Zastávka Farský kostol

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
11 Kopaničky; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
Linka Smer
11 Kopaničky; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
51 SAD
40 RD
44 Autobusová stanica
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
11 Kopaničky
40 Kolotoč
40 RD
51 Okresný súd
44 Autobusová stanica
50 Mäsokombinát
40 RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
51 SAD
44 Autobusová stanica
40 RD
50 SAD
11 Kopaničky
44 Autobusová stanica
40 Kolotoč
51 SAD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 RD
11 Kopaničky
44 Autobusová stanica
40 Kolotoč
40 RD
50 Mäsokombinát
44 Autobusová stanica
51 Mäsokombinát
40 RD
11 Kopaničky
40 RD
50 SAD
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica
40 GeWis
44 Autobusová stanica
51 SAD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 GeWis
11 Kopaničky
40 Kolotoč
50 SAD
44 Autobusová stanica
40 RD
51 Mäsokombinát
44 Autobusová stanica
11 Kopaničky
40 RD
40 Kolotoč
50 SAD
44 Autobusová stanica
40 RD
51 SAD
44 Autobusová stanica
40 RD
50 SAD
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica
40 RD
44 Autobusová stanica
51 Mäsokombinát
44 Autobusová stanica
40 RD
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica
51 SAD
40 RD
50 Mäsokombinát
40 RD
44 Autobusová stanica
11 Kopaničky
51 SAD
44 Autobusová stanica
40 RD
44 Autobusová stanica
40 RD
44 Autobusová stanica
40 RD
51 SAD
40 RD
50 Mäsokombinát
44 Autobusová stanica
44 Autobusová stanica
44 GeWis
51 SAD
44 GeWis
50 Mäsokombinát
44 Farský kostol
50 Bojnice, ZŠ
44 Farský kostol
51 Mäsokombinát
50 SAD
50 SAD
51 SAD
40 GeWis
40 GeWis
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
50 SAD
51 SAD