Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Solaris Urbino 10,5/IV20191 rokPD-382GY, PD-420GY, PD-516GY3 ❄️
Solaris Urbino 10,5/IV20182 rokyPD-654GN1 ❄️
SOR BN 9.5200911 rokovPD-352DI1
Irisbus Citelis 10.5M CNG200911 rokovPD-557DM, PD-961DL, PD-962DL, PD-964DL, PD-965DL, PD-966DL, PD-967DL, PD-968DL, PD-970DL, PD-981DL, PD-984DL, PD-985DL, PD-986DL, PD-987DL, PD-988DL, PD-989DL16
Irisbus Citelis 12M CNG200911 rokovPD-978DL, PD-980DL, PD-982DL, PD-983DL4
SOR BN 10.5200713 rokovPD-533ER, PD-648CP2
SOR BN 9.5200614 rokovPD-461CI1
SOR BN 10.5200614 rokovPD-462CI, PD-463CI, PD-468CI, PD-472CI4
Karosa B 952E.1718200416 rokovPD-528BL1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 10.5M CNG11,0PD-557DM, PD-961DL, PD-962DL, PD-964DL, PD-965DL, PD-966DL, PD-967DL, PD-968DL, PD-970DL, PD-981DL, PD-984DL, PD-985DL, PD-986DL, PD-987DL, PD-988DL, PD-989DL16
Irisbus Citelis 12M CNG11,0PD-978DL, PD-980DL, PD-982DL, PD-983DL4
Karosa B 95216,0PD-528BL1
Solaris Urbino 10,51,2PD-382GY, PD-420GY, PD-516GY, PD-654GN4
SOR BN 10.513,7PD-462CI, PD-463CI, PD-468CI, PD-472CI, PD-533ER, PD-648CP6
SOR BN 9.512,5PD-352DI, PD-461CI2

Výsledný sumár

Počet vozidiel33
Počet prevádzkových vozidiel33 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel10,5 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel32 (97,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel4 (12,1 %)

Súhrn

Počet vozidiel 33
Počet prevádzkových vozidiel 33 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,5 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 32 (97,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 4 (12,1 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo