Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Rošero First FCLLI20168 rokovSI-569BT, SI-572BT2 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Rošero First FCLLI8,0SI-569BT, SI-572BT2

Výsledný sumár

Počet vozidiel2
Počet prevádzkových vozidiel2 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel8,0 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel2 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel2 (100 %)

Súhrn

Počet vozidiel 2
Počet prevádzkových vozidiel 2 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 8,0 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 2 (100 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 2 (100 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo