Mesto opäť obstaráva dopravcu pre poskytovanie MHD

Tentokrát sa obstarávanie realizuje rokovacím konaním so zverejnením.

Mesto Ružomberok opätovne obstaráva dopravcu, ktorý bude poskytovať služby MHD v Ružomberku na ďalších 10 rokov s možnosťou predĺženia o maximálne  rokov. Obstarávanie je realizované formou súťažného konania s rokovaním. Súťažné podklady sú k dispozícii na portáli Josephine.

Medzi hlavné zmeny, ktoré mesto očakáva od nového dopravcu, patrí zavedenie taktovej dopravy, zavedenie prestupnej časovej tarify, zavedenie predplatných cestovných lístkov a zabezpečenie moderného vozidlového parku. Požiadavky na vozidlový park priamo nepožadujú autobusy s alternatívnym pohonom, no v prípade vybudovania rýchlonabíjacích staníc pre elektrobusy, alebo čerpacej stanice alternatívnych palív, to bude mesto považovať za splnenie podmienky na predĺženie zmluvy o max. 5 rokov. Taktiež je navrhovaná kompletná reorganizácia autobusových liniek.

Odhadovaná cena zákazky zostala rovnaká ako pri pôvodnej súťaži, t.j. 10 587 500 € bez DPH. Pripomíname, že pôvodná súťaž bola zrušená z dôvodu, že jediný uchádzač predložil ponuku, ktorá prevyšovala odhadovanú cenu zákazky o 87,43 %. Termín predkladania žiadostí o účasť je stanovený na 16. marca 2020. Následne mesto vyzve vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky účasti, na predloženie úvodných ponúk, o ktorých môže následne s uchádzačmi rokovať. Obstarávateľ si zároveň vyhradil právo zadať zákazku aj na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní.

Aktualizácia: Lehota na predkladanie základných ponúk bola stanovená do 18. mája 6. júna 18. júna 2020. V rovnaký deň bolo plánované aj otváranie ponúk. ÚVO však začal dňa 28.5.2020 skúmať postup obstarávateľa na základe podaných námietok, preto až do skončenia tohto konania je obstarávanie prerušené. Keďže nový dopravca nestihol byť obstaraný do 30. júna 2020, čo bol termín, do ktorého bola predĺžená zmluva so súčasným dopravcom, aj po tomto dátume bude naďalej zabezpečovať MHD doterajší dopravca. Zmluva bola dodatkom opäť predĺžená a to do konca roka 2020, alebo do začatia poskytovania služieb novým dopravcom.

Námietky boli po preskúmaní Úradom pre verejné obstarávanie na konci júla 2020 zamietnuté. Následne bol termín na predkladanie ponúk predĺžený do 14.9.2020.

 

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Víťazom sa stal Blaguss, ktorý ponúkol možno až podozrivo nízku cenu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6542/summary/download/67484