Anketa: Je podľa vás súčasný vozidlový park prievidzskej MHD postačujúci z hľadiska kapacity vozidiel?

Solaris Urbino 10,5 IV v garáži SAD Prievidza
Foto © henko151