Zmena cestovných poriadkov v regionálnej doprave (od 15.12.2013)

Od 15.12.2013 dochádza ku zmenám aj na linkách prímestskej dopravy. Hlavnou zmenou sú časové posuny spojov medzi jednotlivými zastávkami z dôvodu zníženia predčasných odchodov a meškaní. K posunom dochádza aj z dôvodu nadväznosti na vlakové a iné autobusové spoje.

Upozorňujeme cestujúcich, aby z toho dôvodu venovali zvýšenú pozornosť novým odchodom spojov na jednotlivých linkách prímestskej dopravy. Aktuálne cestovné poriadky jednotlivých liniek môžete vidieť na stránke SAD Trenčín.

Popis najpodstatnejších zmien je nasledovný:

Smer DOLNÁ PORUBA, HORŇANY, OMŠENIE

linka 309408 Trenčín – Omšenie – Dolná Poruba

- spoj č. 49 16:00 z Trenčín, Dlhé Hony smer Omšenie bude premávať o 5 min. neskôr, t. j. 16:05 z dôvodu lepšieho rozloženia a náväznosti z vlaku.

- spoj č. 4 4:20 z Dolná Poruba, hor. koniec smer Trenčín, SAD bude premávať o 5 min. neskôr, t. j. 4:25.

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase

linka 309409 Trenčín – Horňany a linka 309413 Trenčín - Soblahov

- bez zmeny

linka 309414 Trenč. Teplice – Trenčín – Mníchova Lehota – Trenč. Jastrabie

- spoj č. 5 6:10 z Trenč. Teplice, aut. st. smer Mníchova Lehota bude počas školského vyučovania priamym spojom do Selca a počas školských prázdnin priamym spojom do Mníchovej Lehoty.

 - na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

 Smer DRIETOMA, NOVÉ MESTO, SENICA, SOBLAHOV

linka 309403 Trenčín – Štvrtok – Nové Mesto n. V.

- spoj č. 43 14:40 z Trenčín, aut. st. smer Melčice, Dolina bude vychádzať zo stanice o 2 min. skôr, t. j. 14:38. Na zastávke Trenčín, Old Herold už bude v pôvodnom čase.

- spoj č. 54 15:15 sa presúva pod linku 309436 keďže má pridané zastávky Trenč. Bohuslavice, Hydrostav – Ivanovce, rázc. – Melčice-Lieskové, rázc. – Adam. Kochanovce, rázc. – Kostolná-Záriečie, rázc.

linka 309420 Trenčín – Drietoma – Horná Súča, Dúbrava

- spoj č. 17 14:42Xch z Trenčín, aut. stanica smer Dúbrava bude premávať o 3 min. neskôr, t. j. 14:45 z dôvodu denných meškaní.

- na spoji č. 2 4:53 z Hor. Súča, Dúbrava, Jednota smer Trenčín bude pridaná zastávka Drietoma, horná zastávka.

- na spoji č. 12 14:05 z Hor. Súča, Dúbrava, Jednota smer Trenčín budú pridané zastávky Drietoma, horná zastávka – Drietoma, mlyn – Kostolná-Záriečie, nová štvrť.

- spoj č. 30 20:00 z Hor. Súča, Dúbrava, Jednota smer Trenčín bude premávať o 10 min. skôr, t. j. 19:50 z dôvodu lepšej náväznosti na rýchlik smer Bratislava, ktorý má odchod 20:37.

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

linka 309426 Trenčín – Drietoma

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

linka 309436 Trenčín – Myjava – Senica – Smrdáky

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

Smer DOLNÁ SÚČA, HORNÁ SÚČA, HORNÉ SRNIE, HRABOVKA, NEMŠOVÁ

linka 309407 Trenčín – Skalka – Nemšová – Trenč. Závada

- vzniká nový spoj č. 41 s odchodom 5:55 z Nemšová, Trenč. Závada smer Nemšová, žel. st., ktorý bude priamym spojom po trase Závada – Nemšová – Skalka – Trenčín, Old Herold – Trenčín, LOT – Opatovce. Tento spoj bude premávať iba počas dní školského vyučovania.

- spoj č. 57 7:48+ z Nemšová, Trenč. Závada smer Nemšová, nám. bude premávať o 28 min. skôr, t. j. 7:20 a bude predĺženým priamym spojom po trase: Závada (7:20) – Nemšová, nám. (7:27) – Dubnica n. V., SPŠ (7:40) – Nová Dubnica, nám. (7:50) – Trenč. Teplá (7:55) – Trenčín, Hasičská (8:10), kde doplní chýbajúce spojenie v nedeľu z Dubnice smer Trenčín.

- spoj č. 59 8:55+ z Nemšová, nám. smer Horné Srnie, št. hranica bude predĺženým priamym spojom po trase: Trenčín, Hasičská (8:15) – Trenč. Teplá (8:30) – Nová Dubnica, nám. (8:35) – Dubnica n. V., SPŠ (8:45) – Nemšová, nám. (8:55) – Horné Srnie, št. hranica (9:12), kde doplní chýbajúce spojenie v nedeľu z Trenčína smer Dubnica. Spoj v Nemšovej pôjde od Dubnice najprv cez žel. stanicu, námestie a po Ulici SNP na Horné Srnie, t.j. vynechá zastávku Nemšová, Niva.

- spoj č. 49 15:55+ z Trenčín, aut. st. smer Nemšová, žel. st. sa na úkor ranného predĺženého spoja a pre nízku vyťaženosť ruší. Ako náhrada na trase Trenčín – Skalka poslúži spoj č. 27 na linke 309430 s odchodom 15:45+ smer Horná Súča, Krásny Dub a na trase Trenčín – Nemšová je možné využiť vlak 15:24 s prestupom v Trenč. Teplej smer Nemšová a Horné Srnie.

- spoj č. 61 16:45+ bude premávať aj sobotu a bude priamym spojom na trase Závada – Nemšová – Skalka – Trenčín, aut. st.

- spoj č. 30 14:15+ z Horné Srnie smer Trenčín, aut. st. cez Závadu sa ruší! Ako náhrada bude premávať spoj č. 20 14:20 bez obmedzenia, t.j. aj v nedeľu na trase Horné Srnie – Nemšová – Závada, ktorý má v Ľuborči denne prípoj z Trenčína.

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

linka 309429 Nemšová – Dubnica n. V. – Nová Dubnica

- vznikajú nové spoje č. 13 a 18, ktoré sú bližšie popísané pri linke 309407.

linka 309430 Trenčín – Horná Súča – Trnávka (Krásny Dub)

- spoj č. 33 18:05 z Trenčín, aut. st. smer Horná Súča, nám. bude premávať o 25 min. skôr, t. j. 17:40 z dôvodu lepšieho prípoja z rýchlika od Bratislavy a lepšieho rozloženia spojov smerujúcich na Súču.

Smer DUBNICA N. V., ILAVA, NOVÁ DUBNICA, POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽILINA

linka 309421 Trenčín – Nová Dubnica – Dubnica n. V. (Ilava)

- spoj č. 21 5:31 z Trenčín, SAD smer Dubnica n. V., ZŤS bude premávať aj počas pracovných dní od 23.12.2013 do 3.1.2014 kedy sa premáva ako v sobotu.

- na spoji č. 25 12:22X Trenčín, SAD smer Dubnica n. V., ZŤS bude pridaná zastávka Nová Dubnica, B I..

- vzniká nový spoj č. 27 s odchodom 8:15+ na trase: Trenčín, Hasičská (8:15) – Trenč. Teplá (8:30) – Nová Dubnica, nám. (8:35) – Dubnica n. V., SPŠ (8:45) – Nemšová, nám. (8:55) – Horné Srnie, št. hranica (9:12), kde doplní chýbajúce spojenie v nedeľu z Trenčína smer Dubnica.

- na spoji č. 29 12:45 z Trenčín, SAD smer Dubnica n. V., Lieskovec bude pridaná zastávka Nová Dubnica, B I..

- spoj č. 39 15:32 z Trenčín, SAD smer Dubnica n. V., ZŤS bude premávať o 3 min. neskôr, t. j. 15:35 a nebude obsluhovať zastávky Trenčín, Opatová, Maják a Trenč. Teplá, Dobrá.

- spoj č. 79 22:10 z Trenčín, Dlhé Hony smer Dubnica n. V., SPŠ nebude premávať počas pracovných dní od 23.12.2013 do 3.1.2014 kedy sa premáva ako v sobotu. Ako náhrada bude spoj na linke 306416/74 22:10 z Trenčín, Hasičská smer Ilava.

- spoj č. 86 6:05 z  Dubnica n. V., ZŤS smer Trenčín, SAD bude premávať aj počas pracovných dní od 23.12.2013 do 3.1.2014 kedy sa premáva ako v sobotu.

- spoj č. 56 21:10 z Dubnica n. V., SPŠ po Trenčín, Dlhé Hony nebude premávať počas pracovných dní od 23.12.2013 do 3.1.2014 kedy sa premáva ako v sobotu. Ako náhrada bude spoj na linke 306416/89 21:10 z Ilava, nem. smer Trenčín, Hasičská.

- spoj č. 18 8:30 z  Dubnica n. V., ZŤS smer Trenčín, SAD bude premávať len počas pracovných dní, v sobotu vzniká nový spoj č. 90 s odchodom o 7:35 na trase: Dubnica n. V., ZŤS (7:35) - Nová Dubnica, nám. (7:50) – Trenč. Teplá (7:55) – Trenčín, SAD (8:15).

- vzniká nový spoj č. 24 7:40+ od SPŠ smer Trenčín na trase: Závada (7:20) – Nemšová, nám. (7:27) – Dubnica n. V., SPŠ (7:40) – Nová Dubnica, nám. (7:50) – Trenč. Teplá (7:55) – Trenčín, Hasičská (8:10) , kde doplní chýbajúce spojenie v nedeľu z Dubnice smer Trenčín.

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

linka 309425 Trenčín – Nová Dubnica – Dubnica n. V. – Ilava – Považská Bystrica

(týka sa iba spojov, ktoré zabezpečuje prevádzka Trenčín)

- spoj č. 3 4:55 z Trenčín, Hasičská smer Považská bystrica, AS bude premávať o 5 min. neskôr, t.j. 5:00

- na spoji č. 19 15:00 z Trenčín, Hasičská smer Ilava, stred bude pridaná zastávka Trenčín, BILLA.

- na spoji č. 17 17:30 z Trenčín, Hasičská smer Považská Bystrica, AS bude pridaná zastávka Dubnica n. V., Prejta, Perla.

- spoj č. 8 11:10 z Považská Bystrica, AS smer Trenčín, SAD bude premávať o 10 min. skôr, t.j. 11:00 z dôvodu lepšieho rozloženia spojov. Na spoji budú pridané zastávky Dubnica n. V., kolonky a Nová Dubnica, B I.

- na spoji č. 18 19:15 z Považská Bystrica, AS smer Trenčín, Hasičská bude pridaná zastávka Dubnica n. V., Prejta, Perla a zrušená zastávka Dubnica n. V., ZŤS.

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

linka 309434 Trenčín – Žilina

- spoj č. 2 10:30 zo Žilina, AS smer Trenčín, SAD bude premávať o 15 min. neskôr, t. j. 10:45 z dôvodu lepšieho rozloženia spojov.

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

Smer BÁNOVCE N. B. – DUBODIEL – MALÁ HRADNÁ – NEPORADZA – PARTIZÁNSKE

linka 309414 Trenč. Teplice – Trenčín – Mníchova Lehota – Trenč. Jastrabie

- spoj č. 5 6:10 z Trenč. Teplice, aut. st. smer Mníchova Lehota bude počas školského vyučovania priamym spojom do Selca a počas školských prázdnin priamym spojom do Mníchovej Lehoty. Tým pádom počas školského vyučovania je zriadený nový spoj z Trenčín, aut. stanica smer Mníchova Lehota s odchodom 6:33.

- spoj č. 14 7:00Xba z Mníchova Lehota, hor. koniec smer Trenčín, SAD sa posúva o 2 min. skôr, t. j. 6:58. Na zastávke Mních. Lehota, mlyn už bude v pôvodnom čase.

- spoj č. 12 7:15 z Mníchova Lehota smer Trenčín, aut. st. bude premávať len počas školského vyučovania. Počas školských prázdnin je zriadený nový – „rýchlejší“ spoj s odchodom 7:10 z Mníchovej Lehoty. V tomto čase bude zabezpečený prípoj „pri Gymnáziu“ k SAD. Spoj bude označený znamienkom Xde. Na oboch spojoch bude pridaná zastávka Trenčín, Hasičská.

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

linka 309433 Trenčín – Bánovce n. B. – Partizánske

- spoj č. 23 8:00 z Trenčín, aut. st. smer Partizánske, AS bude premávať o 10 min. skôr, t. j. 7:50.

- spoj č. 4 9:20 z  Partizánske, AS smer Trenčín, aut. st. bude premávať o 10 min. skôr, t. j. 9:10 z dôvodu náväznosti na rýchlik smer Bratislava s odchodom 10:37 a takisto aj iných prípojov.

Smer BECKOV, OPATOVCE, SELEC

linka 309415 Trenčín – Trenč. Stankovce – Selec

- spoj č. 39 15:18 z Trenčín, aut. st. smer Trenč. Stankovce, rázc. bude premávať o minútu skôr, t. j. 15:17 a nebude obsluhovať zastávky Trenčín, Biskupice, nám. – Trenčín, Biskupice, LOT – Trenčín, Biskupice, Belá a Trenč. Turná, žel. st.

- spoj č. 10 6:05 zo Selec, hor. koniec smer Trenčín, aut. st. bude predĺžený až po Trenčín, BILLA.

- spoj č. 38 14:35 zo Selec, hor. koniec smer Trenčín, aut. st. bude premávať o 10 min. skôr, t. j. 14:25 z dôvodu lepšej náväznosti na rýchlik 15:24 smer Žilina a z dôvodu nestíhania vratného spoja.

linka 309417 Trenčín – Trenč. Stankovce, Rozvadze

- spoj č. 2 5:04 z Trenč. Stankovce, Rozvadze smer Trenčín, aut. st. (DELTA) bude premávať o minútu skôr, t. j. 5:03 z ďaľších zastávok bude odchod ešte o niečo skorší.

linka 309418 Trenčín – Opatovce

- na spoji č. 15 13:30 z Trenčín, aut. stanica smer Opatovce, OcÚ (piatková posila) bude pridaná zastávka Trenč. Turná, RD.

- spoj č. 40 5:10 z Opatovce, OcÚ smer Trenč. Stankovce, Sedličná bude chodiť o 2 min. skôr, t. j. 5:08 z dôvodu lepšej náväznosti na prípoj zo Selca.

- spoj č. 8 7:05 z Opatovce, OcÚ smer Trenč. Stankovce, Sedličná bude chodiť o 3 min. neskôr, t. j. 7:08 z dôvodu lepšej náväznosti na prípoj z Beckova.

- spoj č. 22 15:35 z Opatovce, OcÚ smer Trenč. Stankovce, Sedličná bude chodiť o 2 min. skôr, t. j. 15:33 z dôvodu lepšej náväznosti na prípoj zo Selca.

- na vybraných spojoch dochádza k drobným minútovým posunom odchodov zo zastávok po trase.

linka 309428 Trenčín – Trenč. Stankovce – Krivosúd-Bodovka

- bez zmeny

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: tbus #1:
ono v Brne by to bolo správne s "y", kolega asi neprepol do slovenčiny, keďže sa vaic zdržiava tam ? Opravené.
Reakcia na: tbus #1:
chybička se vloudila, mea culpa signores
to -tým imhd.sk/tn- na konci nemá chibu ?