Vyskúšajte pripravované
Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
2

► GeWis

Autobusová stanica, Prior, Priemstav, STS, Sódovkareň, Úsvit, GeWis

► Okresný súd

Tezas, Výhrevňa, TDS, Nestlé, Okresný súd

► Autobusová stanica

GeWis, Úsvit, Sódovkareň, Prior, Okresný súd, Autobusová stanica
3

► Bojnice - kúpele

GeWis, RD, Dlhá ulica, Prior, Autobusová stanica, Ul. Svätoplukova, Hotel Magura, Štefánika, Športová hala, Bojnice - šlacht. stanica, Bojnice - dolný koniec, Bojnice - námestie, Bojnice - kúp. Čajka, Bojnice - kúpele

► RD, GeWis

Bojnice - kúpele, Bojnice - kúp. Čajka, Bojnice - námestie, Bojnice - dolný koniec, Bojnice - šlacht. stanica, S. Chalupku, Hotel Magura, Kino Baník, Duklianska, Autobusová stanica, Prior, Dlhá ulica, RD, GeWis
4

► Kopaničky, Autobusová stanica

Autobusová stanica, Kopanice - cintorín, Kopanice cintorín - hor. koniec, Kopanice - Podchody, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Lesný park, Kopaničky, Na Záhumní, Necpaly - u Borku, Necpaly - sídlisko, Veľkonecpalská, Necpalská, Autobusová stanica
7

► Bojnice - kúpele

Bojnice - Dubnica Jednota, Bojnice - Dubnica slobodáreň, Bojnice - ZŠ, Bojnice - dolný koniec, Bojnice - námestie, Bojnice - kúpele

► Bojnice - Dubnica Jednota

Bojnice - kúpele, Bojnice - námestie, Bojnice - ZŠ, Bojnice - Dubnica slobodáreň, Bojnice - Dubnica Jednota
8

► Autobusová stanica, UNI-klinika

UNI-klinika, Zimný štadión, S. Chalupku, Autobusová stanica, Prior, Dlhá ulica, RD, GeWis, Malá Lehôtka - dolný koniec, Malá Lehôtka - kult. dom, Hradec, Malá Lehôtka - kult. dom, Malá Lehôtka - dolný koniec, Veľká Lehôtka - dolný koniec, Veľká Lehôtka - OcÚ, Veľká Lehôtka - konečná, Veľká Lehôtka - OcÚ, Veľká Lehôtka - dolný koniec, GeWis, RD, Dlhá ulica, Prior, Autobusová stanica, Ul. Svätoplukova, Hotel Magura, S. Chalupku, Pošta 4, Zimný štadión, UNI-klinika
10

► Okresný súd, SAD, Ciglianska cesta

Ciglianska cesta, SAD, Tehelňa, Nestlé, Okresný súd, Autobusová stanica, Zapotôčky - Rad Tolst., Zapotôčky - Ondrejova, UNI-klinika, Zimný štadión, S. Chalupku, Janka Kráľa, Kino Baník, Hotel Magura, Zimný štadión, UNI-klinika, Zapotôčky - Ondrejova, Zapotôčky - Rad Tolst., Autobusová stanica, Okresný súd, Nestlé, Tehelňa, SAD, Ciglianska cesta
11

► Kopaničky, Kúty - RD

BROSE, Priemyselný park, Pošta 4, Kolotoč, Okružná, S. Chalupku, Hotel Magura, Kino Baník, Okresný súd, Autobusová stanica, Farský kostol, Necpalská, Malonecpalská, Necpaly - sídlisko, Necpaly - u Borku, Na Záhumní, Kopaničky, Kúty - RD

► Kolotoč

Kúty - RD, Kopaničky, Na Záhumní, Necpaly - u Borku, Necpaly - sídlisko, Veľkonecpalská, Necpalská, Prior, Autobusová stanica, Ul. Svätoplukova, Hotel Magura, Štefánika, S. Chalupku, Okružná, Kolotoč, Pošta 4, Športová hala, Priemyselný park, BROSE
12

► Sebedražie - Baňa Cigeľ

Zapotôčky - Ondrejova, Zapotôčky - Rad Tolst., Autobusová stanica, Okresný súd, Nestlé, Tehelňa, SAD, Mäsokombinát, OSP, Vlčie Kúty II., Sebedražie - Baňa Cigeľ

► Autobusová stanica

Sebedražie - Baňa Cigeľ, Vlčie Kúty II., OSP, Mäsokombinát, SAD, Tehelňa, Nestlé, Okresný súd, Autobusová stanica
14

► Sebedražie - Baňa Cigeľ

Kopanice - cintorín, Kopanice - Podchody, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Lesný park, Kopaničky, Necpaly - u Borku, Necpaly - sídlisko, Necpalská, Autobusová stanica, Nestlé, Tehelňa, SAD, Mäsokombinát, OSP, Vlčie Kúty II., Sebedražie - Baňa Cigeľ

► SAD

Sebedražie - Baňa Cigeľ, SAD
15

► Bojnice - Dubnica Jednota

Gymnázium, Mariánska ul., Kopanice - cintorín, Kopanice - cint. horný koniec, Kopanice - Podchody, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Lesný park, Kopanice - Energetikov, Včelárska, Necpalská, Farský kostol, Autobusová stanica, Zapotôčky - Rad Tolst., Zapotôčky - Ondrejova, UNI-klinika, Zimný štadión, Pošta 4, Športová hala, Bojnice - šlacht. stanica, Bojnice - ovocná škôlka, Bojnice - nemocnica, Bojnice - Dubnica slobodáreň, Bojnice - Dubnica Jednota

► Okresný súd

Bojnice - Dubnica Jednota, Bojnice - Dubnica slobodáreň, Bojnice - nemocnica, Bojnice - ovocná škôlka, Bojnice - šlacht. stanica, Pošta 4, Zimný štadión, UNI-klinika, Zapotôčky - Ondrejova, Zapotôčky - Rad Tolst., Autobusová stanica, Necpalská, Včelárska, Kopanice - Energetikov, Kopanice - Lesný park, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Podchody, Kopanice - cintorín, Farský kostol, Okresný súd
18

► Sebedražie - RS Púšť

Autobusová stanica, Okresný súd, Nestlé, Tehelňa, SAD, Mäsokombinát, OSP, Sebedražie - RS Púšť

► Autobusová stanica

Sebedražie - RS Púšť, OSP, Mäsokombinát, SAD, Tehelňa, Nestlé, Okresný súd, Autobusová stanica
40

► RD, GeWis

Kolotoč, BROSE, Priemyselný park, Okružná, S. Chalupku, Hotel Magura, Kino Baník, Duklianska, Autobusová stanica, Farský kostol, Necpalská, Včelárska, Kopanice - Energetikov, Kopanice - Lesný park, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Podchody, Kopanice - cintorín, Farský kostol, Okresný súd, Prior, Dlhá ulica, RD, GeWis

► Kolotoč

GeWis, RD, Dlhá ulica, Gymnázium, Mariánska ul., Kopanice - cintorín, Kopanice - cint. horný koniec, Kopanice - Podchody, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Lesný park, Kopanice - Energetikov, Včelárska, Necpalská, Farský kostol, Autobusová stanica, Ul. Svätoplukova, Hotel Magura, S. Chalupku, Okružná, Kolotoč
44

► Autobusová stanica, GeWis

Autobusová stanica, Farský kostol, Necpalská, Malonecpalská, Necpaly - sídlisko, Necpaly - u Borku, Na Záhumní, Kopaničky, Severka, Včelárska, Kopanice - Energetikov, Kopanice - Lesný park, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Podchody, Kopanice - cintorín, Farský kostol, Autobusová stanica, Okresný súd, Prior, Dlhá ulica, RD, GeWis
50

► Autobusová stanica, SAD, Ciglianska cesta

Ciglianska cesta, SAD, Tehelňa, Nestlé, Okresný súd, Farský kostol, Mariánska ul., Kopanice - cintorín, Kopanice - cint. horný koniec, Kopanice - Podchody, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Lesný park, Severka, Kopaničky, Na Záhumní, Necpaly - u Borku, NC Kaufland, Zapotôčky - Ondrejova, UNI-klinika, Zimný štadión, Športová hala, Bojnice - šlacht. stanica, Bojnice - dolný koniec, Bojnice - ZŠ, Bojnice - nemocnica, Bojnice - ovocná škôlka, Bojnice - šlacht. stanica, S. Chalupku, Janka Kráľa, Hotel Magura, Kino Baník, Duklianska, Autobusová stanica, Okresný súd, Nestlé, Tehelňa, SAD, Ciglianska cesta
51

► Autobusová stanica, SAD, Ciglianska cesta

Ciglianska cesta, SAD, Tehelňa, Nestlé, Okresný súd, Autobusová stanica, Ul. Svätoplukova, Hotel Magura, Janka Kráľa, S. Chalupku, Športová hala, Bojnice - šlacht. stanica, Bojnice - dolný koniec, Bojnice - ZŠ, Bojnice - nemocnica, Bojnice - ovocná škôlka, Bojnice - šlacht. stanica, Zimný štadión, UNI-klinika, Zapotôčky - Ondrejova, Necpaly - u Borku, Na Záhumní, Kopaničky, Severka, Kopanice - Lesný park, Kopanice - V.Clementisa, Kopanice - Podchody, Kopanice - cintorín, Farský kostol, Okresný súd, Nestlé, Tehelňa, SAD, Ciglianska cesta
90

► Bojnice - Dubnica Jednota

GeWis, RD, Dlhá ulica, Prior, Autobusová stanica, Zapotôčky - Rad Tolst., Zapotôčky - Ondrejova, UNI-klinika, Ul. Svätoplukova, Hotel Magura, Štefánika, Zimný štadión, Športová hala, Bojnice - šlacht. stanica, Bojnice - ovocná škôlka, Bojnice - nemocnica, Bojnice - Dubnica slobodáreň, Bojnice - Dubnica Jednota

► RD, GeWis

Bojnice - Dubnica Jednota, Bojnice - Dubnica slobodáreň, Bojnice - nemocnica, Bojnice - ovocná škôlka, Bojnice - šlacht. stanica, S. Chalupku, Hotel Magura, Kino Baník, Duklianska, Zimný štadión, UNI-klinika, Zapotôčky - Ondrejova, Zapotôčky - Rad Tolst., Autobusová stanica, Prior, Dlhá ulica, RD, GeWis

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka