Ako vybaviť predplatný časový lístok

Časové cestovné lístky(ďalej "ČPL") je možné vybaviť a používať v MHD od 02.03.2009.

 

 • Predávajú v elektronickej forme na elektronických nosičoch (čipová karta) vydaných dopravcom SAD Trenčín, a.s. ČPL sa skladá z elektronického nosiča (čipová karta "ČK") a kmeňovej karty, ktorá je umiestnená na čipovej karte. Čipová karta platí ako časový predplatný lístok len spolu s kmeňovou kartou SAD Trenčín, a.s. Kmeňová karta obsahuje:
  - meno a priezvisko
  - fotografiu rozmerov 3 x 2,5 cm, ktorá zodpovedá súčasnej podobe držiteľa
  - číslo karty
  - typ lístka
  - platnosť čipovej karty (zaznamenaná na čipe)

   

 • Dopravca je oprávnený pri vybavovaní predplatného lístka požadovať od cestujúceho nasledovné osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, fotografiu).

   

 • Na overenie poskytnutých osobných údajov príslušný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas). Uvedené údaje slúžia na zabezpečenie adresnosti dopravcom poskytovaných zliav na cestovnom a budú spracovávané len na tento účel.

   

 • ČPL je neprenosný, musí byť teda opatrený fotografiou, menom a priezviskom, dátumom narodenia a adresou bydliska držiteľa.

   

 • V Kancelárii predpredaja SAD Trenčín, a.s. sa na základe požiadaviek cestujúceho elektronicky zapíše do čipovej karty doba platnosti predplatného lístka podľa Tarify MHD v Trenčíne (t.j. 30, resp. 90 dní).

   

 • Časové predplatné lístky predávané dopravcom obsahujú komerčnú, príp. ďalšiu zľavu. Cestujúci, ktorý v minulosti porušil prepravno-tarifné podmienky a nevyrovnal si svoje záväzky voči SAD Trenčín, a.s., resp. nesplnil podmienky stanovené dopravcom na vydanie ČPL alebo neoprávnene využíval zľavu, stráca nárok na komerčnú, resp. ďalšiu zľavu. Za stratený, poškodený alebo zničený ČPL sa náhrada neposkytuje.

   

 • ČPL možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti. ČPL je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením karty k elektronickému označovaču (predné a druhé dvere). Inak sa cestujúci považuje za cestujúceho bez platného cestovného lístka. Nastúpenie cesty sa zaznamená do čipu ČPL. Cestujúci je povinný presvedčiť sa na displeji označovača, že nástupná cesta mu bola do ČPL zaznamenaná. Platnosť označenej cesty u ČPL končí vystúpením z vozidla MHD.

   

 • Cestujúci musí mať platný ČPL (vyznačenie cesty) pri sebe po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla MHD a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo inému oprávnenému zamestnancovi dopravcu.

   

 • ČPL neplatí na nočné spoje!

   

 • Kúpu ČPL v ďalšom období bude možné realizovať aj cez automat (od 1.7.2009). Elektronický nosič možno použiť ako ČPL, ako i elektronickú peňaženku. Prednosť má však ČPL.

   

 • Držiteľ ČPL môže nastúpiť do autobusu prvými alebo druhými dverami (vybavenými elektronickými označovačmi).Pokiaľ chce držiteľ ČPL použiť kartu aj ako elektronickú peňaženku na nákup ďalšieho cestovného lístka, musí nastúpiť pri vodičovi, označiť si na ČPL nástup cesty a následne požiadať vodiča o predaj papierového cestovného lístka pre ďalšieho spolucestujúceho.

  Návod na vybavenie a používanie časových cestovných lístkov nájdete aj tu: www.sadtn.sk

 

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
to označovanie ospravedlňované akousi ***nutou štatistikou je len ďalší zo spôsobov šikanovania cestujúcej verejnosti ***nutou SADkou, nikde vo svete som nevidela, žeby napr. majiteľ turistického 24 hodinového cestovného lístka mal s ním ešte kdesi šaškovať pre účely akejsi ***nutej štatistiky. Jednoducho páni manyžerovia zo SADky, ktorí v prímestskej doprave už dávno pradávno odzvonili predplatným cestovným lístkom, lebo z ich používania majú panickú hrôzu, zasa vymysleli kravinu ktorá je úplne nahovno a je ***nutá, pretože ani pánboško so všetkými svätými nenašepká tej ***nutej štatistike, kde vlastne ten cestujúci vystúpil. Alebo žeby páni manyžerovia ešte dali za povinnsoť odpípavať sa aj pri vystúpení pri strojčeku, ktorý bude len pri zadných dverách, aby si nastupujúci a vystupujúci neprekážali, hihihihi a túto povinnosť by mohli kontrolovať revizóri stojaci na zastávkach? Je možné argumentovať tým, že kde niekto poobede po odchode z práce nastupuje tak tam aj ráno vystupuje, no pri používaní PCL sa MHD využíva aj na cesty mimo zamestnania a tam je to zisťovanie už horšie.
Martyr557...... a aký iný sposob štatistiky by si si predstavoval okrem klasickeho pípnutia?
Reakcia na: Dispecer #5:
Je to možné, ale určite by sa našiel aj iný spôsob tej "štatistiky",
V trenčianskej mhd by to hneď odsýpalo rýchlejšie keby sa nemuseli označovať električenkári, a dôchodci s kartou kt. aj tak platia 0,00€

Napríklad keď som ešte chodil zo školy smerom do centra L2 tak pri nemocnici sa vždy do autobusu tlačilo aspoň 10 dôchodcov (všetci druhými dverami) a označovali si karty a platili 0,00€. To je proste mrhanie časom.

Ak by sa toto vyriešilo => autobus rýchlejšie zvládne jednu cestu => môže chodiť častejšie (hlavne nosné linky) => lepšia MHD

Ale to asi zostane len v mojej hlave ?
Reakcia na: N/A #3:
Nie som si istý, ale tuším som ohľadom toho počul argumentáciu, ktorá hovorila o tom, že to má "štatistický význam" pre sledovanie pohybu cestujúcich, resp. koľko cestujúcich cestuje daným spojom (a/alebo odkiaľ)... ?
Reakcia na: Vladimír #2:
Viď napríklad MHD Žilina... ?
Reakcia na: radob #1:
To robia asi naschval aby to ľudí odradilo od kúpy tejto "električenky", ináč by stačilo k tej karte dať lístok o zaplatení a hotovo. A revizor by si kartu vedel preveriť, či je platná.
Takto len držitelia ČPL zdržujú keď sa musia označiť aj oni (a že ich nieje málo poslednú dobu si všímam). A tiež musia nastupovať cez prvé/druhé dvere. Ale to by bola asi utópia že ľudia budú do autobusov v TN nastupovať ako s električenkou v BA (všetkými dverami bez označovania a zdržovania).
Reakcia na: radob #1:
"Žiaden iný dopravca ani v zahraničí ani u nás (napr. železnica) nič podobné nevyžaduje."

Nemáš pravdu.
Tá povinnosť označiť si nástup cesty pre majiteľa ČPL mi pripadá ako poriadne šikanovanie cestujúceho zo strany dopravcu, nevidím najmenší dôvod, prečo by to cestujúci mal robiť.
Žiaden iný dopravca ani v zahraničí ani u nás (napr. železnica) nič podobné nevyžaduje.
To už SAD TN nevie, ako buzerovať svojich cestujúcich? Dúfam, že toto nezmyselné nariadenie sa čím prv zruší.