Zastávka Kolotoč

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
11 Kúty, RD
40 GeWis
Linka Smer
11 Kúty, RD
40 GeWis

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 GeWis
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kúty, RD
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
11 Kopaničky
40 GeWis
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
40 RD
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
40 RD
40 GeWis
40 RD
40 GeWis
40 GeWis
11 Kúty, RD
11 Kopaničky
40 RD
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 GeWis
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kúty, RD
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
11 Kopaničky
40 GeWis
11 Kopaničky
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
40 RD
40 RD