Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy (stredisko Hlohovec)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR C 10.520182 rokyTT-180HF1❄️
SOR C 10.520164 rokyTT-182GK1❄️
Iveco Crossway Line 1220155 rokovTT-156GE1❄️
SOR BN 9,520146 rokovTT-878FS1
Iveco Crossway 12 SFR16020128 rokovTT-087FG, TT-118FG2❄️
SOR LC 10.520128 rokovTT-621EZ1❄️
SOR C 10.520119 rokovTT-080EP, TT-710EP2❄️
Iveco Crossway 12 SFR16020119 rokovTT-521ER1❄️
SOR C 10.5201010 rokovTT-205EB, TT-659EH, TT-752EH3❄️
SOR BN 10.5201010 rokovTT-948EE1
Iveco Crossway 12 SFR160200911 rokovTT-581EC, NR-640JH, TT-782GP3❄️
SOR C 10.5200911 rokovTT-951DR, TT-932DR2❄️
Iveco Crossway 12.8 SFR160200812 rokovTT-239DN, TT-241DN2❄️
SOR C 10.5200812 rokovTT-194DI, TT-197DI, TT-389DN3❄️
Iveco Crossway 12.8 SFR150200713 rokovTT-685DD, TT-689DF2
SOR C 10.5200713 rokovTT-857DA, TT-721CZ, TT-906CZ3
Iveco Crossway 12 SFR160200713 rokovNR-157JI1❄️
SOR C 10.5200614 rokovTT-419CU, TT-607CT, TT-951CP3
Karosa C 954.1360E200614 rokovTT-103CT1
Karosa C 956.1076 Axer 12.8M200614 rokovTT-337FY1
SOR C 10.5200515 rokovTT-731CM1
Karosa C 954.1360E200416 rokovTT-403BX, TT-724BU2

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway 12.8M12,5TT-239DN, TT-241DN, TT-685DD, TT-689DF4
Irisbus Crossway 12M9,5NR-157JI, NR-640JH, TT-087FG, TT-118FG, TT-156GE, TT-521ER, TT-581EC, TT-782GP8
Karosa C 95415,3TT-103CT, TT-403BX, TT-724BU3
Karosa C 956 (Axer) 12.8M14,0TT-337FY1
SOR BN 10.510,0TT-948EE1
SOR BN 9.56,0TT-878FS1
SOR C 10.510,9TT-080EP, TT-180HF, TT-182GK, TT-194DI, TT-197DI, TT-205EB, TT-389DN, TT-419CU, TT-607CT, TT-659EH, TT-710EP, TT-721CZ, TT-731CM, TT-752EH, TT-857DA, TT-906CZ, TT-932DR, TT-951CP, TT-951DR19
SOR LC 10.58,0TT-621EZ1

Výsledný sumár

Počet vozidiel38
Počet prevádzkových vozidiel38 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel11,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel2 (5,3 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel23 (60,5 %)

Súhrn

Počet vozidiel 38
Počet prevádzkových vozidiel 38 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 11,0 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 2 (5,3 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 23 (60,5 %)

Legenda

❄️ klimatizované vozidlo
 nízkopodlažné vozidlo