Cestovné lístky MHD Prievidza a Bojnice (od 1.4.2023)


Jednorazové cestovné lístky

Jednorazové lístky sa predávajú u vodiča autobusu, pričom platba je možná buď v hotovosti, alebo bezkontaktnou dopravnou kartou dopravcu. Platbu za základný nezľavnený lístok (0,80 €) je možné namiesto hotovosti realizovať aj bežnou bankovou platobnou kartou.

Typ lístka Dopravnou kartou, virtuálnou dopravnou kartou
V hotovosti
Základné cestovné 0,60 € 0,80 €
Zľavnené cestovné
 • deti od 6 rokov do 16 rokov
 • žiaci a študenti
 • seniori nad 70 rokov
 • ŤZP/ŤZP-S, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,40 € 0,60 €
Zľavnené cestovné I
 • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku
 • invalidní dôchodcovia
 • darcovia krvi - držitelia zlatej, striebornej, bronzovej Janského plakety
0,40 € 0,80 €
Osobitné cestovné
 • darcovia krvi - držitelia diamantovej Janského plakety, alebo Kňazovického medaily
0,00 € 0,80 €
Dovozné za batožinu a psa (zviera) 0,40 € 0,60 €

Pri kúpe cestovného lístka dopravnou kartou môže cestujúci využiť jeden bezplatný prestup na ďalší spoj do 45 minút od zakúpenia prvého lístka. Lístky zakúpené v hotovosti/bankovou kartou sú neprestupné.

Dovozné sa neplatí za príručnú batožinu menšiu ako 20x30x50 cm (valcovú menšiu ako 150x10 cm, doskovú menšiu ako 5x80x100 cm), detský kočík s dieťaťom, invalidný vozík alebo psa so špeciálnym výcvikom držiteľa preukazu ŤZP-S.

Nárok na zľavnené a osobitné cestovné sa preukazuje v zmysle platnej Tarify MHD.

Bezplatne sa na linkách MHD v Prievidzi a Bojniciach prepravujú:

 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode osoby staršej ako 10 rokov,
 • invalidný vozík, pes so špeciálnym výcvikom držiteľa preukazu ŤZP-S,
 • detský kočík obsadený dieťaťom,
 • držiteľ diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily (iba pri použití dopravnej karty).

Predplatné cestovné lístky

Predplatné lístky je možné zakúpiť si na dopravnú kartu/virtuálnu dopravnú kartu u vodiča v autobuse, na predajnom mieste dopravcu, alebo elektronicky cez internetový predaj.

Typ / Platnosť 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
Základný 7 € 19 € 49 € 169 €
Zľavnený
 • deti od 6 rokov do 16 rokov
 • žiaci a študenti
 • držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S
 • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku
 • invalidní dôchodcovia
 • držitelia zlatej, striebornej alebo bronzovej Janského plakety
5 € 12 € 29 € 99

Čipové karty

Dopravnú čipovú kartu je možné zakúpiť v predajnej kancelárii SAD Prievidza na Autobusovej stanici v Prievidzi, prípadne elektronicky cez internetový predaj. Cena karty je 6 € (platná k 1.1.2023) a platí 5 rokov. Žiadosť o vydanie čipovej karty je dostupná na tomto odkaze. K vybaveniu obyčajnej dopravnej karty stačí občiansky preukaz, pri vybavovaní zľavnenej dopravnej karty musí cestujúci predložiť doklady preukazujúce nárok na zľavu (potrebné doklady sú uvedené na stránke dopravcu).

Alternatívou ku klasickej plastovej dopravnej karte je virtuálna dopravná karta, ktorú môže cestujúci nosiť v smartfóne.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo sa preukázať preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka. Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného lístka je 30 €.


Predajné miesto

Predajné miesto (informačná kancelária) dopravcu SAD Prievidza sa nachádza pri Autobusovej stanici v Prievidzi na ulici Terézie Vansovej 13. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú kartu, žiacky preukaz, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, zakúpiť predplatný cestovný lístok, alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov. K dispozícii je aj internetový predaj.

Deň Pracovná doba
Pondelok - piatok 7:00 - 17:00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.