Cestovné poriadky

Autobusy

1 2 3 4

Vlaky

116
  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky