Eurobus zabezpečí MHD v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch ďalších 10 rokov

Obstarávanie poskytovateľa služieb MHD na ďalšie obdobie bolo ukončené.

Mesto Spišská Nová Ves a obec Smižany začiatkom júla ukončili verejné obstarávania na poskytovateľa služieb MHD na ďalšie 10-ročné obdobie. Stalo sa tak 1,5 roka po skončení predchádzajúcich 14-ročných kontraktov. Odvtedy je MHD zabezpečovaná opakovane na základe mestom/obcou uloženej povinnosti poskytovať služby MHD. Nový kontrakt opäť získal dopravca Eurobus Košice, ktorý tieto služby poskytuje aj v súčasnosti. V oboch súťažiach bol zároveň jediným uchádzačom.

Prehľad základných parametrov nových kontraktov:

  Spišská Nová Ves Smižany
Ročný objem výkonov 464 337 km 128 066 km
Povolená úprava výkonov počas trvania zmluvy navýšenie o 35 %, zníženie o 20 %
medziročne zmena najviac o 10 %
navýšenie o 10 %, zníženie o 30 %
medziročne zmena najviac o 10 %
Náklady na 1 odjazdený km 3,7628 € 3,8047 €
Cena za rok poskytovania služby 1 747 208,40 € 487 252 €
Počet liniek MHD 14 1
Východiskový počet autobusov 16 (1 kĺbový, 13 štandard, 2 midi) 4 (1 kĺbový, 3 štandard)
Min. počet elektrických autobusov 4 štandard, 1 midi 2 štandard

Poskytovanie služieb MHD podľa nových zmlúv má začať po uplynutí 90 dní od nadobudnutia ich účinností, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Nové zmluvy o službách vo verejnom záujme počítajú aj s budúcim zapojením MHD v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch do Integrovaného dopravného systému Východ. Dopravca preto musí poskytovať služby v súlade so Štandardami kvality IDS Východ, ktoré stanovujú požiadavky napr. na vybavenie zastávok, informačné systémy, vozidlá, predaj cestovných lístkov a dopravné výkony.

Priemerný vek vozidlového parku nesmie počas trvania kontraktu presiahnuť 10 rokov (okrem záložných vozidiel) a maximálny vek každého vozidla presiahnuť 15 rokov. Po minuloročnej väčšej obnove vozidlového parku je aktuálny priemerný vek 2,28 roka (vozidlá zahrnuté v kontrakte pre SNV), resp. 7,27 roka (vozidlá zahrnuté do kontraktu pre Smižany). Najstaršie vozidlo má 14,77 roka (midibus Rošero First). Dopravca musí spĺňať požiadavky zákona o podpore ekologických vozidiel z hľadiska percentuálneho zastúpenia takýchto vozidiel vo svojom vozidlovom parku. Za ekologické vozidlá sa budú považovať plne elektrické autobusy. Ak by časť ekologických vozidiel obstaralo mesto/obec, dopravca bude povinný ich prevziať do nájmu a užívania.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.