Mesto opäť obstaráva dopravcu pre poskytovanie MHD

Tentokrát sa obstarávanie realizuje rokovacím konaním so zverejnením.

© Linda

Mesto Ružomberok opätovne obstaráva dopravcu, ktorý bude poskytovať služby MHD v Ružomberku na ďalších 10 rokov s možnosťou predĺženia o maximálne  rokov. Obstarávanie je realizované formou súťažného konania s rokovaním. Súťažné podklady sú k dispozícii na portáli Josephine.

Medzi hlavné zmeny, ktoré mesto očakáva od nového dopravcu, patrí zavedenie taktovej dopravy, zavedenie prestupnej časovej tarify, zavedenie predplatných cestovných lístkov a zabezpečenie moderného vozidlového parku. Požiadavky na vozidlový park priamo nepožadujú autobusy s alternatívnym pohonom, no v prípade vybudovania rýchlonabíjacích staníc pre elektrobusy, alebo čerpacej stanice alternatívnych palív, to bude mesto považovať za splnenie podmienky na predĺženie zmluvy o max. 5 rokov. Taktiež je navrhovaná kompletná reorganizácia autobusových liniek.

Odhadovaná cena zákazky zostala rovnaká ako pri pôvodnej súťaži, t.j. 10 587 500 € bez DPH. Pripomíname, že pôvodná súťaž bola zrušená z dôvodu, že jediný uchádzač predložil ponuku, ktorá prevyšovala odhadovanú cenu zákazky o 87,43 %. Termín predkladania žiadostí o účasť je stanovený na 16. marca 2020. Následne mesto vyzve vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky účasti, na predloženie úvodných ponúk, o ktorých môže následne s uchádzačmi rokovať. Obstarávateľ si zároveň vyhradil právo zadať zákazku aj na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní.

Aktualizácia: Lehota na predkladanie základných ponúk bola stanovená do 18. mája 6. júna 2020. V rovnaký deň je plánované aj otváranie ponúk.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.