Zastávka Obchodná akadémia

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
2 Nozdrkovce; Biskupice, LOT
2 Sihoť IV
4 Opatová, Niva
4 Saratovská, ZŠ
6 Hanzlíkovská; Priemyselný park
6 Opatová, družstvo
8 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
12 Biskupice, námestie
12 Sihoť IV
24 OC Laugaricio
24 Sihoť IV
28 Sihoť IV
28 Východná
50 Gen. Svobodu
Linka Smer
2 Nozdrkovce; Biskupice, LOT
2 Sihoť IV
4 Opatová, Niva
4 Saratovská, ZŠ
6 Hanzlíkovská; Priemyselný park
6 Opatová, družstvo
8 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
12 Biskupice, námestie
12 Sihoť IV
24 OC Laugaricio
24 Sihoť IV
28 Sihoť IV
28 Východná
50 Gen. Svobodu

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
4 Saratovská, ZŠ
24 OC Laugaricio
24 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
28 Sihoť IV
6 Hanzlíkovská
2 Sihoť IV
4 Opatová, Niva
24 OC Laugaricio
24 Sihoť IV
8 Sihoť IV
4 Saratovská, ZŠ
6 Sihoť IV
12 Biskupice, námestie
8 Gen. Svobodu
24 OC Laugaricio
24 Sihoť IV
4 Sihoť IV
28 Východná
12 Sihoť IV
8 Sihoť IV
4 Saratovská, ZŠ
2 Nozdrkovce
24 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
28 Sihoť IV
6 Hanzlíkovská
24 OC Laugaricio
4 Opatová, Niva
2 Sihoť IV
28 Východná
8 Sihoť IV
4 Saratovská, ZŠ
6 Sihoť IV
6 Hanzlíkovská
24 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
24 OC Laugaricio
4 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
6 Sihoť IV
24 Sihoť IV
6 Hanzlíkovská
8 Sihoť IV
24 OC Laugaricio
8 Gen. Svobodu
24 Sihoť IV
8 Sihoť IV
24 OC Laugaricio
8 Gen. Svobodu
8 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
8 Sihoť IV
2 Nozdrkovce
6 Priemyselný park
4 Saratovská, ZŠ
2 Sihoť IV
24 OC Laugaricio
6 Sihoť IV
28 Sihoť IV
8 Sihoť IV
28 Východná
6 Hanzlíkovská
2 Sihoť IV
4 Opatová, Niva
2 Nozdrkovce
6 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
8 Sihoť IV
2 Biskupice, LOT
6 Priemyselný park
6 Sihoť IV
4 Saratovská, ZŠ
24 Sihoť IV
8 Sihoť IV
2 Nozdrkovce
2 Sihoť IV
6 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
28 Sihoť IV
8 Sihoť IV
28 Východná
6 Hanzlíkovská
2 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
8 Sihoť IV
2 Nozdrkovce
6 Sihoť IV
8 Gen. Svobodu
4 Opatová, Niva
12 Biskupice, námestie
2 Sihoť IV
8 Sihoť IV
6 Priemyselný park
8 Gen. Svobodu
28 Sihoť IV
8 Sihoť IV
2 Nozdrkovce
8 Gen. Svobodu
4 Saratovská, ZŠ

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo