Vyskúšajte pripravované
Trasy liniek

Autobusy

linkazastávky
1

► Dolná Sihoť - Gaštanová ul.

Dolná Sihoť - Gaštanová ul., Dolná Sihoť - Humanus, Poliklinika, Nábr. A. Hlinku, ul. R. Dilonga č.5, Hlohová ul., Podzámska ul., ul. SNP, ul. Nitrianska č.23, Kaufland, Farmapavilón, ul. Nitrianska - cintorín, Bernolákova ul. - autoškola, Bernolákova ul. pešia lávka, Železničná stanica, ul. M. Benku, Bekaert a.s., Mierova ul. č.6, Mierova ul. - STK, Gorkého ul., ul. Čs. Armády, ul. Arpáda Felcána, Hviezdoslavova ul. - VÚ, Čulenová, Blachotrapez
Čulenova ul. č.31, Svätopeterská ul., Hviezdoslavova ul. - VÚ, Železničná stanica, Hurbanova ul., Jesenského ul., ul. Nitrianska č.23, Kaufland, ul. Nitrianska - cintorín, ul. SNP, Podzámska ul., Hlohová ul. - ZŠ, ul. R. Dilonga č.5, Nábr. A. Hlinku, Poliklinika, Dolná Sihoť - Humanus, Dolná Sihoť - Gaštanová ul.
2

► Farmapavilón, Kaufland

Dolná Sihoť - Gaštanová ul., Dolná Sihoť - Humanus, Nábr. A. Hlinku, ul. R. Dilonga č.5, Železničná stanica, Pribinova ul. - Dom kultúry, ul. SNP, ul. Nitrianska č.23, Farmapavilón, Kaufland

► Dolná Sihoť - Gaštanová ul.

Farmapavilón, ul. Nitrianska - cintorín, ul. SNP, Hlohová ul. - ZŠ, Železničná stanica, ul. R. Dilonga č.5, Nábr. A. Hlinku, Poliklinika, Dolná Sihoť - Humanus, Dolná Sihoť - Gaštanová ul.

► Dolná Sihoť - Gaštanová ul.

Dolná Sihoť - Gaštanová ul., Dolná Sihoť - Humanus, Poliklinika, Nábr. A. Hlinku, ul. R. Dilonga č.5, Hlohová ul., Hlohová ul. - ZŠ, ul. SNP, ul. Nitrianska č.23, Kaufland, Farmapavilón, ul. Nitrianska - cintorín, Bernolákova ul. - autoškola, Bernolákova ul. pešia lávka, Železničná stanica, ul. M. Benku, Mierova ul. č.6, Mierova ul. - STK, Gorkého ul., ul. Čs. Armády, ul. Arpáda Felcána, Hviezdoslavova ul. - VÚ, Čulenová, Blachotrapez
Čulenova ul. č.31, Svätopeterská ul., Hviezdoslavova ul. - VÚ, Železničná stanica, Pribinova ul. - Dom kultúry, Podzámska ul., ul. SNP, ul. Nitrianska č.23, Kaufland, Farmapavilón, ul. Nitrianska - cintorín, ul. SNP, Hlohová ul. - ZŠ, ul. R. Dilonga č.5, Nábr. A. Hlinku, Poliklinika, Dolná Sihoť - Humanus, Dolná Sihoť - Gaštanová ul.
3

► Dolná Sihoť - Gaštanová ul.

Dolná Sihoť - Gaštanová ul., Dolná Sihoť - Humanus, Poliklinika, Nábr. A. Hlinku, Podzámska ul., ul. SNP, Kaufland, ul. Nitrianska - cintorín, Bernolákova ul. - autoškola, Bernolákova ul. pešia lávka, Železničná stanica, ul. M. Benku, Mierova ul. č.6, Mierova ul. - STK, Gorkého ul., ul. Čs. Armády, ul. Arpáda Felcána, Hviezdoslavova ul. - VÚ, Čulenová, Blachotrapez, Čulenova ul. č.31, Svätopeterská ul., Hviezdoslavova ul. - VÚ, Mierova ul. č.6, Mierova ul. - STK, Gorkého ul., ul. Čs. Armády, ul. Arpáda Felcána, Železničná stanica, Hurbanova ul., Jesenského ul., Pribinova ul. - Dom kultúry, ul. SNP, ul. Nitrianska č.23, Kaufland, Podzámska ul., Nábr. A. Hlinku, Poliklinika, Dolná Sihoť - Humanus, Dolná Sihoť - Gaštanová ul.

Vysvetlivky

tučnéKonečná zastávka
šikméObčasná zastávka