Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Rošero First FCLLI20166 rokovSI-569BT, SI-572BT2 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Rošero First FCLLI6,0SI-569BT, SI-572BT2

Výsledný sumár

Počet vozidiel2
Počet prevádzkových vozidiel2 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel6,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel2 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (100,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 2
Počet prevádzkových vozidiel 2 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 6,0 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 2 (100,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (100,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo