Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Urbanway 12M20230 rokovAA-680BL, AA-742BL, AA-746BL, AA-765BL, AA-766BL, AA-769BL, AA-771BL, AA-772BL, AA-781BL, AA-782BL10 ❄️
Iveco First FCLLI20203 rokyKE-907MU1 ❄️
SOR NB 12 City20167 rokovKE-935KC1
SOR NB 12 City20149 rokovKE-173JI, KE-190JI2
SOR NB 12 City201310 rokovKE-948KC1
SOR NB 18 City201211 rokovKE-186IG1
SOR NB 12 City201211 rokovKE-573IF1
SOR NB 18 City201112 rokovKE-753HX1
Iveco First FCLLI200815 rokovKE-501GK1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Iveco First FCLLI9,0KE-501GK, KE-907MU2
Iveco Urbanway 12M0,0AA-680BL, AA-742BL, AA-746BL, AA-765BL, AA-766BL, AA-769BL, AA-771BL, AA-772BL, AA-781BL, AA-782BL10
SOR NB 12 City9,2KE-173JI, KE-190JI, KE-573IF, KE-935KC, KE-948KC5
SOR NB 18 City11,5KE-186IG, KE-753HX2

Výsledný sumár

Počet vozidiel19
Počet prevádzkových vozidiel19 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel4,6 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel19 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel11 (58 %)

Súhrn

Počet vozidiel 19
Počet prevádzkových vozidiel 19 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 4,6 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 19 (100 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 11 (58 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo