Autobusy MHD Hlohovec v novom laku

Všetky tri mestské SORky dostali jednotný vzhľad.

V priebehu jari 2024 sa všetky tri autobusy MHD Hlohovec podrobili strednej oprave a zároveň boli prelakované do jednotného dizajnu. Kombináciu žltej farby so žiarivo červenou vkusne dopĺňa čierna fólia na oknách. Požiadavka jednotného vzhľadu vyplynula zo Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Hlohovec a Arrivou Trnava za účelom zabezpečenia MHD v Hlohovci v rokoch 2022 – 2024. V tejto zmluve bola definovaná objednávka MHD Hlohovec v rozsahu 3 liniek (78 500 km/rok) a na základe verejného tendra bola v závere roku 2021 vysúťažená ekonomická cena za výkony MHD 3,43 €/km.

Súčasťou zmluvy sú aj minimálne požiadavky na vozidlový parku dopravcu, napríklad 3-dverové autobusy so zníženým vstupom pre cestujúcich, determálne sklá (min. 50 %) alebo zatmavovacie fólie, vek maximálne 13 rokov a nájazd maximálne 800 000 kilometrov počas celej doby trvania Zmluvy. Dodatkom č. 2 sa vek predĺžil na maximálne 16 rokov a kilometrický priebeh znížil na maximálne 700 000 najazdených km. Zároveň dochádza aj k predĺženiu obdobia, počas ktorého MHD v Hlohovci zabezpečí Arriva Trnava, a to do 31.12.2027.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.