Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco First FCLLI20201 rokKE-907MU1 ❄️
SOR NB 12 City20165 rokovKE-935KC1
SOR NB 12 City20147 rokovKE-173JI, KE-190JI2
SOR NB 12 City20138 rokovKE-948KC1
SOR NB 18 City20129 rokovKE-186IG1
SOR NB 12 City20129 rokovKE-573IF1
SOR NB 18 City201110 rokovKE-753HX1
Irisbus Crossway LE City 12M200813 rokovKE-409LB, KE-764GG, KE-776GG, KE-816GG, KE-931GG, KE-932GG6
Iveco First FCLLI200813 rokovKE-501GK, KE-502GK2
Irisbus Crossway 12.8M200714 rokovKE-461FC1
Irisbus Citelis 12M200714 rokovKE-310FR1
Irisbus Agora Line 12M200615 rokovKE-121IX1 ❄️
Karosa Citybus 18M200318 rokovKE-057FT1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Agora Line 12M15,0KE-121IX1
Irisbus Citelis 12M14,0KE-310FR1
Irisbus Crossway 12.8M14,0KE-461FC1
Irisbus Crossway LE 12M13,0KE-409LB, KE-764GG, KE-776GG, KE-816GG, KE-931GG, KE-932GG6
Iveco First FCLLI9,0KE-501GK, KE-502GK, KE-907MU3
Karosa Citybus 18M18,0KE-057FT1
SOR NB 12 City7,2KE-173JI, KE-190JI, KE-573IF, KE-935KC, KE-948KC5
SOR NB 18 City9,5KE-186IG, KE-753HX2

Výsledný sumár

Počet vozidiel20
Počet prevádzkových vozidiel20 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel11,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel19 (95,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (10,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 20
Počet prevádzkových vozidiel 20 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 11,1 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 19 (95,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (10,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo