Zmena tarify MHD od 1. januára 2020

Od 1. januára 2020 dochádza po viac ako desiatich rokoch k zmene tarify na linkách MHD Spišská Nová Ves. Zmena sa týka úpravy výšky cestovného ale aj doplnenia a obmedzenia niektorých zliav. 

Prinášame Vám stručný prehľad zmien.

  • Bezplatné cestovné pre občanov starších ako 70 rokov

Bezplatná preprava pre občanov starších ako 70 rokov bola zavedená k 1.1.2018. Po dvoch rokoch dochádza k úprave podmienok využívania tohto druhu cestovného. Od 1. januára 2020 bude bezplatná preprava určená len pre držiteľov čipovej karty. Cestujúci s čipovou kartou po nastúpení do autobusu priloží čipovú kartu k strojčeku, ktorý automaticky vydá bezplatný - nulový cestovný lístok. Pre cestujúcich bez čipovej karty bude cestovné spoplatene sumou 5  centov. Občania  starší ako 70 rokov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch si môžu prísť čipovú kartu vybaviť bezplatne. Výdaj čipových kariet prebieha v osobnej pokladni dopravcu eurobus na autobusovej stanici v Spišskej Novej Vsi.

  • Bezplatné batožiny

Nová tarifa vypúšťa spoplatňovanie cestovných batožín (kufrov, lyži, nákupných tašiek a pod.). Spoplatnená bude naopak preprava psov a zvierat prepravovaných mimo schránky určenej na ich prepravu (okrem vodiacich psov) , bicyklov ale aj kočiarov neobsadených dieťaťaťom (pokiaľ kočiar nie je prepravovaný súčasne s dieťaťom).

  • Zvýhodené cestovné pre darcov krvi

Novinkou je aj zavedenie osobitného cestovného pre darcov krvi - držiteľov Janského plakety (zlatej a diamantovej) a Kňazovického plakety. Táto zľava je využiteľná len z osobitnej čipovej karty vydanej na tento typ zľavy a cena lístka bude 10 centov. Platba v hotovosti (u vodiča) nebude možná. 

  • Zmena výšky cestovného

Mimo vyššie uvedených zmien dochádza aj k zmene výšky cestovného u všetkých tarifných skupín. Zvýšenie cestovného bude u hotovostnej platby vyššie ako pri platbe čipovou kartou.  Táto zmena má snahu motivovať cestujúcich k preferovaniu platby čipovou kartou , ktorá je rýchlejšia než platba hotovosťou a môže prispieť k zníženiu jazdnej doby spojov.

Druh cestovného Hotovosť Čip. karta
Obyčajné cestovné 0,60 € 0,45 €
Osobitné cestovné I 0,30 € 0,23 € 
Osobitné cestovné II 0,20 €  0,10 € 
Osobitné cestovné III  0,05 €  0,00 € 
Darcovia krvi 0,10 €

 

Obyčajné cestovné: osoby staršie ako 15 rokov bez nároku na zľavu.

Osobitné cestovné I: deti od 6 do 15 rokov, žiaci základných a študenti stredných a vysokých škôl, poberatelia starobného a predčasného starobného dôchodku, preprava psa, bicykla a kočiara bez dieťaťa.

Osobitné cestovné II: deti do 6 rokov, držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-s a sprievodcovia osoby ŤZP-s.

Osobitné cestovné III: Občania nad 70 rokov. 

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.