Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy (stredisko Hlohovec)

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE 12 Line20220 rokovTT-506JF, TT-516JF2 ❄️
Iveco First20211 rokTT-284IY, TT-635IV2 ❄️
SOR CN 10.520211 rokTT-610JA1 ❄️
Iveco Crossway LE 12 Line20211 rokTT-753IX, TT-778IX, TT-787IV, TT-788IX, TT-791IX, TT-898IX6 ❄️
Iveco Crossway LE 10.8 Line20193 rokyTT-755IE1 ❄️
SOR C 10.520184 rokyTT-180HF1❄️
SOR C 10.520166 rokovTT-182GK1❄️
SOR BN 10.520166 rokovTT-928JE1 ❄️
Iveco Crossway Line 1220157 rokovTT-156GE1❄️
SOR BN 9.520148 rokovTT-878FS1
Iveco Crossway 12 SFR160201210 rokovTT-087FG, TT-118FG2❄️
SOR LC 10.5201210 rokovTT-621EZ1❄️
SOR BN 9.5201210 rokovTT-632IV1 ❄️
SOR C 10.5201111 rokovTT-080EP, TT-710EP2❄️
Iveco Crossway 12 SFR160201111 rokovTT-521ER1❄️
SOR C 10.5201012 rokovTT-205EB, TT-659EH, TT-752EH3❄️
Iveco Crossway 12 SFR160200913 rokovTT-581EC, NR-640JH, TT-782GP3❄️
SOR C 10.5200913 rokovTT-951DR, TT-932DR2❄️
Iveco Crossway 12.8 SFR160200814 rokovTT-239DN, TT-241DN2❄️
SOR C 10.5200814 rokovTT-389DN1❄️
Iveco Crossway 12.8 SFR150200715 rokovTT-689DF1
Iveco Crossway 12 SFR160200715 rokovNR-157JI1❄️
Karosa C 956.1076 Axer 12.8M200616 rokovTT-337FY1
SOR C 10.5200616 rokovTT-739CP1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway 12.8M14,3TT-239DN, TT-241DN, TT-689DF3
Irisbus Crossway 12M11,5NR-157JI, NR-640JH, TT-087FG, TT-118FG, TT-156GE, TT-521ER, TT-581EC, TT-782GP8
Iveco Crossway LE 10.8M3,0TT-755IE1
Iveco Crossway LE 12M0,8TT-506JF, TT-516JF, TT-753IX, TT-778IX, TT-787IV, TT-788IX, TT-791IX, TT-898IX8
Iveco First1,0TT-284IY, TT-635IV2
Karosa C 956 (Axer) 12.8M16,0TT-337FY1
SOR BN 10.56,0TT-928JE1
SOR BN 9.59,0TT-632IV, TT-878FS2
SOR C 10.511,3TT-080EP, TT-180HF, TT-182GK, TT-205EB, TT-389DN, TT-659EH, TT-710EP, TT-739CP, TT-752EH, TT-932DR, TT-951DR11
SOR CN 10.51,0TT-610JA1
SOR LC 10.510,0TT-621EZ1

Výsledný sumár

Počet vozidiel39
Počet prevádzkových vozidiel39 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel8,2 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel15 (38,5 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel35 (89,7 %)

Súhrn

Počet vozidiel 39
Počet prevádzkových vozidiel 39 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 8,2 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 15 (38,5 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 35 (89,7 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo