Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR BN 9.520192 rokyPN-009DO, PN-246DO, PN-428DO, PN-439DO, PN-666DO, PN-696DO, PN-707DO, PN-723DO8 ❄️
SOR NB 12 City20192 rokyPN-633DR, PN-844DR, PN-848DR3 ❄️
SOR NB 12 City200813 rokovRK-216BC1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
SOR BN 9.52,0PN-009DO, PN-246DO, PN-428DO, PN-439DO, PN-666DO, PN-696DO, PN-707DO, PN-723DO8
SOR NB 12 City4,8PN-633DR, PN-844DR, PN-848DR, RK-216BC4

Výsledný sumár

Počet vozidiel12
Počet prevádzkových vozidiel12 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel2,9 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel12 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel11 (91,7 %)

Súhrn

Počet vozidiel 12
Počet prevádzkových vozidiel 12 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 2,9 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 12 (100,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 11 (91,7 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo