MHD v Senici bude naďalej zabezpečovať Arriva Trnava

Súčasný dopravca uspel vo verejnej súťaži.

Mesto Senica prostredníctvom verejnej súťaže zabezpečilo poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2031. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť Arriva Trnava, ktorá poskytovala mestu tieto služby aj doteraz. Podľa oznámenia o vyhodnotení ponúk sa do súťaže prihlásil iba jeden uchádzač. Zmluvu s víťazom mesto podpísalo v závere septembra 2021.

Rozsah premávky MHD by sa nemal podstatnejšie líšiť od súčasného stavu. Mesto od dopravcu požaduje po 12 mesiacoch od účinnosti zmluvy nový vozidlový park, ktorý bude nízkopodlažný a klimatizovaný, spĺňajúci emisnú normu najmenej Euro 6. Nové kmeňové vozidlá v počte 3 kusy budú mať rok výroby najmenej 2021. Maximálny vek každého vozidla počas úvodného prechodného 12-mesačného obdobia nesmie presiahnuť 14 rokov. Náhradné vozidlá môžu mať počas trvania kontraktu vek najviac 14 rokov.

Mesto tiež požaduje zriadenie elektronických informačných tabúľ na piatich zastávkach (Autobusová stanica, Železničná stanica, Poliklinika, Dema, Tesco), ktoré budú informovať o aktuálnych odchodoch spojov a prípadných ďalších dopravných informáciách.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.