Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco First FCLLI20202 rokyKE-907MU1 ❄️
SOR NB 12 City20166 rokovKE-935KC1
SOR NB 12 City20148 rokovKE-173JI, KE-190JI2
SOR NB 12 City20139 rokovKE-948KC1
SOR NB 18 City201210 rokovKE-186IG1
SOR NB 12 City201210 rokovKE-573IF1
SOR NB 18 City201111 rokovKE-753HX1
Irisbus Crossway LE City 12M200814 rokovKE-409LB, KE-764GG, KE-776GG, KE-816GG, KE-931GG, KE-932GG6
Iveco First FCLLI200814 rokovKE-501GK, KE-502GK2
Irisbus Crossway 12.8M200715 rokovKE-461FC1
Irisbus Citelis 12M200715 rokovKE-310FR1
Irisbus Agora Line 12M200616 rokovKE-121IX1 ❄️
Karosa Citybus 18M200319 rokovKE-057FT1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Agora Line 12M16,0KE-121IX1
Irisbus Citelis 12M15,0KE-310FR1
Irisbus Crossway 12.8M15,0KE-461FC1
Irisbus Crossway LE 12M14,0KE-409LB, KE-764GG, KE-776GG, KE-816GG, KE-931GG, KE-932GG6
Iveco First FCLLI10,0KE-501GK, KE-502GK, KE-907MU3
Karosa Citybus 18M19,0KE-057FT1
SOR NB 12 City8,2KE-173JI, KE-190JI, KE-573IF, KE-935KC, KE-948KC5
SOR NB 18 City10,5KE-186IG, KE-753HX2

Výsledný sumár

Počet vozidiel20
Počet prevádzkových vozidiel20 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel12,1 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel19 (95,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (10,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 20
Počet prevádzkových vozidiel 20 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 12,1 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 19 (95,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (10,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo