Vyskúšajte pripravované
Ceny a typy lístkov

Základné informácie

Základné tarifné zásady sú:

 • nástup do vozidla je možný len prednými dverami,
 • cestovné a dovozné sa platí v autobuse MHD,
 • potvrdením o zaplatení služieb v MHD je platný cestovný lístok,
 • tarifná sadzba je jednotná, zakúpený cestovný lístok platí 45 minút od času jeho kúpy a je prestupný,
 • tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za prepravu príručných batožín alebo zvierat),

So zľavou sa prepravujú:

 • dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
 • ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho
 • žiaci a študenti do 26. roku veku

Bezplatne sa prepravujú:

 • poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR

Za batožinu a kočík sa platí polovičné cestovné.

Pokuta za cestovanie bez platného lístka je rovná 100-násobku obyčajného - celého cestovného lístka zakúpeného u vodiča, čiže 50,00 €.

Cestovné lístky

Predaj cestovných lístkov je realizovaný priamo v autobuse MHD. Cestovný lístok možno zakúpiť v hotovosti u vodiča, prípade priložením dopravnej karty s dostatočným kreditom k čítaciemu zariadeniu. Prvá možnosť je určená predovšetkým náhodným cestujúcim - obyvateľom mesta využívajúcim MHD len výnimočne a návštevníkom mesta. Pre cestujúcich, ktorí využívajú MHD pravidelne, je výhodnejšie vybaviť si dopravnú kartu. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok je prestupný a platí 45 minút od času jeho kúpy.

 • Pri prestupe s lístkom zakúpeným v hotovosti, sa v nasledujúcom spoji cestujúci preukáže už zakúpeným cestovným lístkom, na ktorom bude v dolnej časti výrazne zobrazený dátum a čas konca platnosti lístka.
 • Pri prestupe s lístkom zakúpeným dopravnou kartou, cestujúci túto opäť priloží k čítaciemu zariadeniu a vodičovi sa na displeji zobrazí platnosť už zakúpeného cestového listka. Cestujúcemu bude následne zadarmo vydaný nový cestovný lístok.
Typ lístka v hotovosti s dopravnou kartou
45-minútový prestupný - obyčajný (základný) (osoby staršie ako 15 rokov) 0,50 € 0,40 €
45-minútový prestupný - zľavnený (žiaci a študenti) 0,25 € 0,25 €
45-minútový prestupný - batožina, detský kočík 0,25 € 0,25 €
45-minútový prestupný - pes (bez schránky) 0,50 € 0,50 €
45-minútový prestupný - pre občana nad 70 rokov 0,10 € 0,10 €
45-minútový prestupný - pre ťažko zdravotne postihnuté osoby ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S 0,10 € 0,10 €
45-minútový prestupný - pre sprievodcu alebo vodiaceho psa držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S, invalidný vozík alebo detský kočík držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S 0,10 € 0,10 €
45-minútový prestupný - pre dieťa do 6 rokov 0,10 € 0,10 €
Cestovné pre žiakov ZŠ z miestnych častí Kunov a Čáčov, držiteľov čip. kariet - 0,10 €
 
Vydanie dopravnej karty 3,50 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 5 dní 0,50 € + 30 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka, ak je uhradená do 15 dní 0,50 € + 40 €
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka 0,50 € + 50 €

1.3.2015
-Daniel-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.