Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy (stredisko Senica)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE City 10.8M20221 rokTT-088JH, TT-482JH2 ❄️
SOR ICN 10.520221 rokTT-439JJ, TT-443JJ, TT-446JJ3 ❄️
Iveco Crossway LE 12M20221 rokTT-488JF1 ❄️
IVECO FIRST FCLEI20221 rokTT-788JG1 ❄️
20221 rokTT-938JG1❄️
Iveco Crossway LE 12M20212 rokyTT-428IX, TT-598IX, TT-645IX, TT-689IX4 ❄️
SOR CN 10.520212 rokyTT-805JA1 ❄️
Iveco Crossway LE 10.8 Line20194 rokyTT-538IE1 ❄️
Iveco First FLHI20194 rokyTT-663HZ1❄️
Iveco Crossway 12 Line20176 rokovTT-909GU1❄️
Iveco Crossway 12 Line20167 rokovTT-720GK, TT-769GK, TT-862GK3❄️
Iveco Crossway 12 PRO20167 rokovTT-767GK1❄️
Iveco Crossway 12 PRO20158 rokovTT-178GF1❄️
SOR BN 8.5201211 rokovTT-324FB1
Iveco Crossway SFR160 12201211 rokovTT-039GB, TT-365EZ, TT-902FB3❄️
Iveco Crossway SFR160 12.8201211 rokovTT-208EZ, TT-380EZ2❄️
SOR LC 10.5201211 rokovTT-634EZ1❄️
Iveco Crossway SFR160 12201112 rokovTT-315EP, TT-537ER2❄️
SOR C 10.5201112 rokovTT-443EP1❄️
Iveco Crossway SFR160 12201013 rokovTT-016EJ1❄️
SOR C 10.5201013 rokovTT-137EB, TT-138EB, TT-139EB, TT-653EH4❄️
Irisbus Arway 12200914 rokovNR-802JJ1❄️
SOR C 10.5200914 rokovTT-051DS, TT-052DS, TT-053DS3❄️
Iveco Crossway 12 SFR160200914 rokovTT-604GP1❄️
Iveco Crossway 12 SFR160200815 rokovNR-808JH1❄️
Iveco Crossway SFR160 12.8200815 rokovTT-243DN, TT-249DN2
Iveco Crossway SFR160 12.8200815 rokovTT-271DN1❄️
Iveco Crossway SFR160 12200815 rokovTT-384DN1❄️
SOR C 10.5200815 rokovTT-526EF1❄️
SOR C 10.5200716 rokovTT-526DA, TT-723CZ, TT-908CZ3
Iveco Crossway SFR150 12.8200716 rokovTT-659DE, TT-683DA2

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Arway 12M14,0NR-802JJ1
Iveco Crossway 12.8M14,1TT-208EZ, TT-243DN, TT-249DN, TT-271DN, TT-380EZ, TT-659DE, TT-683DA7
Iveco Crossway 12M9,8NR-808JH, TT-016EJ, TT-039GB, TT-178GF, TT-315EP, TT-365EZ, TT-384DN, TT-537ER, TT-604GP, TT-720GK, TT-767GK, TT-769GK, TT-862GK, TT-902FB, TT-909GU, TT-938JG16
Iveco Crossway LE 10.8M4,0TT-538IE1
Iveco Crossway LE 10.8M CITY1,0TT-088JH, TT-482JH2
Iveco Crossway LE 12M1,8TT-428IX, TT-488JF, TT-598IX, TT-645IX, TT-689IX5
Iveco First4,0TT-663HZ1
Iveco First CITY1,0TT-788JG1
SOR BN 8.511,0TT-324FB1
SOR C 10.514,1TT-051DS, TT-052DS, TT-053DS, TT-137EB, TT-138EB, TT-139EB, TT-443EP, TT-526DA, TT-526EF, TT-653EH, TT-723CZ, TT-908CZ12
SOR CN 10.52,0TT-805JA1
SOR ICN 10.51,0TT-439JJ, TT-443JJ, TT-446JJ3
SOR LC 10.511,0TT-634EZ1

Výsledný sumár

Počet vozidiel52
Počet prevádzkových vozidiel52 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel9,3 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel14 (27 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel44 (85 %)

Súhrn

Počet vozidiel 52
Počet prevádzkových vozidiel 52 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 9,3 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 14 (27 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 44 (85 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo