Vyjadrenie generálneho riaditeľa SAD Prievidza a.s. k zmenám cestovného poriadku linky 3

Ešte v marci tohoto roku sme doručili poslancom MsZ návrh zmien cestovného poriadku na linke 3 do Bojníc. Návrh zmeny vyplynul z dôvodu, že Mesto Bojnice nenašlo v rozpočte na rok 2008 dostatok finančných prostriedkov na vykrytie strát vzniknutých prevádzkovaním MHD na území Mesta Bojnice. Na základe uvedeného naša dopravná spoločnosť pripravila návrh zmien cestovných poriadkov, v ktorom bol zohľadnený pokles dopravných výkonov v MHD v rámci mesta Bojnice podľa výšky príspevku zo strany mesta Bojnice.

Mesto Bojnice zobralo na seba zodpovednosť za stratu vzniknutú v mesiacoch máj a jún a začalo rokovanie so spoločnosťami Unipharma, Kúpele Bojnice a obec Opatovce nad Nitrou o prispievaní na stratu na linke 3, počas týchto mesiacov sme nepristúpili ku zmenám na linke.

Nakoľko sa už začala letná sezóna, počas ktorej sú na linke 3 lepšie tržby, neuvažujeme počas letných mesiacov s obmedzeniami na tejto linke, skôr keď si to bude vyžadovať situácia, vypravíme posilové spoje.

Predpokladáme, že výsledkom rokovaní s vedením mesta Bojnice bude cestovný poriadok rozdelený na sezónne a mimosezónne premávanie, ktorý by mal odzrkadľovať potreby cestujúcej verejnosti. S návrhom cestovného poriadku budeme verejnosť informovať v dostatočnom predstihu, po uzatvorení rokovaní s mestami Prievidza a Bojnice.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.