Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M CNG20202 rokyPD-485HL1 ❄️
Solaris New Urbino 10,520202 rokyPD-496HG, PD-500HG, PD-502HG, PD-587HG, PD-724HF5 ❄️
Solaris New Urbino 10,520193 rokyPD-382GY, PD-420GY, PD-516GY3 ❄️
Solaris New Urbino 10,520184 rokyPD-654GN1 ❄️
SOR BN 9.5200913 rokovPD-352DI1
Irisbus Citelis 10.5M CNG200913 rokovPD-557DM, PD-961DL, PD-962DL, PD-964DL, PD-965DL, PD-966DL, PD-967DL, PD-968DL, PD-970DL, PD-981DL, PD-984DL, PD-985DL, PD-986DL, PD-987DL, PD-988DL, PD-989DL16
Irisbus Citelis 12M CNG200913 rokovPD-978DL, PD-980DL, PD-982DL3
SOR BN 10.5200715 rokovPD-533ER, PD-648CP2
Karosa B 952E.1718200418 rokovPD-528BL1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 10.5M CNG13,0PD-557DM, PD-961DL, PD-962DL, PD-964DL, PD-965DL, PD-966DL, PD-967DL, PD-968DL, PD-970DL, PD-981DL, PD-984DL, PD-985DL, PD-986DL, PD-987DL, PD-988DL, PD-989DL16
Irisbus Citelis 12M CNG13,0PD-978DL, PD-980DL, PD-982DL3
Iveco Urbanway 12M CNG2,0PD-485HL1
Karosa B 95218,0PD-528BL1
Solaris New Urbino 10,52,6PD-382GY, PD-420GY, PD-496HG, PD-500HG, PD-502HG, PD-516GY, PD-587HG, PD-654GN, PD-724HF9
SOR BN 10.515,0PD-533ER, PD-648CP2
SOR BN 9.513,0PD-352DI1

Výsledný sumár

Počet vozidiel33
Počet prevádzkových vozidiel33 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel32 (97,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel10 (30,3 %)

Súhrn

Počet vozidiel 33
Počet prevádzkových vozidiel 33 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,1 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 32 (97,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 10 (30,3 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo