Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy (stredisko Hlohovec)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
20221 rokTT-244JJ1 ❄️
Iveco Crossway LE 12 Line20221 rokTT-506JF, TT-516JF2 ❄️
Iveco First20212 rokyTT-284IY, TT-635IV2 ❄️
SOR CN 10.520212 rokyTT-610JA1 ❄️
Iveco Crossway LE 12 Line20212 rokyTT-753IX, TT-778IX, TT-787IV, TT-788IX, TT-791IX, TT-898IX6 ❄️
Iveco Crossway LE 10.8 Line20194 rokyTT-755IE1 ❄️
SOR C 10.520185 rokovTT-180HF1❄️
SOR C 10.520167 rokovTT-182GK1❄️
SOR BN 10.520167 rokovTT-928JE1 ❄️
Iveco Crossway Line 1220158 rokovTT-156GE1❄️
SOR BN 9.520149 rokovTT-878FS1
Iveco Crossway 12 SFR160201211 rokovTT-087FG, TT-118FG2❄️
SOR LC 10.5201211 rokovTT-621EZ1❄️
SOR BN 9.5201211 rokovTT-632IV1 ❄️
SOR C 10.5201112 rokovTT-080EP, TT-710EP2❄️
Iveco Crossway 12 SFR160201112 rokovTT-521ER1❄️
SOR C 10.5201013 rokovTT-205EB, TT-659EH, TT-752EH3❄️
Iveco Crossway 12 SFR160200914 rokovTT-581EC, NR-640JH, TT-782GP3❄️
SOR C 10.5200914 rokovTT-951DR, TT-932DR2❄️
Iveco Crossway 12.8 SFR160200815 rokovTT-239DN, TT-241DN2❄️
SOR C 10.5200815 rokovTT-389DN1❄️
Iveco Crossway 12.8 SFR150200716 rokovTT-689DF1
Iveco Crossway 12 SFR160200716 rokovNR-157JI1❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Iveco Crossway 12.8M15,3TT-239DN, TT-241DN, TT-689DF3
Iveco Crossway 12M12,5NR-157JI, NR-640JH, TT-087FG, TT-118FG, TT-156GE, TT-521ER, TT-581EC, TT-782GP8
Iveco Crossway LE 10.8M4,0TT-755IE1
Iveco Crossway LE 12M1,8TT-506JF, TT-516JF, TT-753IX, TT-778IX, TT-787IV, TT-788IX, TT-791IX, TT-898IX8
Iveco First2,0TT-284IY, TT-635IV2
SOR BN 10.57,0TT-928JE1
SOR BN 9.510,0TT-632IV, TT-878FS2
SOR C 10.511,8TT-080EP, TT-180HF, TT-182GK, TT-205EB, TT-389DN, TT-659EH, TT-710EP, TT-752EH, TT-932DR, TT-951DR10
SOR CN 10.52,0TT-610JA1
SOR ICN 10.51,0TT-244JJ1
SOR LC 10.511,0TT-621EZ1

Výsledný sumár

Počet vozidiel38
Počet prevádzkových vozidiel38 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel8,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel16 (42 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel36 (95 %)

Súhrn

Počet vozidiel 38
Počet prevádzkových vozidiel 38 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 8,6 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 16 (42 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 36 (95 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo