zámky
   
b
7/2009
0233
?
NZ-300AO
1990
SAD Šaľa=>Nové Zámky
   
m/b
6/2006
0243
NZA 21-71
NZ-198BR
1990
SAD Štúrovo=>Nové Zámky
   
m/b
8/2009

SAD Trenčín

Dnešná spoločnosť SAD Trenčín prevádzkovala kĺbové autobusy Karosa C 744.24 len v závodoch Nové Mesto nad Váhom a Považská Bystrica. V oblasti Považia boli dominantnejšími kĺbovými autobusmi maďarské Ikarusy 280. Dve vozidlá Karosa C 744 boli zaradené na mestskú dopravu v Považskej Bystrici, jedno z nich však muselo byť po požiari zakrátko vyradené. Druhé vozidlo jazdilo na linkách MHD až do zmeny dopravcu v považskobystrickej MHD v roku 2006. Následne bolo ako nepotrebné vyradené.

Vozidlo z Nového Mesta nad Váhom jazdievalo na linke Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom, v špičkách pracovných dní vozilo študentov a pracujúcich zo Starej Turej cez Nové Mesto nad Váhom až do Trenčína vzdialeného 44 km od Starej Turej a späť. Novomestské vozidlo nahradila v roku 2001 Karosa C 744 pôvodom z Kladna, ktorá jazdila do roku 2005.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0047
PX 77-22
PB-477AS
1989
SAD Pov. Bystrica=>Trenčín
   
m/b=>č/b
10/2006
0078
PX 77-32
 
1989
ČSAD Trenčín
   
m/b
1990, po požiari
0107
?
NM-577AJ
1990
SAD N. Mesto n/V.=>Trenčín
    m/b
2001
0211
KDA 10-55
 
1990
ČSAD Kladno
SAD Trenčín (2001) NM-577AJ/II m/b
6/2005

SAD Prievidza

SAD Prievidza prevádzkovala celkovo 4 kĺbové Karosy C 744.24 z rokov 1989 a 1990 v závodoch Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Jedno z vozidiel (PD-445BC) premávalo na linkách MHD v Prievidzi, ostatné na prímestskej doprave na smery Nováky, Handlová, Nitrianske Pravno, resp. Kľačno. Vozidlo z Bánoviec nad Bebravou jazdilo do Trenčína a neskôr vykonávalo aj vybrané spoje miestnej MHD. Všetky vozidlá boli postupne vyradené v rokoch 2008 – 2009, pričom posledné premávkové vozidlo (PD-925BO) slúžilo ako záloha pre 15-metrové autobusy Irisbus Ares.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0059
TO 80-18
PD-361BF
1989
SAD Bánovce n/B.=>Prievidza
   
m/b
8/2008
0108
PD 74-10
PD-342BD
1990
SAD Prievidza
   
m/b
7/2008
0165
PD 76-71
PD-925BO
1990
SAD Prievidza
   
GO; m/b=>m
10/2009
0244
PD 76-57
PD-445BC
1990
SAD Prievidza
   
GO; ž
2/2009

SAD Zvolen

Zvolenský dopravca používal dve Karosy C 744.24 z roku 1990 na linkách mestskej dopravy vo Zvolene. Vozidlo #ZV-902AY jazdilo stabilne na zvolenskej linke 9, druhá kĺbová Karosa premávala prevažne na linke 22, neskôr na linke 16. Kĺbové Karosy C 744 jazdili vo Zvolene do roku 2005. Obe vozidlá prešli generálnou opravou a po prevzatí banskobystrickej MHD zvolenským dopravcom od januára 2006 boli nasadené na linky tamojšej MHD, kvôli čomu boli neskôr prelakované do bielo-červeného náteru a obdržali optický informačný systém EMtest. Zaujímavosťou boli ochranné laminátové striešky nad kĺbom vozidla, ktoré boli však ku koncu prevádzky demontované. Takéto striešky využívali na kĺbových vozidlách Karosa či Ikarus aj niektorí ďalší dopravcovia. V roku 2009 obe vozidlá stratili využitie a boli odstavené, z evidencie ich definitívne odhlásili začiatkom roka 2013. V závode v Žiari nad Hronom bolo v prevádzke jedno vozidlo, ktoré premávalo smerom na Kľak, avšak bolo vyradené skôr, ako zvolenské vozidlá. Po prevzatí Dopravného podniku Brezno v roku 2007 pribudla zvolenskej SADke aj jedna Karosa C 744.24 z Brezna, ktorá pochádzala zo SAD Bratislava. Vo Zvolene už do výpravy nezasiahla v roku 2010 bola zlikvidovaná v areáli podniku vo Zvolene.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0089
ZH 71-31
 
1989
SAD Žiar n/H.=>Zvolen
   
m/b
7/2003
0150
ZVA 25-79
ZV-902AY
1990
SAD Zvolen
   
GO; m/b=>č/b
(11/2009), 2/2013
0178
ZVA 25-78
ZV-831AY
1990
SAD Zvolen
   
GO; m/b=>č/b
(11/2009), 2/2013
 
0202
BYA 16-74
BA-720LB
1990
SAD Pezinok=>Bratislava
DP Brezno (2006)
SAD Zvolen (2007)
BR-558AV
BR-603AS
ZV-409BC
GO Rošero; m/b
4/2008

SAD Banská Bystrica

Stredoslovenský podnik SAD Banská Bystrica vlastnil pôvodne 3 kusy vozidiel Karosa C 744.24, pričom jedno bolo zaradené do MHD Banská Bystrica na linku do Rakytoviec, jedno na prímestskú linku z Bystrice do Slovenskej Ľupče, neskôr do Badína a Hronseku a tretie vozidlo putovalo do závodu v Brezne. Vozidlo jazdiace v bystrickej MHD nieslo celoplošnú reklamu na VÚB. V roku 1999 bolo vozidlo z MHD Banská Bystrica v rámci GO u výrobcu vymenené za mestskú verziu kĺbovej Karosy. Krátko nato dojazdilo aj vozidlo jazdiace do Badína a Hronseku, ktoré bolo neskôr predané SAD Košice. Najdlhšie vydržalo jazdiť vozidlo v Brezne, ktoré premávalo približne do roku 2005 na linke medzi Mazorníkovom a ŽST Brezno a počas piatkov jazdilo až do Banskej Bystrice. Následne bolo dlhodobo odstavené v Brezne.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0016
BC 55-36
BR-337AJ
1989
SAD Brezno=>B. Bystrica
   
m/b
3/2007
0151
BC 93-29
 
1990
SAD B. Bystrica
SAD Košice (2001?)
KE-431BZ
 
2000
0195
BC 93-79
 
1990
SAD B. Bystrica
   
reklama VÚB; výmena za B 841
1999

DP Brezno

V roku 2006 si dve vyradené vozidlá Karosa C 744.24 od SAD Bratislava zaobstaral aj novovzniknutý Dopravný podnik Brezno, ktorého spolumajiteľom bola dopravná spoločnosť Diago, na linky MHD v Brezne. Jedno z vozidiel (ex BA-720LB) bolo krátko prevádzkované na linke 1, druhé (BA-355GJ) slúžilo ako záložné a neskôr bolo odpredané do okolia Košíc. Po prevzatí MHD v Brezne spoločnosťou SAD Zvolen prešla do vozidlového parku tejto spoločnosti aj zostávajúca Karosa C 744.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0202
BYA 16-74
BA-720LB
1990
SAD Pezinok=>Bratislava
DP Brezno (2006)
SAD Zvolen (2007)
BR-558AV
BR-603AS
ZV-409BC
GO Rošero; m/b
12/2007
0291
BAB 37-80
BA-355GJ
1991
SAD Bratislava
DP Brezno (2006)
zberateľ KSK (2007)
KE-409DS
LC-625AX
SO Rošero; m/b
jar 2007

SAD Lučenec

Predchodca dnešného podniku SAD Lučenec zaradil v rokoch 1989 a 1990 do premávky dve Karosy C 744.24 v Lučenci a dve vozidlá v závode v Rimavskej Sobote. Jedno z pôvodných rimavskosobotských vozidiel dojazdilo na MHD v Rimavskej Sobote a po niekoľko ročnom odstavení v areáli SAD pri Sobôtke bolo na jar 2010 zošrotované. Druhé vozidlo z Rimavskej Soboty bolo začiatkom roka 2009 preradené do Lučenca, kde nahradilo vyradené pôvodné lučenecké vozidlo. Po roku 2010 SAD Lučenec prevádzkoval dve vozidlá, ktoré prešli generálnou opravou a modernizáciou s dosadením nových čiel. V priebehu dňa vystriedali viacero liniek, keď jazdili z Lučenca najmä na smery Fiľakovo – Radzovce - Šiatorská Bukovinka, Lovinobaňa – Divín, Breznička – Poltár, či Pánické Dravce – Trenč. Posledná Karosa C 744 v lučeneckom regióne (RS-163AS) dojazdila koncom roka 2015.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0076
LC 79-89
LC-418AU
1989
SAD Lučenec
   
GO Rošero; m/b
 2/2015
0090
RS 78-32
RS-946AP
1989
SAD Rim. Sobota=>Lučenec
   
m/b; odst. od 2002
7/2009
0092
RS 78-67
RS-163AS
1989
SAD Rim. Sobota=>Lučenec
   
GO Rošero; m/b
 12/2015
0248
LC 84-24
LC-446AU
1989
SAD Lučenec
   
m/b
6/2009

SAD Žilina

Severoslovenský podnik SAD Žilina spolu s dnešnými prevádzkami v Čadci a Martine prevádzkoval celkovo 4 vozidlá Karosa C 744.24. Žilinská SAD bola medzi prvými na Slovensku, ktorá zaradila tento typ kĺbového autobusu na linky MHD, ktoré v tom čase premávali aj za hranice mesta (Višňové, Turie). Po vzniku Dopravného podniku mesta Žiliny v roku 1993, boli dve vozidlá pôvodne premávajúce na linkách MHD aj so svojimi linkami preradené do prímestskej dopravy. Tretie vozidlo premávalo od začiatku na prímestských linkách, najmä do Kysuckého Nového Mesta. Po roku 1999 boli všetky tri vozidlá presunuté do závodu v Martine, kde sa dve vozidlá zaradili do premávky, hlavne na prímestských linkách do Kláštora pod Znievom a Vrícka, a tretie vozidlo bolo vyradené a slúžilo ako zdroj náhradných dielov. Obe prevádzkové vozidlá dojazdili v rokoch 2001 - 2002. Jedno vozidlo Karosa C 744.24 sa nachádzalo aj v závode Čadca, kde bolo vypravované smerom do Krásna nad Kysucou, Turzovky, či Novej Bystrice. Toto vozidlo bolo koncom 90-tych rokov vyradené po požiari v Novej Bystrici.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0026
ZAB 46-20
 
1989
SAD Žilina (MHD)
SAD Žilina
ZAB 46-20
ex #27, m/b
1999(?)
0074
CA 49-32
 
1989
SAD Čadca
   
m/b
199x, po požiari
0109
ZAB 58-16
 
1989
SAD Žilina (MHD)
SAD Žilina
ZAB 58-16
ex #8, m/b
2001
0208
ZAB 59-22
 
1989
SAD Žilina
   
m/b
12/2002

Arriva Liorbus (SAD Liorbus, SAD Liptovský Mikuláš)

Podnik SAD Liorbus združoval bývalé prevádzky SAD v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Dolnom Kubíne. V minulosti vlastnila každá z týchto prevádzok po jednom kuse Karosy C 744.24. V Liptovskom Mikuláši a Ružomberku slúžili tieto vozidlá v rámci MHD, obe vozidlá na MHD boli neskôr prestriekané do červeno-bieleho laku. V Dolnom Kubíne bol autobus prevádzkovaný na prímestských linkách smerom do Nižnej a Trstenej. Začiatkom roka 2002 bol vyradený a odpredaný do Košíc. Dnes už na Liptove ani Orave kĺbové autobusy nejazdia, všetky boli nahradené „krátkymi“ autobusmi.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0064
DK 75-59
 
1989
SAD Dolný Kubín=>L. Mikuláš
SAD Košice (2002)
KE-967CK
m/b
2/2002
0140
LMA 10-39
RK-205AC
1990
SAD Ružomberok=>L. Mikuláš
   
m/b=>č/b
5/2007
0177
LMA 10-40
LM-087AG
1990
SAD L. Mikuláš
   
m/b=>č/b
2/2007

SAD Poprad

Popradská SADka v minulosti hojne využívala kĺbové autobusy, Ikarusy 280 aj Karosy C 744. Vtedajší podnik ČSAD zakúpil celkovo 8 kĺbových autobusov Karosa v rokoch 1989 – 1992 pre závody v Poprade, Kežmarku a Levoči prevažne typu Karosa C 744.24. V Poprade a Kežmarku boli po jednom kuse zastúpené aj vozidlá typu C 744.1902. Niektorým vozidlám predĺžili životnosť generálnou opravou, niektoré vozidlá vymenili za ojazdené z ČR. V podtatranskom regióne boli vypravované najmä na linky z Popradu do Svitu, Kežmarku, Vikartoviec i Jánoviec. V istom období zabezpečovali aj vybrané školské spoje v MHD vo Svite i Poprade.  Levočské vozidlo pôvodne jazdilo na linke Levoča – Harichovce – Spišská Nová Ves. Zaujímavosťou je, že jedno vozidlo (PP-179AV) začiatkom roka 2009 pri obci Spišské Bystré zišlo z cesty prevrátilo sa na bok, následne bolo opravené a opäť zaradené do premávky, ale čoskoro zadretý motor už rozhodol o jeho ďalšom osude. Jeseň 2009 zastihla v premávke už len 2 vozidlá, z ktorých sa roku 2010 v prevádzke dožilo len jedno vozidlo (PP-173AV), ktoré dojazdilo až v roku 2013. Výhľadovo popradská SADka počítala s nasadením poschodového autobusu namiesto kĺbovej Karosy. Poschodový autobus Troliga Bus Sirius bol nakoniec zaradený na linky MHD Poprad.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0029
PP 88-33
PP-233AU
1989
SAD Poprad
   
tm.m/b
2005
0117
?
PP-053AD
1989
SAD Kežmarok=>Poprad
   
m/b
2/2007
0239
PP 93-61
PP-191AU
1990
SAD Poprad
   
m/b
12/2007
0253
SN 85-49
PP-284BD
1990
SAD Levoča=>Poprad
   
m/b
2005
0275
?
PP-047AD
1990
SAD Kežmarok=>Poprad
     
2/2007
0289
PP 98-77
PP-179AV
1991
SAD Poprad
   
GO; b/m
4/2009
0443
PPA 04-80
PP-173AV
1992
SAD Poprad
   
GO; m/b; C 744.1902
 7/2013
0444
?
PP-046AD
1992
SAD Kežmarok=>Poprad
   
m/b; C 744.1902
1/2008
 
0061
KM 70-74
 
1989
ČSAD Kroměříž
SAD Poprad (2005)
PP-284BD/II
b/z
3/2009
0166
BVA 56-13
 
1990
ČSAD Břeclav
BORS Břeclav
Granus Trans Zvolen (2004)
SAO Lučenec
SAD Poprad (2007)
1B4 3277
PP-053AD/II
ž
6/2009
0193
KM 73-76
 
1990
ČSAD Kroměříž
SAD Poprad (2005?)
PP-233AU/II
m/b

3/2010

DP Prešov

Aj prešovský dopravný podnik na prelome 80. a 90. rokov siahol po kĺbových autobusoch z produkcie Karosy Vysoké Mýto. Na linky MHD celkovo v rokoch 1989 a 1990 zaradil dve Karosy C 744.24. Obe prešli po desiatich rokoch prevádzky generálnymi opravami, pri ktorých obdržali prešovský mestský náter v nie veľmi vydarenom prevedení. Obe kĺbové Karosy C 744 premávali len počas špičiek pracovných dní. Jazdili najmä na "robotníckych" linkách 17 20 28 31 a 35. Neskôr jazdili pravidelne aj na linke 13 do Ľubotíc. Vozidlo #312 pred vyradením premávalo trvale na linke 18 do Bzenova. V roku 2003 boli obe vozidlá predané spoločnosti SAD Prešov, ktorá ich zaradila na svoje prímestské linky.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0088
POA 38-37
 
1989
DP Prešov
SAD Prešov (2003)
PO-134BR
#296, m/b=>DPMP náter
11/2003
0133
POA 45-55
 
1990
DP Prešov
SAD Prešov (2003)
PO-133BR
#312, m/b=>DPMP náter
11/2003

SAD Prešov

Podnik SAD Prešov vlastnil pôvodne 3 vozidlá Karosa C 744.24, z toho jedno v bardejovskom závode. V roku 2003 odkúpil dve vozidlá rovnakého typu od Dopravného podniku mesta Prešov. Vozidlo z Bardejova jazdilo pravidelne na linke z Bardejova do Košíc, ktorá svojou dĺžkou cca 80 km patrila určite medzi najdlhšie, kde bežne premávali kĺbové vozidlá Karosa. Na MHD v Bardejove jazdil aj prototyp vozidla B 741 (BK-1), ktorý vznikol prestavbou pôvodného vozidla Karosa C 744.24. Prešovské vozidlá boli vypravované z Prešova do Bardejova, Lipian a Víťaza. Vďaka generálnym opravám kĺbových vozidiel SAD Prešov v rokoch 2008-2009 boli posledné dve vozidlá vyradené až začiatkom roka 2014. Jedno z vozidiel bolo zachované súkromným spolkom z Bratislavy pre muzeálne účely.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0261
POA 45-59
PO-129BR
1990
SAD Lipany=>Prešov
   
GO; SAD PO náter

 6/2012
0278
BJ 54-17
PO-207BR
1990
?
SAD Bardejov (?1992/1993)  
prest.>B.741.1910 prot.BK-1
2/2007
0283
BJ 51-55
PO-232BR
1991
SAD Bardejov=>Prešov
   
m/b
 7/2011
0434
POA 59-02
PO-143BR
1992
SAD Prešov
   
GO; SAD PO náter; C 744.1902
3/2014
 
0088
POA 38-37
 
1989
DP Prešov
SAD Prešov (2003)
PO-134BR
ex #296, DPMP náter
1/2011
0133
POA 45-55
 
1990
DP Prešov
SAD Prešov (2003)
KHA (2014)
PO-133BR
BL-546HB
ex #312; GO; DPMP náter=>SAD PO náter
2/2014

DP mesta Košice

Košický dopravný podnik zakúpil pre linky MHD 5 vozidiel Karosa C 744.24 v rokoch 1989 - 1990. Dva z nich prešli v roku 2002 vydarenou rekonštrukciou v zlínskej spoločnosti Zliner, pri ktorej obdržali zeleno-biely náter a dokonca aj dopytové otváranie dverí. V premávke boli do začiatku roka 2014 predovšetkým na zamestnaneckých spojoch do U. S. Steel, ale aj na niektorých spojoch mestských liniek. Zvyšné vozidlá boli vyradené v rokoch 2003 – 2004, z ktorých dve boli predané spoločnosti Rošero-P Spišská Nová Ves, ktorá ich zgenerálkovala a predala iným dopravcom.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0052
KEB 02-04
KE-087CP
1989
DP Košice
   
#3101, GO Zliner; b/z
 5/2014
0097
KEB 02-05
 
1989
DP Košice
Rošero-P (2004)
Udos Slovakia Transport (2005)
Slovak Finance (2010)
PB-550AT
PB-782BN
#3102, b/m
04/2004
0129
KEB 12-54
 
1990
DP Košice
   
#3105, b/m
11/2004
0168
KEB 11-54
KE-086CP
1990
DP Košice
   
#3103, GO Zliner; b/z
4/2014
0186
KEB 11-67
 
1990
DP Košice
Rošero-P (2004)
SAD Humenné (2006)
 VT-044AT
#3104, b/m
12/2003

Eurobus Košice (SAD Košická dopravná spoločnosť, SAD Košice)

Košický dopravca Eurobus Košice, predtým SAD KDS Košice, vlastnil pôvodne 13 kĺbových vozidiel Karosa C 744 z rokov 1989 – 1992, vrátane závodov v Rožňave (3 ks) a Spišskej Novej Vsi (3 ks). V rámci vozidiel Karosa C 744 ako jeden z mála podnikov na Slovensku prevádzkoval aj typ Karosa C 744.1902 v počte 3 kusy. Od roku 2002 zakúpil ďalších 6 vozidiel ako ojazdené od iných dopravcov, ktoré nahradili vyradené linkové Ikarusy. Šesť pôvodných vozidiel spolu s jedným vozidlom z Banskej Bystrice prešlo generálnou opravou a modernizáciou vo firmách Rošero a Tempus, pri ktorej boli vozidlám dosadené nové čelá. Kĺbové vozidlá v okolí Rožňavy postupne prestali mať využitie a tak boli 2 ks preradené do Košíc (jedno po GO zo závodu v Rožňave, druhé z prevádzky Dobšiná) a 1 ks do Spišskej Novej Vsi. V závode v Spišskej Novej Vsi boli v roku 2010 všetky prevádzkyschopné Karosy C 744 nasadzované výhradne na linky MHD, pričom pôvodne vozidlo SN-520AU jazdilo na prímestskej linke do Slovenského Raja. Vozidlá v okolí Košíc boli nasadzované predovšetkým na linky Košice – Valaliky - Čaňa – Gyňov/Trstené pri Hornáde/Skároš a Košice – Moldava nad Bodvou a Turňa nad Bodvou, ale aj na smery Nováčany, Bočiar a priemyselný park Kechnec, resp. Milhosť. Pri návozoch na pracovné zmeny ich bolo možné vidieť aj pred U. S. Steel Košice. Niektoré z týchto vozidiel patrili prevádzke v Moldave nad Bodvou (napr. KE-088CL, KE-302DS), kde parkoval aj jeden z dvoch kĺbových autobusov Karosa C 943 (KE-063GH) dodaných na Slovensko.

V regióne Košíc ako posledná Karosa C 744 dojazdila KE-431BZ pôvodom z Banskej Bystrice v lete 2012. Dojazdenie pôvodne rožňavského vozidla KE-477HF v Spišskej Novej Vsi v roku 2017 zároveň znamená ukončenie 30-ročného pôsobenia kĺbových Karos C 744 vo verejnej doprave na Slovensku.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0031
KEB 01-29
KE-124CL
1989
SAD Košice
   
GO Tempus; Eurobus náter
 3/2011
0033
RV 73-99
KE-267CP
1989
SAD Rožňava=>Košice
   
m/b
12/2006
0111
SN 80-98
SN-610AN
1990
SAD Spišská N. Ves=>Košice
   
GO Rošero; Eurobus náter
 2/2011
0122
KEB 03-16
KE-513BZ
KE-181CP
1990
SAD Košice
   
m/b
12/2006
0187
RV 78-00
KE-037DN
1990
SAD Rožňava=>Košice
   
GO Tempus; Eurobus náter
 10/2011
0201
RV 77-78
SN-472AV
KE-477HF
1990
SAD Rožňava=>Košice
   
GO Rošero; b
 9/2017
0218
KEB 11-85
KE-109CL
1990
SAD Košice
   
m/b
6/2007
0280
KEB 21-91
KE-051CP
1991
SAD Košice
   
m/b
1/2007
0282
KEB 21-92
KE-009CP
1990
SAD Košice
   
m/b, odst.12/2006
1/2009
0288
SN 90-18
SN-609AN
1991
SAD Spišská N. Ves=>Košice
   
GO Rošero; Eurobus náter
8/2009
0432
SN 95-05
SN-520AU
1992
SAD Spišská N. Ves=>Košice
   
GO Rošero; Eurobus náter; C 744.1902
 5/2012
0445
KEB 32-52
KE-088CL
1992
SAD Košice
   
m/b; C 744.1902
6/2008
0456
KEB 30-73
KE-004DN
1992
SAD Košice
   
m/b; C 744.1902
6/2007
 
0151
BC 93-29
 
1990
SAD B. Bystrica
SAD Košice (2000)
KE-431BZ
GO Tempus; Eurobus náter
 8/2012
0064
DK 75-59
 
1989
SAD Dolný Kubín=>L. Mikuláš
SAD Košice (3/2002)
KE-967CK
m/b
4/2006
0451
VK 40-12
 
1992
Slovtransgaz V. Zlievce
SAD Košice (2003)
KE-018CS
m/b; C 744.1902
5/2009
0058
BYA 10-02
BA-286JY
1989
SAD Malacky=>Bratislava
Eurobus Košice (10/2006)
KE-303DS
GO Rošero; m/b
7/2010
0125
BYA 11-31
BA-649LB
1990
SAD Senec=>Bratislava
Eurobus Košice (10/2006)
KE-301DS
GO Rošero; m/b
7/2010
0179
BYA 16-86(87)
BA-785LB
1990
SAD Senec=>Bratislava
Eurobus Košice (10/2006)
KE-302DS
GO Rošero; m/b
7/2010

SAD Humenné

Predchodca dnešného podniku SAD Humenné zakúpil v rokoch 1989 – 1990 dve vozidlá Karosa C 744.24. Jedno jazdilo prímestskú linku z Humenného do Michaloviec a bolo vyradené okolo roku 2004, druhé doslúžilo v roku 2008 na MHD v Humennom. Od rokov 2006 – 2007 boli v závode vo Vranove nad Topľou prevádzkované dve kĺbové Karosy po generálnej oprave, odkúpené od spoločnosti Rošero. Autobusy pochádzali zo SAD Bratislava a Dopravného podniku mesta Košice. Obe vozidlá mali nové čelá známe z radu Karosa 900. Pôvodne bolo jedno z nich vypravované na linku z Vranova do Prešova, kým neskôr obe jazdili na linke z Vranova do Michaloviec.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0035
HN 87-43
HE-012AM
1989
SAD Humenné
   
m/b
4/2008
0206
HN 92-88
 
1990
SAD Humenné
Rošero (2005/2006)
SN-487AN
m/b
3/2004
 
0154
BAB 19-57
BA-337GJ?
1990
SAD Bratislava
Rošero-P (2006)
SAD Humenné (2007)
VT-612BA
GO Rošero; SAD HN náter
 11/2014
0186
KEB 11-67
 
1990
DP Košice
Rošero-P (2004)
SAD Humenné (2005)
VT-044AT
ex #3104, GO Rošero; SAD HN náter
 9/2014

Arriva Michalovce (SAD Michalovce)

Prevádzky vtedajšieho ČSAD v Trebišove a Michalovciach patriace pod dnešnú SAD Michalovce obdržali v rokoch 1989 a 1990 sedem vozidiel Karosa C 744.24, ktorých rozdelenie do jednotlivých závodov a prevádzok bolo nasledovné: Michalovce (5 kusov), Sobrance (1 kus) a Kráľovský Chlmec (1 kus). Závod v Trebišove podľa našich poznatkov Karosu C 744 nevlastnil, pričom z tohto závodu veľmi dlho jazdil na prímestských linkách Ikarus 280.10. Vozidlá zo závodu Michalovce jazdili na smery Petríkovce – Oborín – Veľké Raškovce; Drahňov – elektráreň Vojany; Pinkovce/Veľké Kapušany; Humenné a Trebišov. Vozidlo z Kráľovského Chlmca jazdilo na linke do Veľkých Kapušian. O využití vozidla zo Sobraniec nemáme informácie, bolo vyradené ako prvé. Niektoré z vozidiel podstúpili generálnu opravu, pričom jedno vozidlo (MI-639AS) len zopár mesiacov po vykonaní GO do tla zhorelo na železničnej stanici v Michalovciach v marci 2004, po príchode z pravidelného spoja z Pinkoviec. Ostatné michalovské Karosy C 744 dojazdili v roku 2009. Vozidlo z Kráľovského Chlmca vydržalo v premávke najdlhšie, do roku 2010.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0082
MI 93-61
MI-762AR
1989
SAD Sobrance=>Michalovce
     
3/2003
0091
MI 93-41
MI-766AU
1989
SAD Michalovce
   
GO; m/b
3/2009
0094
?
TV-599AH
1989
SAD Kr. Chlmec=>Michalovce
   
GO; b
1/2010
0190
MI 99-76
MI-639AS
MI-024BG
1990
SAD Michalovce
   
GO; m/b
3/2004, po požiari
0226
MI 99-33
MI-746AU
MI-024BG/II
1990
SAD Michalovce
   
m/b
9/2009
0237
MI 99-32
MI-745AU
1990
SAD Michalovce
   
m/b
11/2008
0257
MI 99-31
MI-744AU
1990
SAD Michalovce
   
m/b
2/2009

Slovenský plynárenský priemysel, divízia Slovtransgaz

Po rozdelení tranzitnej sústavy plynovodu prešla slovenská časť sústavy pod Slovenský plynárenský priemysel, od 15.2.1993 pod novovzniknutú divíziu Slovtransgaz. Vozidlový park tejto spoločnosti určený na dopravu zamestnancov jednotlivých závodov (okrem iného aj na montážne práce za hranice Slovenska) tvorili okrem iných aj dve Karosy C 744 z rokov 1990 a 1992. Prvé vozidlo Karosa C 744.24 patrilo závodu divízie Slovtransgaz v Ivanke pri Nitre, druhé vozidlo Karosa C 744.1902 slúžilo pravdepodobne závodu vo Veľkých Zlievcach blízko Veľkého Krtíša. Vozidlo v Ivanke pri Nitre bolo neskôr nahradené kĺbovou Karosou C 943 (NR-278AY), druhé vozidlo nahradil kĺbový autobus Mercedes-Benz Conecto v linkovom vyhotovení (VK-841AH, neskôr BA-762IT). Obe vozidlá Karosa C 744 napokon skončili v podnikoch SAD, prvé v Nitre, druhé v Košiciach.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0238
NRA 43-34
 
1990
Slovtransgaz Ivanka pri Nitre
SAD Nitra (1999?)
NR-308BE
NR-388BK
m/b
1999?
0451
VK 40-12
 
1992
Slovtransgaz V. Zlievce
SAD Košice (2003)
KE-018CS
m/b; C 744.1902
8/2003

Autobusy iných súkromníkov, resp. zberateľov

Kĺbovú Karosu C 744.24 prevádzkoval v Považskej Bystrici v rokoch 2005 – 2009 aj súkromný dopravca Udos-Slovakia Transport s. r. o. Vozidlo pôvodom z košického dopravného podniku bolo v roku 2004 zgenerálkované v spoločnosti Rošero a predané považskobystrickému dopravcovi prostredníctvom leasingovej spoločnosti. Autobus bol využívaný napríklad na zvoz zamestnancov firmy Sauer-Danfoss. V roku 2009 vozidlo stratilo využitie, bolo vrátené leasingovej spoločnosti a na Kysuciach čakalo na svoje ďalšie využitie. V auguste 2010 bolo odkúpené firmou Slovak Finance Trans z Levíc, ktorá ho ponúkala ďalej na predaj. Nakoniec sa vrátilo späť do Považskej Bystrice, kde ho v rokoch 2011-2012 prevádzkoval dopravca Utrans Šped a následne ho odkúpil tamojší mestský dopravný podnik MDS.

Kĺbovú Karosu C 744.24 v žltom nátere, pôvodom z Břeclavi prevádzkovala firma Granus Trans na linke medzi sídliskami Zvolena a Banskej Bystrice v období jún 2004 – marec 2005. V tom čase išlo o snahu vytvoriť konkurenciu existujúcim dopravcom a obyvateľom oboch miest poskytnúť priame a lacnejšie spojenie. Toto vozidlo sa neskôr objavilo na linke SAD Poprad medzi Kežmarkom a Popradom, kde od jari 2007 do leta 2009 nahradilo pôvodnú Karosu. V lete 2009 bolo vozidlo vrátené do firmy SAO Lučenec a ďalší osud vozidla nie je známy.

V rámci trojice pôvodne bratislavských vozidiel jedno skončilo v priemyselnom areáli v Košickom kraji. Druhé bolo súčasťou vozidlového parku súkromného dopravcu v Nitrianskom kraji, neúspešne bolo ponúkané na predaj a nakoniec bolo zošrotované. Tretie vozidlo z tejto série vlastnil súkromník z Trnavského kraja, ktorý ho v letných mesiacoch využíva ako pojazdný bufet pri jazerách na Záhorí a ponúka svojim zákazníkom občerstvenie v milom prostredí.

V súkromných zbierkach historických autobusov na Slovensku by sa aktuálne (2017) mali nachádzať 4 Karosy C 744. V Bratislavskom kraji sa nachádza vozidlo pôvodom z Prešova (od 2014), v Trnavskom kraji vozidlo pôvodom z Ostravy (od 2007), v Prešovskom kraji vozidlo pôvodom z Uherského Brodu (od 2012) a v Košickom kraji prototyp Karosy C 744.1902 CK-6 pôvodom z Hradca Králové.

Výr.č. ŠPZ EČV Rok výr. Pôvodný majiteľ Nové pôsobisko ŠPZ/EČV II. Ev.č.,GO,náter;typ Vyradenie
0277

HKA 61-60

HKB 32-01

 
1990
ČSAD Hradec Králové
Connex / VT Východní Čechy
zberateľ KSK (2013)
KE-744IZ
prototyp 744.1902 CK-6, b/m;
historické vozidlo
 
0054
OVB 61-67
 
1989
ČSAD Ostrava
Connex Morava
zberateľ TSK (2007)
 TT-236CF
ž/m => b/m;
historické vozidlo
 
0097
KEB 02-05
 
1989
DP Košice
Rošero-P (2004)
Udos Slovakia Transport (2005)
Slovak Finance Trans (2010)
Utrans Šped (2011)
MDS Pov. Bystrica (2012)
PB-550AT
PB-782BN
ex #3102; GO Rošero; UDOS náter
 3/2017
0133
 POA 45-55    1990
DP Prešov

SAD Prešov (2003)

KHA (2014)

PO-133BR
BL-546HB

 ex #312; GO; DPMP náter=>SAD PO náter;

historické vozidlo

 
0148
UHA 09-41
PUB 10-92
 
1990
ČSAD Uh.Brod
Sandy Line
Car-Tour
súkr.PSK (2010)
SAD Humenné (2012)
BJ-495BJ
VT-012BS
b/m;
historické vozidlo
 
0166
BVA 56-13
 
1990
ČSAD Břeclav
Bors Břeclav
Granus Trans Zvolen (2004-2005)
SAO Lučenec
SAD Poprad (2007-2009)
1B4 3277
PP-053AD/II
ž
6/2009
0112
BYA 42-02
BA-289JY
1990
SAD Malacky=>Bratislava
Tempus Trans Košice
súkromník NSK (2009)
KE-504DS
GO Rošero; m/b
?2011
0223
BAB 19-56
BA-341GJ
1990
SAD Bratislava
Tempus Trans Košice
súkromník TSK (2009)
KE-506DS
GO Rošero; úprava int.; m/b
 ?2012
0291
BAB 37-80
BA-355GJ
1991
SAD Bratislava
DP Brezno (9/2006)
súkr.KSK (2007?)
KE-409DS
LC-625AX
SO Rošero; m/b
?2012


Viac fotografií nájdete v galérii.

Záver

Našou snahou bolo zosumarizovať čo najviac z dostupných informácií o každom z vozidiel. Napriek našej niekoľkoročnej snahe sa nepodarilo získať všetky údaje, a preto uvítame doplnenia, resp. staršie fotografie týchto vozidiel na adrese klbove.karosy@gmail.com.

Na záver by sme chceli úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli ku vzniku tohto článku. Naše poďakovanie v prvom rade patrí zamestnancom (vodičom, dispečerom, dielenským pracovníkom, vedúcim prevádzok) jednotlivých podnikov SAD, ktorí nám ochotne umožnili obhliadku, resp. poskytli informácie o jednotlivých vozidlách pri našich osobných návštevách. Doplnenie skladačky informácií bolo možné aj vďaka informáciám a fotografiám od Jána Macika, Miloša Šturdíka, Michala Jajcaja, Michala Ševčíka, Kamiho a ďalších. Pri príprave článku bola využitá aj štatistika vyrobených autobusov Karosa zo stránok Společnosti pro veřejnou dopravu Jiřího Hertla.

Foto © Ladislav Egri, insider, Dušan Gogal, Author, LUK, Valec, Kami, Jan Ryšánek, P. Chomjak, Majo, Majkl, Dispecer a Matej Kavacký.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
KE-477HF je stále v prevádzke ako záloha na MHD.
Reakcia na: Author #8:
super; ja som počul (neviem či to je ozaj fakt), že obe VT klobásky existujú, len sú dočasne vyradené z evidencie. Ale nepredpokladám, že "dočasnosť" bude určená ?
Reakcia na: Viko #7:
Informacie o PO-207BR boli este v roku 2011 prebrate zo zdrojov uvadzanych v zavere clanku. Po precitani aktualnych prispevkov na K-Reporte upravujem formulaciu do viac neutralnej podoby. Dakujem.
Reakcia na: Ikarus4083 #6:
K PO-129BR:
podla zdrojov, ktore mam, dodana bola z Vysokeho Myta do Lipian, taktiez bola neskor zaradena v poistnom rade prevadzky Lipany. Aj viaceri samotni vodici ju nazyvali voz z Lipian. Az ku koncu svojho posobenia, cca od roku 2009 som zaregistroval jej vypravu z Presova. Tak ak ma niekto presnejsie info o jej turnuse z cias dodania, resp. okolo roku 2002, tak nech doplni.

VT - dakujem, doplnene datumy dojazdenia, vzdy udavam ten datum z trojice udalosti - koniec positenia, koniec stk, hromadne vyradenie - ktory nastal najskor.

Reakcia na: Ikarus4083 #6:
Hej, podľa toho, čo sa spomínalo, by bola priveľká náhoda, aby ČSAO KE použilo rovnaké prvky ako sa skúšali na unifikovanej rade (skade by ich vôbec mali...)

Osobne si myslím, že cez Košice to prešlo len pri predaji, ako dáka menšia oprava pred sprevádzkovaním. Ale zaujímalo ma, skadiaľ čerpali autori článku, či len opakovali klebetu alebo to naozaj z niečoho vyčítali.
Reakcia na: Viko #5:
Záver diskusie na K-Reporte bol taký, že na stavbu prototypu bol použitý iba skelet C744.24 s v.č. 278 a stavba prototypu prebehla vo vývojovom stredisku Karosy. Prestavba v ČSAO Košice je podľa mňa blud, ktorý sa iba roky odpisuje, nedáva to zmysel.

Mňa by ešte zaujímalo, či je potvrdená informácia o pôvode vozidla PO-129BR v SAD Lipany alebo ide iba o dedukciu na základe toho, že posledné roky existencie jazdil na linke Prešov - Lipany. Totižto spoje na tejto linke robí (robil) aj prešovský závod. Osobne si myslím že toto vozidlo je pôvodne prešovské a iba nahradilo lipanský Ikarus po vyradení.
Zmienka o prestavaní bardejovskej B 741 zo 744 v ČSAO KE je pravdivá? Viete to dakto nejako doložiť? Lebo nedávno sa to riešilo na k-reporte a tam bola väčšina presvedčená o opaku...
neviem či pri aktualizácii článku nedošlo k výpadku dátumu vyradenie VT kĺbakov... ?
Reakcia na: mgun4 #1:
...a už opäť nie. ?
Reakcia na: mgun4 #1:
zato v Lučenci už len RS-163AS, druhá skončila v prvom polroku tohto roka. Ale skúšali tam kĺbový SOR C18,5, tak uvidím,e či budú kĺby aj ďalej
V sucasnosti nitrianska C943 opat na MHD 🙂