Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR BN 9.520193 rokyPN-009DO, PN-246DO, PN-428DO, PN-439DO, PN-666DO, PN-696DO, PN-707DO, PN-723DO8 ❄️
SOR NB 12 City20193 rokyPN-633DR, PN-844DR, PN-848DR3 ❄️
SOR CN 10.5201210 rokovRK-634BM1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
SOR BN 9.53,0PN-009DO, PN-246DO, PN-428DO, PN-439DO, PN-666DO, PN-696DO, PN-707DO, PN-723DO8
SOR CN 10.510,0RK-634BM1
SOR NB 12 City3,0PN-633DR, PN-844DR, PN-848DR3

Výsledný sumár

Počet vozidiel12
Počet prevádzkových vozidiel12 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel3,6 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel12 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel11 (91,7 %)

Súhrn

Počet vozidiel 12
Počet prevádzkových vozidiel 12 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 3,6 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 12 (100,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 11 (91,7 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo