Diskusné fórum › Všeobecná diskusia

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKÝCH LINIEK OD 23.1.2013:

203402
Vložená zast. Ardanovce, Dvorec medzi zast. Ardanovce. a Šalgovce, ZŠ
Spoj č. 26 – zapracovaný čas. údaj 08:37 hod na vloženej zast.
Spoj č. 28 – znovu zavedený spoj; znam.: „6,40“; Ardanovce 10:30 hod – Hlohovec,Hlohová ul. 11:15 hod
Spoj č. 3 - znovu zavedený spoj; znam.: „6,40“; Hlohovec,Hlohová ul. 12:15 hod – Ardanovce 13:00 hod
Spoj č. 23 – posun spoju z 12:35 hod na 12:45 hod
Spoj č. 40 – posun spoju z 13:25 hod na 13:35 hod
Spoj č. 38 – posun spoju z 13:25 hod na 13:35 hod

203403
Spoj č. 26 – zrušená pozn. nad spojom „pokračuje......“ (už nie je aktuálna)

203404
Spoj č. 12 – zrušené čas. údaje na zast. Bučany, mlyn (sťažnosť), zmena znam.: z „X,21“ na „X,57“
Spoj č. 32 – (kópia spoju č.12, ale zapracovaný čas. údaj na zast Bučany, mlyn); znam.: „X,71“

203405
Spoj č. 1 – zrušená pozn. nad spojom „možnosť prestupu......“ (už nie je aktuálna)

203408
Spoj č. 31 – úprava pozn. nad spojom = čaká spoj 20/204421 max. 5 min. na zast. Kľačany, žel.zast.

203410
Spoj č. 22 – zrušená pozn. nad spojom „pokračuje......“ (už nie je aktuálna)

203415
Spoj č. 101 – zapracovaný čas. údaj 14:50 hod na zast. Trnava, AS
Spoj č. 5 – úprava trasy spoju; zapracovaný čas. údaj 10:21 hod na zast. Šúrovce, Nová ul.; úprava čas.
údajov na zast. v obci Šúrovce
Spoj č. 8 – úprava trasy spoju a čas. údajov po trase; zapracovaný čas. údaje na zast. Šúrovce, Valtov Šúr a Šúrovce, žel.st.;
Spoj č. 56 – zrušená pozn. nad spojom „čaká prichod......“ (už nie je aktuálna)

204402
Spoj č. 24 – posun spoju z 11:45 hod na 11:40 hod

204405
Spoj č. 12 – zrušený („X,21“)
Spoj č. 10 – zrušené znam. „6,+,40“ nad spojom (zlúčenie spojov č.12 + č.10)

204408
Spoj č. 37 – zrušená pozn. nad spojom „čaká......“ (už nie je aktuálna)

204416
Spoj č. 14 – zapracovaný čas. údaj 06:35 hod na zast. Trebatice, štadión s pozn. „len na výstup“

204420
Spoj č. 9 – posun spoju z 06:05 hod na 06:00 hod

204425
Spoj č. 2 – posun spoju z 09:30 hod na 09:25 hod

205401
Spoj č. 6 – posun spoju z 06:25 hod na 06:20 hod

205402
Spoj č. 2 – úprava čas. údaju na zast. Senica, AS na príchod 07:25 hod; + 5 min jazd. doby
Spoj č. 18 – posun spoju z 15:45 hod na 15:50 hod v úseku od Moravského Sv.Jána po Senica, ZK SH;
+5 min. jazd. doby; príchod Senica, AS 16:50 hod

205403
Spoj č. 14 – posun spoju zo zast. Kúty, Kovotvar z 14:05 hod na 14:10 hod; +5 min. jazd. doby

205405
Spoj č. 28 – zrušený čas. údaj na zast. Senica, Čáčov, MŠ
205408
Spoj č. 3 – rozdelený na 2 spoje:
a) Spoj č. 3 = zmena znam. z „ X,21“ na „X,71“ (trasa bez zmeny)
b) Spoj č. 43 = „nový“ (kópia sp.č.3, len predĺžený po Koválovec); znam.: „X,57“ Senica, AS 06:10 hod – Koválovec, OcÚ 06:55 hod
Spoj č. 7 – posun spoju z 06:20 hod na 06:25 hod; -5 min jazd. doby v úseku Senica – Jablonica; príchod spoju na koneč. zast. zostáva bez zmeny
Spoj č. 27 – posun spoju z 14:10 hod na 14:15 hod
Spoj č. 28 – posun spoju z 14:25 hod na 14:35 hod

205409
Spoj č. 7 – posun spoju z 15:05 hod na 15:20 hod
Spoj č. 12 – posun spoju z 15:15 hod na 15:30 hod

205410
Spoj č. 3 – posun spoju z 05:35 hod na 05:25 hod
Spoj č. 33 – posun spoju z 22:14 hod na 22:10 hod
Spoj č. 8 – zapracovaný čas. údaj 06:34 hod „len na znamenie“ na zast. Pl. Podhradie, žel. zast.

205411
Spoj č. 4 – posun spoju v úseku od Jablonice po Senicu; + 5 min jazd. doby; zmena príchodu na koneč. zast.
Spoj č. 26 - úprava čas. údaju na zast. Senica, AS na príchod 16:50 hod; +10 min jazd. doby
Spoj č. 28 – posun spoju z 19:51 hod na 19:45 hod

205414
Spoj č. 17 – posun spoju z 14:45 hod na 15:00 hod
Spoj č. 23 – posun spoju z 16:40 hod na 16:50 hod

205415
Spoj č. 2 – nový spoj (zapracovaný prejazd do spoju); znam.: „ X,71“; Brezová p.Br. 08:10 hod – Senica, AS 08:50 hod

205418
Spoj č. 10 – oprava čas. údaju na zast. Kúty, žel.st.
Spoj č. 12 – posun spoju z 06:55 hod na 06:50 hod

207407
Spoj č. 12 – na zast. Bučany,mlyn a Bučany, Ilona doplnená pozn. „len na výstup“
Spoj č. 35 – nový; znam.: „X,57“ Trnava, AS 14:40 hod –Trakovice, rázc. 15:05 hod; posila k 203404/12 Bučany
Spoj č. 30 – nový; znam.: „X,57“ Trakovice, rázc. 15:10 hod – Trnava, AS 15:30 hod

207411
Spoj č. 6 – zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, Dohnányho ul.

207413
Spoj č. 36 – zrušená pozn. nad spojom „čaká......“ (už nie je aktuálna)

207414
Spoj č. 9 – posun spoju z 06:45 hod na 06:55 hod
Spoj č. 17 – posun spoju z 16:10 hod na 16:00 hod

207421
Spoj č. 11 – zrušená pozn. nad spojom „možnosť prestupu......“ (už nie je aktuálna)
Spoj č. 17, 21, 23 – zrušená informačná pozn. nad spojom a pod linkou

207424
Spoj č. 40 – posun spoju z 05:37 hod na 05:32 hod
Spoj č. 23 – posun spoju z 17:30 hod na 17:35 hod
Spoj č. 33 – posun spoju z 18:30 hod na 18:40 hod
Spoj č. 20 – posun spoju z 18:45 hod na 18:55 hod
Spoj č. 35 – nový; znam.: „X“ Trnava ,AS 05:15 hod – Hrnčiarovce nad Parnou, Sv.Martina 05:25 hod
Spoj č. 28 – nový; znam.: „X“ Hrnčiarovce nad Parnou, Sv.Martina 05:25 hod – Trnava, AS 05:35 hod
Spoj č. 37 – nový; znam.: „6“ Trnava ,AS 06:00 hod – Hrnčiarovce nad Parnou, Sv.Martina 06:10 hod
Spoj č. 42 – nový; znam.: „6“ Hrnčiarovce nad Parnou, Sv.Martina 06:10 hod – Trnava, AS 06:20 hod

207425
Spoj č. 3 – posun spoju z 05:20 hod na 05:15 hod
Spoj č. 28 – zrušené čas. údaje na zast. Hrnčiarovce n.P., Vinohradnícka ul. a Hrnčiarovce n.P., Sv.Martina; -5 min jazd. doby, príchod na zast. Trnava, AS 17:20 hod

Úprava textu informačnej pozn. pod linkou:
Linka 203410 sp.č.13; Linka 204406 sp.č.2; Linka 204413 sp.č.16; Linka 207402 sp.č.21; Linka 207404 sp.č.2; Linka 207405 sp.č.3; Linka 207406 sp.č.1; Linka 207408 sp.č.31; Linka 207411 sp.č.26; Linka 207412 sp.č.11

zdroj: http://sadtrnava.sk/news.php
Reakcia na: lukisho #140:
Ok
Reakcia na: dplo #139:
Podnety treba adresovať priamo na Mestský úrad Mesta Hlohovec.

SAD Trnava a.s. je iba spoločnosť, ktorá zabezpečuje to, aby autobusy jazdili po meste, veci týkajúce sa cestovných poriadkov a označníkov a iné úlohy súvisiace s Prepravným poriadkou a Zmluvou medzi objednávateľom a realizátorom.
Reakcia na: lukisho #138:
Ako mestu ci sadke?
MHD v Hlohovci zabezpečuje SAD Trnava a.s. na základe objednávky Mesta Hlohovec. Prípadne návrhy je preto potrebné adresovať objednávateľovi. V prípade, že návrhy budú prijaté, MHD v Hlohovci uskutoční významný krok.
Veľa šťastia.
Reakcia na: dplo #136:
Alebo 2
Stym ze by som nechal niektore spoje linky 1 a dal by som ich na 3 a trojka by premávala aj cez pracovné dni
keby že mam zmenit linky a ich trasy bolo by to takto: L.1-Kaufland-Nitrianska ul.-Bernolákova ul.-stanica-M.Benku-Bekaert a.s-Mierová ul.-Gorkého ul.-ul. Čs.Armády- Hviezdoslavova-stanica...až ku Kauflandu
L.2 Trasa by mohla zostat ale by nekončila na stanici ale iba na Kauflande a Dolnej Sihoti a tiež by som zaviedol viac spojov a obsluhovala by Polikliniku
L.3 Dolná Sihoť-Poliklinika-Náb.A.Hlinku sad-Podzámska-Snp-Bernolákova-stanica-Hviezdoslavova-Čulenova-Svätopeterská-Hviezdoslavova...až na Sihoť
L.4 Trasa by zostala len by som tam dal viac spojov
Reakcia na: albunda #133:
Piešťanoch je jedna PN-398AZ
Hlohovci je druhá TT-945BX

Obe sú na pohľad rovnaké
Vietnamská Karosa opäť v akcii?
Dávnejšie som ju videl v piatok v Piešťanoch a hneď v sobotu bola v Hlohovci.
Alebo sú dve?
Reakcia na: Denis262 #131:
?
Reakcia na: albunda #129:
SlovBus premával po asi 3/4 roku státia na linke Šulekovo/Leopoldov, bol to hlohovecký TT-645DG.
Trnavské chodia z času na čas na linke TT-šúrovce-HC
SlovBus opäť v Hlohovci?
Na linke do Šulekova a Leopoldova asi premával zapožičaný kus z Trnavy.
Myslím že sa začalo obdobie, kedy sa trhajá polep SADky z voza a voz dostane asi len jednu nálepku SAD TT (voz bez nálepiek TT403BX)
Ospravedlňujeme sa používateľom za nedostupnosť príspevkov diskusných v uplynulej dobe z dôvodu softvérového problému. Boli prijaté opatrenia, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Ďakujeme za pochopenie.
Reakcia na: Daniel #125:
tam by bolo dobre to dať na (c) 7:3O odchod zo Sihote.
Pred super užasnou zmenou do 1.mája tam chodilo v priemere tak 40 deciek (niekedy aj plny crossway), teraz sa daju na ruke spočítať, jednoducho to potom do škôl v meste nestíhajú.
Zmeny v CP od 11.12.2011:
linka 1: posun spojov 41 a 43 o +5 minut,
linka 3: obnovený nedeľný spoj 19 s odchodom o 18:00
Nové cestovné poriadky MHD Hlohovec od 11.12.2011 http://sadtrnava.sk/viewpage.php?page_id=2

Zmeniť zobrazenie

Štruktúra
Zoradenie
Počet príspevkov na stranu

Vyhľadávanie v téme

Hľadaný text
Dátum od
Dátum do
Hľadá sa v texte príspevku aj v mene používateľa.
Súčasne je možné hľadať viac výrazov oddelených medzerou.