Drobné zmeny na linkách 3 8 10 15 40 50 (od 1.9.2023)

Niektoré spoje budú mať upravené časy odchodov.

Od 1. septembra 2023 nastanú menšie zmeny v cestovných poriadkoch liniek 3 8 10 15 40 a 50 v MHD Prievidza a Bojnice.

Na linkách 3 10 15 40 a 50 príde pri vybraných spojoch k niekoľkominútovým zmenám časových polôh spojov. Taktiež prichádza k úpravám v jazdných dobách spojov, čo môže mať za následok drobné posuny odchodov z niektorých nácestných zastávok.

Na linke 8 budú spoje s odchodmi v pracovných dňoch o 13:45 z Autobusovej stanice vedené po zastávku Hradec, resp. po zastávku Veľká Lehôtka, konečná. Späť do centra budú vedené nové spoje o 14:06 zo zastávky Hradec a o 14:04 zo zastávky Veľká Lehôtka, konečná.

Na linke 10 budú navyše vybrané spoje predĺžené po zastávku SAD, resp. po zastávku Sama Chalupku.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.