Kam chcete cestovať?

Diskusia

Viac

Anketa

Viac
Privítali by ste zavedenie predplatných lístkov na MHD ako alternatívy ku kúpe jednorazových lístkov?
#TT-928JE,  2, Železničná stanica, Železničná ul.

Nové fotografie a materiály

Viac