Cestovné lístky MHD Liptovský Mikuláš (do 31.12.2023)


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti Dopravnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,50 € 0,44 €
Zľavnené cestovné
 • deti do dovŕšenia 15 rokov
 • žiak a študent podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku
 • držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S
0,30 € 0,25 €
Osobitné cestovné
 • občan nad 65 rokov veku, ktorý má trvalý pobyt v SR
0,10 € 0,10 €
Bezplatná preprava
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP
 • invalidný vozík držiteľa ŤZP, ŤZP-S alebo detský kočik
 • detský kočík s dieťaťom
 • detský kočík, pokiaľ je držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S dieťa
0,00 € 0,00 €
Dovozné za
 • psa, ktorý nie je prepravovaný v schránke
 • detský kočík bez dieťaťa
 • bicykel
0,50 € 0,44 €
Dovozné za batožinu
 • batožina väčšia ako 20x30x50 cm
 • úzke predmety a lyže dlhšie ako 150 cm
 • domáce zviera prepravované v schránke
0,30 € 0,25 €

Základné tarifné zásady sú:

 • nástup do vozidla je možný len prednými dverami,
 • cestovné a dovozné sa platí v autobuse MHD u vodiča - v hotovosti alebo dopravnou kartou s dostatočným kreditom,
 • zakúpený cestovný lístok platí len na jednu cestu vo vozidle MHD bez prestupu,
 • pri platbe dopravnou kartou je pri prestupe do 30 minút druhá jazda bezplatná.

Podmienky poskytovania zľavneného cestovného a preukazovania nároku na zľavu upravuje platná Tarifa MHD v Liptovskom Mikuláši.


Predplatné cestovné lístky

Typ PCL / Platnosť 5 dní 14 dní 30 dní
Základný (osoby staršie ako 15 r.) 4,00 € 11,50 € 24,60 €
Zľavnený (deti, žiaci a študenti < 26 r., držitelia preukazov ŤZP/ŤZP-S) 2,25 € 6,50 € 14,00 €
Senior (občania nad 65 r. s trvalým pobytom v SR) 1,00 € 2,50 € 5,60 €

Predplatné cestovné lístky umožňujú neobmedzené cestovanie počas doby ich platnosti. Predávajú sa na čipovú dopravnú kartu dopravcu na predajnom mieste Arriva Liorbus, alebo cez internetový predaj/aplikáciu ubian. Predĺžiť platnosť predplatného lístka (bez zmeny časovej platnosti) je možné aj u vodiča autobusu.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontrole preukázať platným cestovným lístkom, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka. Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného lístka je nasledovná:

Za cestovanie bez platného cestovného lístka 50 € (stonásobok základného cestovného)
Za nezaplatenie dovozného 3 € / 5 € (desaťnásobok príslušného dovozného)

Predajné miesto

Predajné miesto Arriva Liorbus sa nachádza na Autobusovej stanici v Liptovskom Mikuláši. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú kartu, zakúpiť predplatný cestovný lístok, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov.

Deň Pracovná doba
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7:00 - 15:30 (prestávka 11:00 - 12:00)
Streda 7:00 - 17:00 (prestávka 11:00 - 12:00)

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.