Cestovný poriadok linky 4

4
Autobusová stanica
Necpaly, sídlisko
Platí od 1.9.2020

Zastávky

min Zastávka Zóna
Autobusová stanica 34 1
33 Kopanice, cintorín 1 1
44 Kopanice, cintorín, horný koniec 1 1
55 Kopanice, Podchody 1 1
66 Kopanice, Clementisa 1 1
88 Kopanice, Lesný park 1 1
Kopaničky 1 1
Na Záhumní 2 1
Necpaly, U Borku 2 1
1515 Necpaly, sídlisko 2 1
Veľkonecpalská 2 1
Necpalská 2 1
Autobusová stanica 1 1

Pracovné dni

hod min
715K

Poznámky

KVynecháva zastávky Kopaničky; Na Záhumní a Necpaly, U Borku; Ide len po zastávku Necpaly, sídlisko; Spoj pokračuje zo zastávky Necpaly, sídlisko ako linka 11 na zastávku Brose.
Dopravca: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka Zóna
Autobusová stanica 34 1
Kopanice, cintorín 1 1
Kopanice, cintorín, horný koniec 1 1
Kopanice, Podchody 1 1
Kopanice, Clementisa 1 1
Kopanice, Lesný park 1 1
Kopaničky 1 1
Na Záhumní 2 1
Necpaly, U Borku 2 1
Necpaly, sídlisko 2 1
Veľkonecpalská 2 1
Necpalská 2 1
Autobusová stanica 1 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
2 Úsvit; GeWis
3 Bojnice, kúpele
3 RD; GeWis
4 Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko
8 Autobusová stanica; Sama Chalupku; Uniklinika
10 SAD; Mäsokombinát
11 Kopaničky; Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
11 Kolotoč; Brose
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
15 Okresný súd
18 RS Púšť
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 RD; GeWis
Linka Smer
2 Úsvit; GeWis
3 Bojnice, kúpele
3 RD; GeWis
4 Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko
8 Autobusová stanica; Sama Chalupku; Uniklinika
10 SAD; Mäsokombinát
11 Kopaničky; Autobusová stanica; Necpaly, sídlisko; Kúty, RD
11 Kolotoč; Brose
12 Sebedražie, Baňa Cigeľ
14 Sebedražie, Baňa Cigeľ
15 Bojnice, Dubnica, Jednota
15 Okresný súd
18 RS Púšť
40 RD; GeWis
40 Kolotoč
44 Autobusová stanica; GeWis
50 SAD; Mäsokombinát
51 SAD; Mäsokombinát
90 Bojnice, Dubnica, Jednota
90 RD; GeWis