Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M CNG20201 rokPD-485HL1 ❄️
Solaris New Urbino 10,520201 rokPD-496HG, PD-500HG, PD-502HG, PD-587HG, PD-724HF5 ❄️
Solaris New Urbino 10,520192 rokyPD-382GY, PD-420GY, PD-516GY3 ❄️
Solaris New Urbino 10,520183 rokyPD-654GN1 ❄️
SOR BN 9.5200912 rokovPD-352DI1
Irisbus Citelis 10.5M CNG200912 rokovPD-557DM, PD-961DL, PD-962DL, PD-964DL, PD-965DL, PD-966DL, PD-967DL, PD-968DL, PD-970DL, PD-981DL, PD-984DL, PD-985DL, PD-986DL, PD-987DL, PD-988DL, PD-989DL16
Irisbus Citelis 12M CNG200912 rokovPD-978DL, PD-980DL, PD-982DL, PD-983DL4
SOR BN 10.5200714 rokovPD-533ER, PD-648CP2
Karosa B 952E.1718200417 rokovPD-528BL1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 10.5M CNG12,0PD-557DM, PD-961DL, PD-962DL, PD-964DL, PD-965DL, PD-966DL, PD-967DL, PD-968DL, PD-970DL, PD-981DL, PD-984DL, PD-985DL, PD-986DL, PD-987DL, PD-988DL, PD-989DL16
Irisbus Citelis 12M CNG12,0PD-978DL, PD-980DL, PD-982DL, PD-983DL4
Iveco Urbanway 12M CNG1,0PD-485HL1
Karosa B 95217,0PD-528BL1
Solaris New Urbino 10,51,6PD-382GY, PD-420GY, PD-496HG, PD-500HG, PD-502HG, PD-516GY, PD-587HG, PD-654GN, PD-724HF9
SOR BN 10.514,0PD-533ER, PD-648CP2
SOR BN 9.512,0PD-352DI1

Výsledný sumár

Počet vozidiel34
Počet prevádzkových vozidiel34 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel9,2 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel33 (97,1 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel10 (29,4 %)

Súhrn

Počet vozidiel 34
Počet prevádzkových vozidiel 34 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 9,2 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 33 (97,1 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 10 (29,4 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo