Čipové karty

Bezkontaktná čipová (dopravná) karta slúži ako elektronická peňaženka, alebo ako nosič predplatného cestovného lístka. Zaobstarať sa dá v predajni ARRIVA Liorbus na autobusovej stanici. V prípade, ak ju cestujúci bude využívažť ako elektronickú peňaženku, pri jej kúpe sa na ňu nahrá finančný obnos (kredit), z ktorého sa pri každej jazde odčíta cena cestovného. Cestovné pri platbe dopravnou kartou je nižšie ako pri kúpe lístka v hotovosti u vodiča, takže cestovanie s kartou je o niečo výhodnejšie. Navyše pri prestupe do 30 minút od zakúpenia prvého lístka je druhá jazda bezplatná (vydaný bude lístok s nulovou hodnotou). Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri kabíne vodiča. Minimálny kredit pri dobíjaní je 5 €. Karta platí od vydania 5 rokov a predáva sa za cenu 4 €. Ďalšie podmienky spojené s vydaním a používaním čipovej karty stanovujú všeobecné obchodné podmienky a Tarifa MHD v Liptovskom Mikuláši.


Ako vybaviť obyčajnú čipovú kartu (pre dospelého)

K vystaveniu novej bezkontaktnej čipovej karty je potrebné v predajni ARRIVA Liorbus na autobusovej stanici vyplniť a podpísať žiadanku. Na overenie údajov treba priniesť k nahliadnutiu hodnoverný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas).


Študentské čipové karty

Študenti (od 15 do 26 rokov) majú nárok na zľavnené cestovné, no musia si vybaviť dopravnú kartu. Študentskú bezkontaktnú čipovú kartu môže vystaviť buď spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s., alebo priamo škola študenta. Ak kartu vystavuje ARRIVA Liorbus, a.s., je k jej vydaniu potrebné priniesť školou potvrdenú vyplnenú žiadanku, fotku s rozmermi 2,5 x 3 cm a hodnoverný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas).

Ak kartu vystavuje škola, študent musí splniť jej podmienky. Podmienkou použitia študentskej čipovej karty vydanej školou ako dopravnej karty je vizuálne skontrolovateľná platnosť karty.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.