Anketa: Na aký účel najčastejšie využívate MHD?

Midibus Rošero na svojom okruhu po meste
Foto © Duški Kubov