MHD v Ružomberku bude pravdepodobne zabezpečovať nový dopravca

V súťaži uspela bratislavská spoločnosť Blaguss Slovakia.

Súťaž na poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy v Ružomberku priniesla nečakané prekvapenie. Do súťaže formou rokovacieho konania so zverejnením sa prihlásili dvaja uchádzači - doterajší dopravca Arriva Liorbus a bratislavská spoločnosť Blaguss Slovakia. Ako vyplýva z oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Blaguss Slovakia, ktorá ponúkla nižšiu cenu za tarifný kilometer, konkrétne 1,670 € bez DPH. Uchádzač, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, ponúkol cenu 2,545 € bez DPH za 1 tarifný kilometer.

"Základná ponuka uchádzača sa umiestnila z hľadiska plnenia kritéria na prvom mieste, je nižšia ako preskúmateľne určená predpokladaná hodnota zákazky, základnú ponuku uchádzača nie je nutné žiadnym spôsobom upravovať a verejný obstarávateľ ju plne akceptuje," uvádza sa v predmetnom oznámení.

V prípade uzavretia zmluvy s víťazom súťaže by mal nový dopravca začať zabezpečovať MHD v Ružomberku najneskôr od začiatku roka 2021, keďže zmluva so súčasným dopravcom Arriva Liorbus bola predĺžená najdlhšie do 31. decembra 2020. Súčasne so zmenou dopravcu mesto pripravuje aj novú koncepciu mestskej hromadnej dopravy. Hlavnými novinkami má byť zavedenie taktovej dopravy a zavedenie prestupnej časovej tarify s jednorazovými aj predplatnými cestovnými lístkami. Taktiež je navrhovaná kompletná reorganizácia autobusových liniek.

Spoločnosť Blaguss Slovakia sa v súčasnosti zameriava najmä na zmluvnú zamestnaneckú a zájazdovú dopravu. V minulosti prevádzkovala aj niekoľko diaľkových a medzinárodných autobusových liniek. Mestskú hromadnú dopravu zatiaľ na Slovensku nezabezpečovala, ale rakúsky vlastník spoločnosti prevádzkuje napríklad niektoré linky viedenskej MHD.

Pripomeňme ešte, že do prvej súťaže na dopravcu vyhlásenej mestom Ružomberok v minulom roku sa prihlásil iba jediný uchádzač, ktorý predložil ponuku výrazne prevyšujúcu odhadovanú cenu zákazky. Mesto sa preto rozhodlo súťaž zrušiť a vyhlásilo rokovacie konanie so zverejnením.

Aktualizácia: Úrad pre verejné obstarávanie začal 24.9.2020 kontrolu verejnej súťaže, keďže boli voči vyhodnoteniu ponúk podané námietky. Ďalší postup v súťaži bude závisieť od záverov kontroly ÚVO.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Ako to vyzera ? Podpise sa to ?