Zastávka OSP

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Autobusová stanica
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
18 RS Púšť
18 Autobusová stanica
Linka Smer
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Autobusová stanica
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
18 RS Púšť
18 Autobusová stanica

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
18 RS Púšť
18 Autobusová stanica
18 Autobusová stanica
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Autobusová stanica
18 RS Púšť
18 SAD
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Autobusová stanica
18 Autobusová stanica
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Autobusová stanica
18 RS Púšť
18 SAD
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
12 Autobusová stanica
18 Autobusová stanica
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ