Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy (stredisko Hlohovec)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE 10.8 Line20192 rokyTT-755IE1 ❄️
SOR C 10.520183 rokyTT-180HF1❄️
SOR C 10.520165 rokovTT-182GK1❄️
Iveco Crossway Line 1220156 rokovTT-156GE1❄️
SOR BN 9,520147 rokovTT-878FS1
Iveco Crossway 12 SFR16020129 rokovTT-087FG, TT-118FG2❄️
SOR LC 10.520129 rokovTT-621EZ1❄️
SOR C 10.5201110 rokovTT-080EP, TT-710EP2❄️
Iveco Crossway 12 SFR160201110 rokovTT-521ER1❄️
SOR C 10.5201011 rokovTT-205EB, TT-659EH, TT-752EH3❄️
SOR BN 10.5201011 rokovTT-948EE1
Iveco Crossway 12 SFR160200912 rokovTT-581EC, NR-640JH, TT-782GP3❄️
SOR C 10.5200912 rokovTT-951DR, TT-932DR2❄️
Iveco Crossway 12.8 SFR160200813 rokovTT-239DN, TT-241DN2❄️
SOR C 10.5200813 rokovTT-194DI, TT-197DI, TT-389DN3❄️
SOR BN 12200813 rokovTT-813DK, TT-814DK2
Iveco Crossway 12.8 SFR150200714 rokovTT-685DD, TT-689DF2
SOR C 10.5200714 rokovTT-857DA, TT-721CZ, TT-906CZ3
Iveco Crossway 12 SFR160200714 rokovNR-157JI1❄️
SOR C 10.5200615 rokovTT-419CU, TT-607CT, TT-951CP3
Karosa C 956.1076 Axer 12.8M200615 rokovTT-337FY1
Karosa C 954.1360E200417 rokovTT-403BX, TT-724BU2

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway 12.8M13,5TT-239DN, TT-241DN, TT-685DD, TT-689DF4
Irisbus Crossway 12M10,5NR-157JI, NR-640JH, TT-087FG, TT-118FG, TT-156GE, TT-521ER, TT-581EC, TT-782GP8
Iveco Crossway LE 10.8M2,0TT-755IE1
Karosa C 95417,0TT-403BX, TT-724BU2
Karosa C 956 (Axer) 12.8M15,0TT-337FY1
SOR BN 10.511,0TT-948EE1
SOR BN 1213,0TT-813DK, TT-814DK2
SOR BN 9.57,0TT-878FS1
SOR C 10.511,7TT-080EP, TT-180HF, TT-182GK, TT-194DI, TT-197DI, TT-205EB, TT-389DN, TT-419CU, TT-607CT, TT-659EH, TT-710EP, TT-721CZ, TT-752EH, TT-857DA, TT-906CZ, TT-932DR, TT-951CP, TT-951DR18
SOR LC 10.59,0TT-621EZ1

Výsledný sumár

Počet vozidiel39
Počet prevádzkových vozidiel39 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel11,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel5 (12,8 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel24 (61,5 %)

Súhrn

Počet vozidiel 39
Počet prevádzkových vozidiel 39 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 11,6 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 5 (12,8 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 24 (61,5 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo