Tarifné podmienky MHD Prievidza a Bojnice

Platné od 15.4.2011

Základné informácie
Ceny cestovných lístkov (Tarifa)

Základné informácie

 • Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov, počet zastávok pri jednej jazde nie je obmedzený.
 • Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty, ktorá sa dá zaobstarať v informačnej kancelárií SAD na autobusovej stanici v Prievidzi. Pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka u vodiča, takže cestovanie s kartou je výhodnejšie. Navyše prestup do 30 minút je za zvýhodnenú cenu. Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí odčítaná suma a tlačiareň vytlačí cestovný lístok, ktorý si je cestujúci povinný vziať.
 • Organizácia nástupu a výstupu v MHD

  • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča ako aj cestujúci s dopravnými kartami. Ostatné dvere sú určené iba pre výstup. S detským kočíkom sa nastupuje do stredných, alebo zadných dverí (podľa typu vozidla) so súhlasom vodiča. Vystupovanie prednými dverami je zakázané.

Zdarma sa prepravujú:

Cestovný lístok zakúpený v hotovosti u vodiča

 

 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku
 • kočík s dieťaťom
 • invalidný vozík a vodiaci pes
 • poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR

 

Na zľavnené cestovné majú nárok:

 • deti od 6. do dovŕšenia 15. roku veku
 • študenti do 26 rokov

 

Na špeciálne zľavnené cestovné majú nárok:

 • držitelia ŤZP, ŤZP-S
 • sprievodca ŤZP-S
 • dôchodcovia od 60. do 70. rokov (vrátane 70.)
 • dôchodcovia nad 70. rokov
 • držitelia jánskeho plakety

Deti do 6 rokov sa preukazujú iba, ak vek dieťaťa nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu a to hodnoverným dokladom opatreným fotografiou dieťaťa, napr. preukazom na overenie veku dieťaťa, ktorý vydal ktorýkoľvek dopravca na základe predloženia rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu jeho zákonného zástupcu.

Deti od 6 rokov do 15 rokov majú nárok na zľavu len pri predložení preukazu vydaného na meno. Pod pojmom preukaz sa rozumie akýkoľvek žiacky preukaz, teda i žiacky časový preukaz a preukaz na jednotlivé cesta na prímestské, diaľkové a mestské linky, ktoré sú vydané dopravcom vo forme dopravnej karty, prípadne i kariet iných dopravcov, ktoré sa uznávajú na základe osobitnej dohody.

Držiteľ preukazu ISIC má nárok na zľavu len pri predložení preukazu vydaného na meno.

Občan nad 70 rokov má nárok na zľavu len pri predložení preukazu vydaného na meno.

Držiteľ preukazu ZŤP, resp. ZŤP-s má nárok na zľavu len pri predložení preukazu na vydaného na meno.

Za batožinu a zviera sa platí plné cestovné.


Tarifa - platná od 15.4.2011

Typ lístkav hotovostis dopravnou kartou
Obyčajné (základné) cestovné (osoby staršie ako 15 rokov, batožina, zviera) 0,55 € 0,50 €
Zľavnené cestovné (deti od 6 do 15 rokov, študenti od 15 do 26rokov) 0,35 € 0,30 €
Špeciálne zľavnené cestovné (dôchodcovia od 60 do 70 rokov, sprievodca ŤZP a držitelia Jánskeho plakety) 0,30 € 0,25 €
Špeciálne zľavnené cestovné (ŤZP, dôchodcovia nad 70. rokov) 0,20 € 0,20 €
Deti do 6 rokov, detský kočík s dieťaťom, invalidný vozík, vodiaci pes 0,00 € 0,00 €
 
Prestup do 30 min. - pri platbe dopravnou kartou - 0,15 €
 
Vydanie dopravnej karty 3,50 €
Vydanie preukážky na zľavu 0,50 €
 
Pokuta za cestovanie bez platného cestovného lístka 0,55 € + 11 €

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.