Cestovné poriadky

Autobusy

Autobusy pre vymedzený okruh cestujúcich

9

Kombinované linky

  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky