Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M CNG20212 roky1, 10–19, 2, 20–29, 3, 30–35, 4–935 ❄️
SOR C 10.5200617 rokov361❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Iveco Urbanway 12M CNG2,01, 10–19, 2, 20–29, 3, 30–35, 4–935
SOR C 10.517,0361

Výsledný sumár

Počet vozidiel36
Počet prevádzkových vozidiel36 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel2,4 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel35 (97 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel36 (100 %)

Súhrn

Počet vozidiel 36
Počet prevádzkových vozidiel 36 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 2,4 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 35 (97 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 36 (100 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo