Zastávka Autobusová stanica

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
2 Úsvit; GeWis
3 Bojnice, kúpele
3 RD; GeWis
4 Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko
8 Autobusová stanica; Sama Chalupku; Uniklinika
10 SAD; Mäsokombinát
11 Kopaničky; Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
11 Kolotoč; Brose
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
15 Okresný súd
18 RS Púšť
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 RD; GeWis
Linka Smer
2 Úsvit; GeWis
3 Bojnice, kúpele
3 RD; GeWis
4 Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko
8 Autobusová stanica; Sama Chalupku; Uniklinika
10 SAD; Mäsokombinát
11 Kopaničky; Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
11 Kolotoč; Brose
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
15 Okresný súd
18 RS Púšť
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 RD; GeWis

Najbližšie odchody

Linka Smer Čas
8 Autobusová stanica
50 SAD
11 Kolotoč
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 GeWis
11 Brose
51 SAD
2 Úsvit
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
3 GeWis
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
10 Okresný súd
40 RD
15 Okresný súd
50 SAD
10 Okresný súd
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
51 SAD
3 Bojnice, kúpele
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
10 SAD
40 Kolotoč
40 GeWis
11 Kolotoč
8 Uniklinika
8 Uniklinika
90 GeWis
10 SAD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
3 Bojnice, kúpele
40 GeWis
50 SAD
10 SAD
15 Okresný súd
51 Okresný súd
2 GeWis
11 Kúty, RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 GeWis
3 GeWis
11 Kolotoč
8 Uniklinika
8 Uniklinika
40 Kolotoč
10 SAD
15 Okresný súd
8 Uniklinika
8 Uniklinika
50 Mäsokombinát
3 Bojnice, kúpele
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
11 Kopaničky
3 GeWis
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
40 Kolotoč
40 RD
51 Mäsokombinát
11 Kolotoč
4 Necpaly, sídlisko
15 Okresný súd
10 Okresný súd
10 SAD
90 GeWis
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
8 Uniklinika
8 Uniklinika
15 Okresný súd
50 SAD
10 SAD
40 Kolotoč
40 RD
10 Okresný súd
11 Kolotoč
11 Brose
3 Bojnice, kúpele
10 Okresný súd
11 Kopaničky
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
10 Okresný súd
51 Mäsokombinát
90 RD
40 Kolotoč
8 Uniklinika
10 SAD
40 RD
3 Bojnice, kúpele
44 Autobusová stanica
50 SAD
10 Okresný súd
11 Kopaničky
18 RS Púšť
40 Kolotoč
11 Kolotoč
15 Okresný súd
3 RD
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
10 SAD
51 SAD
40 RD
50 SAD