Zastávka Hotel Magura

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Bojnice, kúpele
3 RD; GeWis
8 Sama Chalupku; Uniklinika
10 SAD; Mäsokombinát
11 Kopaničky; Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
11 Kolotoč; Brose
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 RD; GeWis
Linka Smer
3 Bojnice, kúpele
3 RD; GeWis
8 Sama Chalupku; Uniklinika
10 SAD; Mäsokombinát
11 Kopaničky; Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
11 Kolotoč; Brose
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 RD; GeWis

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
51 SAD
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
3 Autobusová stanica
10 SAD
3 Bojnice, kúpele
51 SAD
40 GeWis
50 SAD
3 GeWis
11 Kolotoč
51 SAD
40 RD
10 Okresný súd
50 SAD
40 GeWis
51 SAD
3 Bojnice, kúpele
40 Kolotoč
11 Kolotoč
10 SAD
40 GeWis
50 SAD
11 Kúty, RD
90 GeWis
3 Bojnice, kúpele
51 Okresný súd
3 GeWis
10 SAD
11 Kolotoč
40 Kolotoč
50 Mäsokombinát
11 Kopaničky
3 GeWis
10 SAD
40 RD
3 Bojnice, kúpele
40 Kolotoč
90 GeWis
11 Kolotoč
51 Mäsokombinát
50 SAD
40 RD
10 Okresný súd
40 Kolotoč
11 Kopaničky
11 Kolotoč
11 Brose
3 Bojnice, kúpele
90 RD
10 SAD
3 Autobusová stanica
40 RD
51 Mäsokombinát
40 Kolotoč
10 Okresný súd
11 Kopaničky
50 SAD
3 Bojnice, kúpele
3 RD
40 Kolotoč
11 Kolotoč
51 SAD
40 RD
50 SAD
11 Kopaničky
3 RD
10 SAD
11 Kolotoč
40 Kolotoč
51 Mäsokombinát
40 RD
50 SAD
10 SAD
11 Kopaničky
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč
40 Kolotoč
40 RD
50 SAD
51 SAD
11 Kopaničky
3 RD
11 Kolotoč
40 Kolotoč
40 RD
51 SAD
50 Mäsokombinát
10 Okresný súd
11 Kopaničky
3 Bojnice, kúpele
11 Kolotoč
40 Kolotoč
40 RD
50 SAD
51 SAD
11 Kopaničky
3 RD
10 SAD
11 Kolotoč
40 Kolotoč