Zastávka Farský kostol

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
11 Kopaničky; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
Linka Smer
11 Kopaničky; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
40 GeWis
51 SAD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 GeWis
40 GeWis
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
11 Kúty, RD
40 GeWis
50 SAD
51 SAD
40 Kolotoč
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 Kolotoč
11 Kopaničky
40 RD
51 Okresný súd
50 SAD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 RD
40 Kolotoč
40 RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
50 SAD
51 Mäsokombinát
40 RD
44 Autobusová stanica
40 Kolotoč
11 Kopaničky
40 RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
50 SAD
44 Autobusová stanica
51 Mäsokombinát
40 RD
11 Kopaničky
40 Kolotoč
50 SAD
40 RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 RD
51 SAD
44 Autobusová stanica
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica
50 Mäsokombinát
40 RD
51 Mäsokombinát
44 Autobusová stanica
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
50 SAD
44 Autobusová stanica
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 RD
44 Autobusová stanica
51 SAD
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica
50 Mäsokombinát
40 RD
51 SAD
44 Autobusová stanica
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
50 SAD
44 Autobusová stanica
40 RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
44 Autobusová stanica
51 SAD
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
50 SAD
44 Autobusová stanica
40 RD
51 SAD
44 Autobusová stanica
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
50 SAD
44 Autobusová stanica
40 RD
51 SAD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
44 Autobusová stanica
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
50 SAD